Zip code tỉnh Bắc Cạn mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Bắc Cạn

Zip Code tỉnh Bắc Cạn, Mã Bưu Chính tỉnh Bắc Cạn

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Bắc Kạn 23000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 23001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 23002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 23003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 23004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 23005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 23009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 23010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 23011
Zip Code Báo Bắc Kạn 23016
Zip Code Hội đồng nhân dân 23021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 23030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 23035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 23036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 23040
Zip Code Sở Công Thương 23041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 23042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 23043
Zip Code Sở Tài chính 23045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 23046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 23047
Zip Code Công an tỉnh 23049
Zip Code Sở Nội vụ 23051
Zip Code Sở Tư pháp 23052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 23053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 23054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 23055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 23057
Zip Code Sở Xây dựng 23058
Zip Code Sở Y tế 23060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 23061
Zip Code Ban Dân tộc 23062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 23063
Zip Code Thanh tra tỉnh 23064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 23065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 23066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 23067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 23070
Zip Code Cục Thuế 23078
Zip Code Cục Hải quan 23079
Zip Code Cục Thống kê 23080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 23081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 23085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 23086
Zip Code Hội Văn học nghệ thuật 23087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 23088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 23089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 23090
Zip Code Tỉnh Đoàn 23091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 23092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 23093

Zip Code THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Bắc Kạn 23100
Zip Code Thành ủy 23101
Zip Code Hội đồng nhân dân 23102
Zip Code Ủy ban Nhân dân 23103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23104
Zip Code P. Phùng Chí Kiên 23106
Zip Code P. Đức Xuân 23107
Zip Code P. Nguyễn Thị Minh Khai 23108
Zip Code P. Sông Cầu 23109
Zip Code P. Xuất Hoá 23110
Zip Code P. Huyền Tụng 23111
Zip Code X. Dương Quang 23112
Zip Code X. Nông Thượng 23113
Zip Code BCP. Bắc Kạn 23150
Zip Code BC. KHL Bắc Kạn 23151
Zip Code BC. Phùng Chí Kiên 23152
Zip Code BC. Minh Khai 23152
Zip Code BC. Nà Mày 23153
Zip Code BC. Hệ 1 Bắc Kạn 23199

Zip Code HUYỆN BẠCH THÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bạch Thông 23200
Zip Code Huyện ủy 23201
Zip Code Hội đồng nhân dân 23202
Zip Code Ủy ban nhân dân 23203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23204
Zip Code TT. Phủ Thông 23206
Zip Code X. Phương Linh 23207
Zip Code X. Vi Hương 23208
Zip Code X. Đôn Phong 23209
Zip Code X. Dương Phong 23210
Zip Code X. Quang Thuận 23211
Zip Code X. Lục Bình 23212
Zip Code X. Tú Trĩ 23213
Zip Code X. Tân Tiến 23214
Zip Code X. Quân Bình 23215
Zip Code X. Hà Vị 23216
Zip Code X. Cẩm Giàng 23217
Zip Code X. Nguyên Phúc 23218
Zip Code X. Mỹ Thanh 23219
Zip Code X. Cao Sơn 23220
Zip Code X. Sĩ Bình 23221
Zip Code X. Vũ Muộn 23222
Zip Code BCP. Bạch Thông 23250

Zip Code HUYỆN NGÂN SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ngân Sơn 23300
Zip Code Huyện ủy 23301
Zip Code Hội đồng nhân dân 23302
Zip Code Ủy ban nhân dân 23303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23304
Zip Code X. Vân Tùng 23306
Zip Code X. Đức Vân 23307
Zip Code X. Bằng Vân 23308
Zip Code X. Thượng Ân 23309
Zip Code X. Cốc Đán 23310
Zip Code X. Trung Hoà 23311
Zip Code TT. Nà Phặc 23312
Zip Code X. Lãng Ngâm 23313
Zip Code X. Hương Nê 23314
Zip Code X. Thuần Mang 23315
Zip Code X. Thượng Quan 23316
Zip Code BCP. Ngân Sơn 23350
Zip Code BC. Bằng Khẩu 23351
Zip Code BC. Nà Phặc 23352

Zip Code HUYỆN PÁC NẶM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Pác Nặm 23400
Zip Code Huyện ủy 23401
Zip Code Hội đồng nhân dân 23402
Zip Code Ủy ban nhân dân 23403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23404
Zip Code X. Bộc Bố 23406
Zip Code X. Bằng Thành 23407
Zip Code X. Nhạn Môn 23408
Zip Code X. Giáo Hiệu 23409
Zip Code X. Công Bằng 23410
Zip Code X. Cổ Linh 23411
Zip Code X. Cao Tân 23412
Zip Code X. Nghiên Loan 23413
Zip Code X. Xuân La 23414
Zip Code X. An Thắng 23415
Zip Code BCP. Pác Nặm 23450

Zip Code HUYỆN BA BỂ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ba Bể 23500
Zip Code Huyện ủy 23501
Zip Code Hội đồng nhân dân 23502
Zip Code Ủy ban nhân dân 23503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23504
Zip Code TT. Chợ Rã 23506
Zip Code X. Bành Trạch 23507
Zip Code X. Phúc Lộc 23508
Zip Code X. Cao Trĩ 23509
Zip Code X. Cao Thượng 23510
Zip Code X. Nam Mẫu 23511
Zip Code X. Khang Ninh 23512
Zip Code X. Thượng Giáo 23513
Zip Code X. Địa Linh 23514
Zip Code X. Quảng Khê 23515
Zip Code X. Mỹ Phương 23516
Zip Code X. Yến Dương 23517
Zip Code X. Chu Hương 23518
Zip Code X. Hà Hiệu 23519
Zip Code X. Hoàng Trĩ 23520
Zip Code X. Đồng Phúc 23521
Zip Code BCP. Ba Bể 23550
Zip Code BC. Vườn Quốc Gia Ba Bể 23551
Zip Code BC. Quảng Khê 23552
Zip Code BC. Pù Mắt 23553

Zip Code HUYỆN CHỢ ĐỒN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Chợ Đồn 23600
Zip Code Huyện ủy 23601
Zip Code Hội đồng nhân dân 23602
Zip Code Ủy ban nhân dân 23603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23604
Zip Code TT. Bằng Lũng 23606
Zip Code X. Phương Viên 23607
Zip Code X. Rã Bản 23608
Zip Code X. Bằng Phúc 23609
Zip Code X. Tân Lập 23610
Zip Code X. Đồng Lạc 23611
Zip Code X. Nam Cường 23612
Zip Code X. Xuân Lạc 23613
Zip Code X. Bản Thi 23614
Zip Code X. Quảng Bạch 23615
Zip Code X. Ngọc Phái 23616
Zip Code X. Yên Thượng 23617
Zip Code X. Yên Thịnh 23618
Zip Code X. Lương Bằng 23619
Zip Code X. Nghĩa Tá 23620
Zip Code X. Bình Trung 23621
Zip Code X. Yên Nhuận 23622
Zip Code X. Yên Mỹ 23623
Zip Code X. Phong Huân 23624
Zip Code X. Bằng Lãng 23625
Zip Code X. Đại Sảo 23626
Zip Code X. Đông Viên 23627
Zip Code BCP. Chợ Đồn 23650

Zip Code HUYỆN CHỢ MỚI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Chợ Mới 23700
Zip Code Huyện ủy 23701
Zip Code Hội đồng nhân dân 23702
Zip Code Ủy ban nhân dân 23703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23704
Zip Code TT. Chợ Mới 23706
Zip Code X. Yên Đĩnh 23707
Zip Code X. Như Cố 23708
Zip Code X. Nông Hạ 23709
Zip Code X. Cao Kỳ 23710
Zip Code X. Tân Sơn 23711
Zip Code X. Hoà Mục 23712
Zip Code X. Thanh Vận 23713
Zip Code X. Thanh Mai 23714
Zip Code X. Mai Lạp 23715
Zip Code X. Nông Thịnh 23716
Zip Code X. Thanh Bình 23717
Zip Code X. Quảng Chu 23718
Zip Code X. Bình Văn 23719
Zip Code X. Yên Hân 23720
Zip Code X. Yên Cư 23721
Zip Code BCP. Chợ Mới 23750
Zip Code BC. Chợ Mới 2 23751
Zip Code BC. Sáu Hai 23752
Zip Code BC. Cao Kỳ 23753

Zip Code HUYỆN NA RÌ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Na Rì 23800
Zip Code Huyện ủy 23801
Zip Code Hội đồng nhân dân 23802
Zip Code Ủy ban nhân dân 23803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23804
Zip Code TT. Yến Lạc 23806
Zip Code X. Lương Hạ 23807
Zip Code X. Cường Lợi 23808
Zip Code X. Vũ Loan 23809
Zip Code X. Văn Học 23810
Zip Code X. Lạng San 23811
Zip Code X. Lương Thượng 23812
Zip Code X. Kim Hỷ 23813
Zip Code X. Ân Tình 23814
Zip Code X. Côn Minh 23815
Zip Code X. Quang Phong 23816
Zip Code X. Đổng Xá 23817
Zip Code X. Liêm Thuỷ 23818
Zip Code X. Xuân Dương 23819
Zip Code X. Dương Sơn 23820
Zip Code X. Hảo Nghĩa 23821
Zip Code X. Hữu Thác 23822
Zip Code X. Cư Lễ 23823
Zip Code X. Văn Minh 23824
Zip Code X. Lương Thành 23825
Zip Code X. Lam Sơn 23826
Zip Code X. Kim Lư 23827
Zip Code BCP. Na Rì 23850
Zip Code BC. Lạng San 23851

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bắc Cạn gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bắc Cạn gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Bắc Cạn. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Bắc Cạn (Postal code tỉnh Bắc Cạn) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Bắc Cạn (Zip code tỉnh Bắc Cạn) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Bắc Cạn ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Bắc Cạn
  • Mã bưu điện tỉnh Bắc Cạn
  • Zip code tỉnh Bắc Cạn
  • Zip postal code tỉnh Bắc Cạn

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Bắc Cạn chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.