Zip code tỉnh An Giang mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh An Giang

Zip Code tỉnh An Giang, Mã Bưu Chính tỉnh An Giang

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh An Giang 90000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 90001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 90002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 90003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 90004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 90005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 90009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 90010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 90011
Zip Code Báo An Giang 90016
Zip Code Hội đồng nhân dân 90021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 90030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 90035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 90036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 90040
Zip Code Sở Công Thương 90041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 90042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 90043
Zip Code Sở Ngoại vụ 90044
Zip Code Sở Tài chính 90045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 90046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 90047
Zip Code Công an tỉnh 90049
Zip Code Sở Nội vụ 90051
Zip Code Sở Tư pháp 90052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 90053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 90054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 90055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 90056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 90057
Zip Code Sở Xây dựng 90058
Zip Code Sở Y tế 90060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 90061
Zip Code Ban Dân tộc 90062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 90063
Zip Code Thanh tra tỉnh 90064
Zip Code Trường chính trị Tôn Đức Thắng 90065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 90066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 90067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 90070
Zip Code Cục Thuế 90078
Zip Code Cục Hải quan 90079
Zip Code Cục Thống kê 90080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 90081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 90085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 90086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 90087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 90088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 90089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 90090
Zip Code Tỉnh đoàn 90091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 90092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 90093

Zip Code THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Long Xuyên 90100
Zip Code Thành ủy 90101
Zip Code Hội đồng nhân dân 90102
Zip Code Ủy ban nhân dân 90103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90104
Zip Code P. Mỹ Long 90106
Zip Code P. Mỹ Bình 90107
Zip Code P. Mỹ Xuyên 90108
Zip Code P. Mỹ Phước 90109
Zip Code P. Mỹ Quý 90110
Zip Code X. Mỹ Hoà Hưng 90111
Zip Code P. Bình Đức 90112
Zip Code P. Bình Khánh 90113
Zip Code X. Mỹ Khánh 90114
Zip Code P. Mỹ Hòa 90115
Zip Code P. Đông Xuyên 90116
Zip Code P. Mỹ Thới 90117
Zip Code P. Mỹ Thạnh 90118
Zip Code BCP. Long Xuyên 90150
Zip Code BC. Mỹ Long 90151
Zip Code BC. Bắc An Hòa 90152
Zip Code BC. Mỹ Quý 90153
Zip Code BC. Vàm Cống 90154
Zip Code BC. HCC An Giang 90198
Zip Code BC. Hệ 1 An Giang 90199

Zip Code HUYỆN CHỢ MỚI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Chợ Mới 90200
Zip Code Huyện ủy 90201
Zip Code Hội đồng nhân dân 90202
Zip Code Ủy ban nhân dân 90203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90204
Zip Code TT. Chợ Mới 90206
Zip Code X. Kiến An 90207
Zip Code X. Mỹ Hội Đông 90208
Zip Code X. Nhơn Mỹ 90209
Zip Code X. Kiến Thành 90210
Zip Code X. Long Điền B 90211
Zip Code X. Long Điền A 90212
Zip Code TT. Mỹ Luông 90213
Zip Code X. Tấn Mỹ 90214
Zip Code X. Mỹ Hiệp 90215
Zip Code X. Mỹ An 90216
Zip Code X. Long Kiến 90217
Zip Code X. Long Giang 90218
Zip Code X. An Thạnh Trung 90219
Zip Code X. Bình Phước Xuân 90220
Zip Code X. Hội An 90221
Zip Code X. Hòa Bình 90222
Zip Code X. Hòa An 90223
Zip Code BCP. Chợ Mới 90250
Zip Code BC. Mỹ Luông 90251
Zip Code BĐVHX Vàm Nao 90252
Zip Code BĐVHX Hội An 90253
Zip Code BĐVHX Bắc An Hòa 90254

Zip Code HUYỆN PHÚ TÂN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phú Tân 90300
Zip Code Huyện ủy 90301
Zip Code Hội đồng nhân dân 90302
Zip Code Ủy ban nhân dân 90303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90304
Zip Code TT. Phú Mỹ 90306
Zip Code X. Phú Thọ 90307
Zip Code X. Phú An 90308
Zip Code X. Phú Thạnh 90309
Zip Code TT. Chợ Vàm 90310
Zip Code X. Phú Lâm 90311
Zip Code X. Long Hoà 90312
Zip Code X. Phú Long 90313
Zip Code X. Phú Hiệp 90314
Zip Code X. Hoà Lạc 90315
Zip Code X. Phú Thành 90316
Zip Code X. Phú Xuân 90317
Zip Code X. Hiệp Xương 90318
Zip Code X. Phú Bình 90319
Zip Code X. Bình Thạnh Đông 90320
Zip Code X. Phú Hưng 90321
Zip Code X. Tân Hòa 90322
Zip Code X. Tân Trung 90323
Zip Code BCP. Phú Tân 90350

Zip Code THỊ XÃ TÂN CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Tân Châu 90400
Zip Code Thị ủy 90401
Zip Code Hội đồng nhân dân 90402
Zip Code Ủy ban nhân dân 90403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90404
Zip Code P. Long Thạnh 90406
Zip Code P. Long Hưng 90407
Zip Code P. Long Châu 90408
Zip Code X. Vĩnh Hòa 90409
Zip Code X. Vĩnh Xương 90410
Zip Code X. Phú Lộc 90411
Zip Code X. Tân Thạnh 90412
Zip Code X. Tân An 90413
Zip Code X. Long An 90414
Zip Code X. Châu Phong 90415
Zip Code X. Lê Chánh 90416
Zip Code X. Phú Vĩnh 90417
Zip Code P. Long Phú 90418
Zip Code P. Long Sơn 90419
Zip Code BCP. Tân Châu 90425
Zip Code BĐVHX Phú Hiệp 90426

Zip Code HUYỆN AN PHÚ

Zip Code BC. Trung tâm huyện An Phú 90450
Zip Code Huyện ủy 90451
Zip Code Hội đồng nhân dân 90452
Zip Code Ủy ban nhân dân 90453
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90454
Zip Code TT. An Phú 90456
Zip Code X. Vĩnh Lộc 90457
Zip Code X. Phú Hữu 90458
Zip Code X. Khánh An 90459
Zip Code TT. Long Bình 90460
Zip Code X. Khánh Bình 90461
Zip Code X. Nhơn Hội 90462
Zip Code X. Quốc Thái 90463
Zip Code X. Phước Hưng 90464
Zip Code X. Phú Hội 90465
Zip Code X. Vĩnh Hội Đông 90466
Zip Code X. Đa Phước 90467
Zip Code X. Vĩnh Trường 90468
Zip Code X. Vĩnh Hậu 90469
Zip Code BCP. An Phú 90475
Zip Code BC. Long Bình 90476
Zip Code BC. Quốc Thái 90477
Zip Code BĐVHX Phú Lộc 90478

Zip Code THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Châu Đốc 90500
Zip Code Thành ủy 90501
Zip Code Hội đồng nhân dân 90502
Zip Code Ủy ban nhân dân 90503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90504
Zip Code P. Châu Phú B 90506
Zip Code P. Châu Phú A 90507
Zip Code P. Vĩnh Ngươn 90508
Zip Code X. Vĩnh Tế 90509
Zip Code P. Núi Sam 90510
Zip Code X. Vĩnh Châu 90511
Zip Code P. Vĩnh Mỹ 90512
Zip Code BCP. Châu Đốc 90550
Zip Code BC. Núi Sam 90551
Zip Code BC. Châu Long 90552

Zip Code HUYỆN CHÂU PHÚ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Phú 90600
Zip Code Huyện ủy 90601
Zip Code Hội đồng nhân dân 90602
Zip Code Ủy ban nhân dân 90603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90604
Zip Code TT. Cái Dầu 90606
Zip Code X. Vĩnh Thạnh Trung 90607
Zip Code X. Mỹ Phú 90608
Zip Code X. Khánh Hòa 90609
Zip Code X. Mỹ Đức 90610
Zip Code X. Ô Long Vĩ 90611
Zip Code X. Đào Hữu Cảnh 90612
Zip Code X. Thạnh Mỹ Tây 90613
Zip Code X. Bình Phú 90614
Zip Code X. Bình Long 90615
Zip Code X. Bình Chánh 90616
Zip Code X. Bình Mỹ 90617
Zip Code X. Bình Thủy 90618
Zip Code BCP. Châu Phú 90650

Zip Code HUYỆN TỊNH BIÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tịnh Biên 90700
Zip Code Huyện ủy 90701
Zip Code Hội đồng nhân dân 90702
Zip Code Ủy ban nhân dân 90703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90704
Zip Code TT. Tịnh Biên 90706
Zip Code X. An Nông 90707
Zip Code X. An Cư 90708
Zip Code X. An Phú 90709
Zip Code X. Nhơn Hưng 90710
Zip Code TT. Nhà Bàng 90711
Zip Code X. Thới Sơn 90712
Zip Code X. Văn Giáo 90713
Zip Code X. Vĩnh Trung 90714
Zip Code TT. Chi Lăng 90715
Zip Code X. Núi Voi 90716
Zip Code X. Tân Lợi 90717
Zip Code X. An Hảo 90718
Zip Code X. Tân Lập 90719
Zip Code BCP. Tịnh Biên 90750
Zip Code BC. Chi Lăng 90751
Zip Code BC. Xuân Tô 90752

Zip Code HUYỆN TRI TÔN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tri Tôn 90800
Zip Code Huyện ủy 90801
Zip Code Hội đồng nhân dân 90802
Zip Code Ủy ban nhân dân 90803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90804
Zip Code TT. Tri Tôn 90806
Zip Code X. Châu Lăng 90807
Zip Code X. Lê Trì 90808
Zip Code TT. Ba Chúc 90809
Zip Code X. Lạc Quới 90810
Zip Code X. Vĩnh Gia 90811
Zip Code X. Vĩnh Phước 90812
Zip Code X. Lương An Trà 90813
Zip Code X. Lương Phi 90814
Zip Code X. An Tức 90815
Zip Code X. Núi Tô 90816
Zip Code X. Ô Lâm 90817
Zip Code X. Cô Tô 90818
Zip Code X. Tà Đảnh 90819
Zip Code X. Tân Tuyến 90820
Zip Code BCP. Tri Tôn 90850
Zip Code BĐVHX Ba Chúc 90851

Zip Code HUYỆN CHÂU THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Thành 90900
Zip Code Huyện ủy 90901
Zip Code Hội đồng nhân dân 90902
Zip Code Ủy ban nhân dân 90903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90904
Zip Code TT. An Châu 90906
Zip Code X. Bình Thạnh 90907
Zip Code X. Bình Hòa 90908
Zip Code X. An Hòa 90909
Zip Code X. Cần Đăng 90910
Zip Code X. Vĩnh Hanh 90911
Zip Code X. Vĩnh Bình 90912
Zip Code X. Vĩnh An 90913
Zip Code X. Tân Phú 90914
Zip Code X. Vĩnh Nhuận 90915
Zip Code X. Vĩnh Lợi 90916
Zip Code X. Hòa Bình Thạnh 90917
Zip Code X. Vĩnh Thành 90918
Zip Code BCP. Châu Thành 90925

Zip Code HUYỆN THOẠI SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thoại Sơn 90950
Zip Code Huyện ủy 90951
Zip Code Hội đồng nhân dân 90952
Zip Code Ủy ban nhân dân 90953
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 90954
Zip Code TT. Núi Sập 90956
Zip Code X. Định Thành 90957
Zip Code X. Vĩnh Khánh 90958
Zip Code X. Vĩnh Chánh 90959
Zip Code X. Phú Thuận 90960
Zip Code TT. Phú Hoà 90961
Zip Code X. Vĩnh Trạch 90962
Zip Code X. Định Mỹ 90963
Zip Code X. Mỹ Phú Đông 90964
Zip Code X. Vĩnh Phú 90965
Zip Code X. Tây Phú 90966
Zip Code X. An Bình 90967
Zip Code X. Vọng Thê 90968
Zip Code TT. Óc Eo 90969
Zip Code X. Vọng Đông 90970
Zip Code X. Thoại Giang 90971
Zip Code X. Bình Thành 90972
Zip Code BCP. Thoại Sơn 90975
Zip Code BC. Vọng Thê 90976
Zip Code BC. Phú Hòa 90977

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh An Giang gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh An Giang gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh An Giang. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh An Giang (Postal code tỉnh An Giang) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh An Giang (Zip code tỉnh An Giang) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh An Giang ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh An Giang
  • Mã bưu điện tỉnh An Giang
  • Zip code tỉnh An Giang
  • Zip postal code tỉnh An Giang

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh An Giang chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.