Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Zip Code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Mã Bưu Chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 78000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 78001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 78002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 78003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 78004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 78005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 78009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 78010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 78011
Zip Code Báo Bà Rịa – Vũng Tàu 78016
Zip Code Hội đồng nhân dân 78021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 78030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 78035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 78036
Zip Code Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII 78037
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 78040
Zip Code Sở Công Thương 78041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 78042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 78043
Zip Code Sở Ngoại vụ 78044
Zip Code Sở Tài chính 78045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 78046
Zip Code Sở Văn hoá và Thể thao 78047
Zip Code Sở Du lịch 78048
Zip Code Công an tỉnh 78049
Zip Code Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 78050
Zip Code Sở Nội vụ 78051
Zip Code Sở Tư pháp 78052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 78053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 78054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 78055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 78056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 78057
Zip Code Sở Xây dựng 78058
Zip Code Sở Y tế 78060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 78061
Zip Code Ban Dân tộc 78062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 78063
Zip Code Thanh tra tỉnh 78064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 78065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 78066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 78067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 78070
Zip Code Cục Thuế 78078
Zip Code Cục Hải quan 78079
Zip Code Cục Thống kê 78080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 78081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 78085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 78086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 78087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 78088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 78089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 78090
Zip Code Tỉnh Đoàn 78091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 78092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 78093

Zip Code THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Bà Rịa 78100
Zip Code Thành ủy 78101
Zip Code Hội đồng nhân dân 78102
Zip Code Ủy ban nhân dân 78103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78104
Zip Code P. Phước Hiệp 78106
Zip Code P. Phước Trung 78107
Zip Code P. Phước Nguyên 78108
Zip Code P. Long Toàn 78109
Zip Code P. Long Tâm 78110
Zip Code X. Long Phước 78111
Zip Code X. Hòa Long 78112
Zip Code X. Tân Hưng 78113
Zip Code P. Phước Hưng 78114
Zip Code P. Kim Dinh 78115
Zip Code P. Long Hương 78116
Zip Code BCP. Bà Rịa 78150
Zip Code BC. Kim Hải 78151
Zip Code BC. Hòa Long 78152
Zip Code BC. Trung Tâm Hành Chính 78154
Zip Code BC. HCC Bà Rịa 78198

Zip Code THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Vũng Tàu 78200
Zip Code Thành ủy 78201
Zip Code Hội đồng nhân dân 78202
Zip Code Ủy ban nhân dân 78203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78204
Zip Code P. 1 78206
Zip Code P. 2 78207
Zip Code P. 3 78208
Zip Code P. 4 78209
Zip Code P. Thắng Tam 78210
Zip Code P. 8 78211
Zip Code P. 7 78212
Zip Code P. Thắng Nhì 78213
Zip Code P. 5 78214
Zip Code P. 9 78215
Zip Code P. Nguyễn An Ninh 78216
Zip Code P. 10 78217
Zip Code P. Thắng Nhất 78218
Zip Code P. Rạch Dừa 78219
Zip Code P. 11 78220
Zip Code P. 12 78221
Zip Code X. Long Sơn 78222
Zip Code BCP. Bà Rịa – Vũng Tàu 78250
Zip Code BC. Phường 1 78251
Zip Code BC. Bãi Trước 78252
Zip Code BC. Kinh doanh tiếp thị Vũng Tàu 78253
Zip Code BC. TMĐT Vũng Tàu 78254
Zip Code BC. 5 Tầng 78255
Zip Code BC. Bến Đình 78256
Zip Code BC. Bến Đá 78257
Zip Code BC. 18 Tầng 78258
Zip Code BC. Chí Linh 78259
Zip Code BC. Thắng Nhất 78260
Zip Code BC. Phước Thắng 78261
Zip Code BC. Long Sơn 78262
Zip Code BC. HCC Vũng Tàu 78298
Zip Code BC. Hệ 1 Bà Rịa – Vũng Tàu 78299

Zip Code HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đất Đỏ 78300
Zip Code Huyện ủy 78301
Zip Code Hội đồng nhân dân 78302
Zip Code Ủy ban nhân dân 78303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78304
Zip Code TT. Đất Đỏ 78306
Zip Code X. Phước Long Thọ 78307
Zip Code X. Long Tân 78308
Zip Code X. Láng Dài 78309
Zip Code X. Lộc An 78310
Zip Code X. Phước Hội 78311
Zip Code X. Long Mỹ 78312
Zip Code TT. Phước Hải 78313
Zip Code BCP. Đất Đỏ 78350
Zip Code BC. Phước Hải 78351

Zip Code HUYỆN LONG ĐIỀN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Long Điền 78400
Zip Code Huyện ủy 78401
Zip Code Hội đồng nhân dân 78402
Zip Code Ủy ban nhân dân 78403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78404
Zip Code TT. Long Điền 78406
Zip Code X. An Nhứt 78407
Zip Code X. An Ngãi 78408
Zip Code X. Tam Phước 78409
Zip Code X. Phước Hưng 78410
Zip Code X. Phước Tỉnh 78411
Zip Code TT. Long Hải 78412
Zip Code BCP. Long Điền 78450
Zip Code BC. Lò Vôi 78451
Zip Code BC. Phước Tỉnh 78452
Zip Code BC. Long Hải 78453

Zip Code HUYỆN XUYÊN MỘC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Xuyên Mộc 78500
Zip Code Huyện ủy 78501
Zip Code Hội đồng nhân dân 78502
Zip Code Ủy ban nhân dân 78503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78504
Zip Code TT. Phước Bửu 78506
Zip Code X. Phước Thuận 78507
Zip Code X. Bông Trang 78508
Zip Code X. Bưng Riềng 78509
Zip Code X. Bình Châu 78510
Zip Code X. Hòa Hội 78511
Zip Code X. Hòa Hiệp 78512
Zip Code X. Tân Lâm 78513
Zip Code X. Bàu Lâm 78514
Zip Code X. Hòa Hưng 78515
Zip Code X. Hòa Bình 78516
Zip Code X. Phước Tân 78517
Zip Code X. Xuyên Mộc 78518
Zip Code BCP. Xuyên Mộc 78550
Zip Code BC. Bình Châu 78551
Zip Code BC. Hòa Hiệp 78552
Zip Code BC. Bàu Lâm 78553
Zip Code BC. Hòa Bình 78554

Zip Code HUYỆN CHÂU ĐỨC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Đức 78600
Zip Code Huyện ủy 78601
Zip Code Hội đồng nhân dân 78602
Zip Code Ủy ban nhân dân 78603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78604
Zip Code TT. Ngãi Giao 78606
Zip Code X. Bình Giã 78607
Zip Code X. Bình Trung 78608
Zip Code X. Quảng Thành 78609
Zip Code X. Xà Bang 78610
Zip Code X. Kim Long 78611
Zip Code X. Cù Bị 78612
Zip Code X. Bàu Chinh 78613
Zip Code X. Láng Lớn 78614
Zip Code X. Bình Ba 78615
Zip Code X. Suối Nghệ 78616
Zip Code X. Nghĩa Thành 78617
Zip Code X. Đá Bạc 78618
Zip Code X. Xuân Sơn 78619
Zip Code X. Sơn Bình 78620
Zip Code X. Suối Rao 78621
Zip Code BCP. Châu Đức 78650
Zip Code BC. Kim Long 78651
Zip Code BC. Suối Nghệ 78652
Zip Code BC. Sơn Bình 78653

Zip Code HUYỆN TÂN THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Thành 78700
Zip Code Huyện ủy 78701
Zip Code Hội đồng nhân dân 78702
Zip Code Ủy ban nhân dân 78703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78704
Zip Code TT. Phú Mỹ 78706
Zip Code X. Mỹ Xuân 78707
Zip Code X. Hắc Dịch 78708
Zip Code X. Sông Xoài 78709
Zip Code X. Tóc Tiên 78710
Zip Code X. Tân Phước 78711
Zip Code X. Châu Pha 78712
Zip Code X. Tân Hoà 78713
Zip Code X. Tân Hải 78714
Zip Code X. Phước Hòa 78715
Zip Code BCP. Tân Thành 78750
Zip Code BC. KHL Tân Thành 78751
Zip Code BC. Phú Mỹ 78752
Zip Code BC. Mỹ Xuân 78753
Zip Code BC. Mỹ Xuân A 78754
Zip Code BC. Hắc Dịch 78755
Zip Code BC. Sông Xoài 78756
Zip Code BC. Tân Phước 78757
Zip Code BC. Hội Bài 78758
Zip Code BC. Phước Hòa 78759

Zip Code HUYỆN CÔN ĐẢO

Zip Code BC. Trung tâm huyện Côn Đảo 78800
Zip Code Huyện ủy 78801
Zip Code Hội đồng nhân dân 78802
Zip Code Ủy ban nhân dân 78803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 78804
Zip Code BCP. Côn Đảo 78850
Zip Code BC. Bến Đầm 78851

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Postal code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.