Chính Sách Dịch Vụ

  • Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo Chính sách sử dụng ở đây bằng cách hợp nhất với thỏa thuận này.
  • Khách hàng đồng ý rằng Huy Blogs có quyền thay đổi Chính sách sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các tiêu chuẩn và luật lưu trữ web.
  • Các sửa đổi cho Chính sách sử dụng có hiệu lực vào Thông báo của Huy Blogs trước đó của bạn cho Khách hàng rằng đã có sửa đổi hoặc vào ngày đầu tiên của bất kỳ Thời hạn gia hạn nào bắt đầu sau sửa đổi.
  • Khách hàng đồng ý hợp tác với Huy Blogs để điều tra hợp lý về bất kỳ trường hợp nghi ngờ vi phạm Chính sách sử dụng.
  • Trong trường hợp có tranh chấp giữa Huy Blogs và Khách hàng liên quan đến việc giải thích Chính sách sử dụng, Huy Blogs sẽ giải thích hợp lý về Chính sách sử dụng.

Dịch Vụ Marketing Huy Blogs
Địa chỉ: Tầng 1 AEON MALL Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hotline: 0858 81 09 09
Website: https://huyblogs.com