Zip code tỉnh Bắc Giang mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Bắc Giang

Zip Code tỉnh Bắc Giang, Mã Bưu Chính tỉnh Bắc Giang

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Bắc Giang 26000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 26001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 26002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 26003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 26004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 26005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 26009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 26010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 26011
Zip Code Báo Bắc Giang 26016
Zip Code Hội đồng nhân dân 26021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 26030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 26035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 26036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 26040
Zip Code Sở Công Thương 26041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 26042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 26043
Zip Code Sở Ngoại vụ 26044
Zip Code Sở Tài chính 26045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 26046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 26047
Zip Code Công an tỉnh 26049
Zip Code Sở Nội vụ 26051
Zip Code Sở Tư pháp 26052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 26053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 26054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 26055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 26057
Zip Code Sở Xây dựng 26058
Zip Code Sở Y tế 26060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 26061
Zip Code Ban Dân tộc 26062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 26063
Zip Code Thanh tra tỉnh 26064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 26065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 26066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 26067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 26070
Zip Code Cục Thuế 26078
Zip Code Cục Hải quan 26079
Zip Code Cục Thống kê 26080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 26081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 26085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 26086
Zip Code Hội Văn học nghệ thuật 26087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 26088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 26089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 26090
Zip Code Tỉnh Đoàn 26091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 26092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 26093

Zip Code THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Bắc Giang 26100
Zip Code Thành ủy 26101
Zip Code Hội đồng nhân dân 26102
Zip Code Ủy ban nhân dân 26103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26104
Zip Code P. Trần Phú 26106
Zip Code P. Ngô Quyền 26107
Zip Code P. Xương Giang 26108
Zip Code P. Thọ Xương 26109
Zip Code P. Trần Nguyên Hãn 26110
Zip Code P. Mỹ Độ 26111
Zip Code X. Song Mai 26112
Zip Code P. Đa Mai 26113
Zip Code X. Tân Mỹ 26114
Zip Code X. Song Khê 26115
Zip Code X. Đồng Sơn 26116
Zip Code X. Tân Tiến 26117
Zip Code P. Lê Lợi 26118
Zip Code P. Hoàng Văn Thụ 26119
Zip Code P. Dĩnh Kế 26120
Zip Code X. Dĩnh Trì 26121
Zip Code BCP. Bắc Giang 26130
Zip Code BC. Dĩnh Kế 26131
Zip Code BC. Nguyễn Văn Cừ 26132
Zip Code BC. Xương Giang 26133
Zip Code BC. HCC Bắc Giang 26148
Zip Code BC. Hệ 1 Bắc Giang 26149

Zip Code HUYỆN VIỆT YÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Việt Yên 26150
Zip Code Huyện ủy 26151
Zip Code Hội đồng nhân dân 26152
Zip Code Ủy ban nhân dân 26153
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26154
Zip Code TT. Bích Động 26156
Zip Code X. Nghĩa Trung 26157
Zip Code X. Minh Đức 26158
Zip Code X. Thượng Lan 26159
Zip Code X. Việt Tiến 26160
Zip Code X. Hương Mai 26161
Zip Code X. Tự Lạn 26162
Zip Code X. Bích Sơn 26163
Zip Code X. Trung Sơn 26164
Zip Code X. Tiên Sơn 26165
Zip Code X. Vân Hà 26166
Zip Code X. Ninh Sơn 26167
Zip Code X. Quảng Minh 26168
Zip Code TT. Nếnh 26169
Zip Code X. Quang Châu 26170
Zip Code X. Vân Trung 26171
Zip Code X. Hoàng Ninh 26172
Zip Code X. Tăng Tiến 26173
Zip Code X. Hồng Thái 26174
Zip Code BCP. Việt Yên 26180
Zip Code BC. KCN Đình Trám 26181
Zip Code BC. Sen Hồ 26182
Zip Code BC. Hồng Thái 26183

Zip Code HUYỆN YÊN DŨNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Yên Dũng 26200
Zip Code Huyện ủy 26201
Zip Code Hội đồng nhân dân 26202
Zip Code Ủy ban nhân dân 26203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26204
Zip Code TT. Neo 26206
Zip Code X. Cảnh Thụy 26207
Zip Code X. Tiến Dũng 26208
Zip Code X. Lãng Sơn 26209
Zip Code X. Đức Giang 26210
Zip Code X. Trí Yên 26211
Zip Code X. Quỳnh Sơn 26212
Zip Code X. Lão Hộ 26213
Zip Code X. Tân An 26214
Zip Code TT. Tân Dân 26215
Zip Code X. Hương Gián 26216
Zip Code X. Xuân Phú 26217
Zip Code X. Tân Liễu 26218
Zip Code X. Tiền Phong 26219
Zip Code X. Nội Hoàng 26220
Zip Code X. Yên Lư 26221
Zip Code X. Nham Sơn 26222
Zip Code X. Thắng Cương 26223
Zip Code X. Tư Mại 26224
Zip Code X. Đồng Phúc 26225
Zip Code X. Đồng Việt 26226
Zip Code BCP. Yên Dũng 26250
Zip Code BC. Nham Biền 26251
Zip Code BC. Thanh Vân 26252
Zip Code BC. Chợ Quỳnh 26253
Zip Code BC. Tân Dân 26254

Zip Code HUYỆN LỤC NAM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lục Nam 26300
Zip Code Huyện ủy 26301
Zip Code Hội đồng nhân dân 26302
Zip Code Ủy ban nhân dân 26303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26304
Zip Code TT. Đồi Ngô 26306
Zip Code X. Tiên Hưng 26307
Zip Code X. Tiên Nha 26308
Zip Code X. Đông Hưng 26309
Zip Code X. Đông Phú 26310
Zip Code X. Tam Dị 26311
Zip Code X. Bảo Sơn 26312
Zip Code X. Bảo Đài 26313
Zip Code X. Thanh Lâm 26314
Zip Code X. Phương Sơn 26315
Zip Code X. Chu Điện 26316
Zip Code X. Lan Mẫu 26317
Zip Code X. Yên Sơn 26318
Zip Code X. Vũ Xá 26319
Zip Code X. Đan Hội 26320
Zip Code X. Cẩm Lý 26321
Zip Code X. Bắc Lũng 26322
Zip Code X. Khám Lạng 26323
Zip Code X. Huyền Sơn 26324
Zip Code TT. Lục Nam 26325
Zip Code X. Cương Sơn 26326
Zip Code X. Nghĩa Phương 26327
Zip Code X. Trường Giang 26328
Zip Code X. Vô Tranh 26329
Zip Code X. Trường Sơn 26330
Zip Code X. Bình Sơn 26331
Zip Code X. Lục Sơn 26332
Zip Code BCP. Lục Nam 26350
Zip Code BC. Chợ Sàn 26351
Zip Code BC. Suối Mỡ 26352

Zip Code HUYỆN SƠN ĐỘNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sơn Động 26400
Zip Code Huyện ủy 26401
Zip Code Hội đồng nhân dân 26402
Zip Code Ủy ban nhân dân 26403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26404
Zip Code TT. An Châu 26406
Zip Code X. An Lập 26407
Zip Code X. Lệ Viễn 26408
Zip Code X. Vĩnh Khương 26409
Zip Code X. Vân Sơn 26410
Zip Code X. Hữu Sản 26411
Zip Code X. Thạch Sơn 26412
Zip Code X. Phúc Thắng 26413
Zip Code X. Quế Sơn 26414
Zip Code X. Chiên Sơn 26415
Zip Code X. Giáo Liêm 26416
Zip Code X. Cẩm Đàn 26417
Zip Code X. Yên Định 26418
Zip Code X. An Bá 26419
Zip Code X. An Châu 26420
Zip Code X. An Lạc 26421
Zip Code X. Dương Hưu 26422
Zip Code X. Long Sơn 26423
Zip Code X. Bồng Am 26424
Zip Code X. Tuấn Đạo 26425
Zip Code X. Tuấn Mậu 26426
Zip Code TT. Thanh Sơn 26427
Zip Code X. Thanh Luận 26428
Zip Code BCP. Sơn Động 26450
Zip Code ĐBĐVHX Đồng Rì 26451

Zip Code HUYỆN LỤC NGẠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lục Ngạn 26500
Zip Code Huyện ủy 26501
Zip Code Hội đồng nhân dân 26502
Zip Code Ủy ban nhân dân 26503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26504
Zip Code TT. Chũ 26506
Zip Code X. Phì Điền 26507
Zip Code X. Nghĩa Hồ 26508
Zip Code X. Tân Quang 26509
Zip Code X. Đồng Cốc 26510
Zip Code X. Tân Hoa 26511
Zip Code X. Biển Động 26512
Zip Code X. Kim Sơn 26513
Zip Code X. Xa Lý 26514
Zip Code X. Phong Minh 26515
Zip Code X. Phong Vân 26516
Zip Code X. Tân Sơn 26517
Zip Code X. Cấm Sơn 26518
Zip Code X. Sơn Hải 26519
Zip Code X. Hộ Đáp 26520
Zip Code X. Biên Sơn 26521
Zip Code X. Giáp Sơn 26522
Zip Code X. Hồng Giang 26523
Zip Code X. Thanh Hải 26524
Zip Code X. Kiên Thành 26525
Zip Code X. Kiên Lao 26526
Zip Code X. Quý Sơn 26527
Zip Code X. Trù Hựu 26528
Zip Code X. Nam Dương 26529
Zip Code X. Mỹ An 26530
Zip Code X. Phượng Sơn 26531
Zip Code X. Tân Mộc 26532
Zip Code X. Tân Lập 26533
Zip Code X. Đèo Gia 26534
Zip Code X. Phú Nhuận 26535
Zip Code BCP. Lục Ngạn 26550
Zip Code BC. Biển Động 26551
Zip Code BC. Phố Kim 26552
Zip Code BC. Đình Kim 26553

Zip Code HUYỆN LẠNG GIANG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lạng Giang 26600
Zip Code Huyện ủy 26601
Zip Code Hội đồng nhân dân 26602
Zip Code Ủy ban nhân dân 26603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26604
Zip Code TT. Vôi 26606
Zip Code X. Yên Mỹ 26607
Zip Code X. Tân Hưng 26608
Zip Code X. Hương Sơn 26609
Zip Code TT. Kép 26610
Zip Code X. Quang Thịnh 26611
Zip Code X. Nghĩa Hòa 26612
Zip Code X. Nghĩa Hưng 26613
Zip Code X. Đào Mỹ 26614
Zip Code X. An Hà 26615
Zip Code X. Tân Thịnh 26616
Zip Code X. Hương Lạc 26617
Zip Code X. Tiên Lục 26618
Zip Code X. Mỹ Hà 26619
Zip Code X. Dương Đức 26620
Zip Code X. Tân Thanh 26621
Zip Code X. Mỹ Thái 26622
Zip Code X. Xuân Hương 26623
Zip Code X. Phi Mô 26624
Zip Code X. Xương Lâm 26625
Zip Code X. Tân Dĩnh 26626
Zip Code X. Thái Đào 26627
Zip Code X. Đại Lâm 26628
Zip Code BCP. Lạng Giang 26650
Zip Code BC. Kép 26651
Zip Code BC. Quang Thịnh 26652
Zip Code BC. Phố Giỏ 26653
Zip Code ĐBĐVHX Nông Trường Cam 26654

Zip Code HUYỆN YÊN THẾ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Yên Thế 26700
Zip Code Huyện ủy 26701
Zip Code Hội đồng nhân dân 26702
Zip Code Ủy ban nhân dân 26703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26704
Zip Code TT. Cầu Gồ 26706
Zip Code X. Đồng Tâm 26707
Zip Code X. Hồng Kỳ 26708
Zip Code X. Đồng Hưu 26709
Zip Code X. Đồng Vương 26710
Zip Code X. Đồng Tiến 26711
Zip Code X. Canh Nậu 26712
Zip Code X. Xuân Lương 26713
Zip Code X. Tam Tiến 26714
Zip Code X. Tam Hiệp 26715
Zip Code X. Tiến Thắng 26716
Zip Code X. An Thượng 26717
Zip Code X. Tân Hiệp 26718
Zip Code X. Phồn Xương 26719
Zip Code X. Đồng Lạc 26720
Zip Code X. Tân Sỏi 26721
Zip Code X. Bố Hạ 26722
Zip Code TT. Bố Hạ 26723
Zip Code X. Đồng Kỳ 26724
Zip Code X. Hương Vĩ 26725
Zip Code X. Đông Sơn 26726
Zip Code BCP. Yên Thế 26750
Zip Code BC. Mỏ Trạng 26751
Zip Code BC. Bố Hạ 26752

Zip Code HUYỆN TÂN YÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Yên 26800
Zip Code Huyện ủy 26801
Zip Code Hội đồng nhân dân 26802
Zip Code Ủy ban nhân dân 26803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26804
Zip Code TT. Cao Thượng 26806
Zip Code X. Cao Thượng 26807
Zip Code X. Hợp Đức 26808
Zip Code X. Phúc Hòa 26809
Zip Code X. Tân Trung 26810
Zip Code TT. Nhã Nam 26811
Zip Code X. Nhã Nam 26812
Zip Code X. Lan Giới 26813
Zip Code X. Đại Hóa 26814
Zip Code X. Quang Tiến 26815
Zip Code X. An Dương 26816
Zip Code X. Liên Sơn 26817
Zip Code X. Cao Xá 26818
Zip Code X. Ngọc Châu 26819
Zip Code X. Song Vân 26820
Zip Code X. Lam Cốt 26821
Zip Code X. Phúc Sơn 26822
Zip Code X. Việt Ngọc 26823
Zip Code X. Ngọc Vân 26824
Zip Code X. Ngọc Thiện 26825
Zip Code X. Ngọc Lý 26826
Zip Code X. Việt Lập 26827
Zip Code X. Quế Nham 26828
Zip Code X. Liên Chung 26829
Zip Code BCP. Tân Yên 26850
Zip Code BC. Nhã Nam 26851
Zip Code BC. Phúc Sơn 26852
Zip Code BC. Kim Tràng 26853
Zip Code BC. Quảng Phúc 26854

Zip Code HUYỆN HIỆP HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hiệp Hòa 26900
Zip Code Huyện ủy 26901
Zip Code Hội đồng nhân dân 26902
Zip Code Ủy ban nhân dân 26903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 26904
Zip Code TT. Thắng 26906
Zip Code X. Ngọc Sơn 26907
Zip Code X. Hoàng Thanh 26908
Zip Code X. Hoàng Lương 26909
Zip Code X. Thanh Vân 26910
Zip Code X. Đồng Tân 26911
Zip Code X. Hoàng Vân 26912
Zip Code X. Hoàng An 26913
Zip Code X. Đức Thắng 26914
Zip Code X. Thái Sơn 26915
Zip Code X. Hòa Sơn 26916
Zip Code X. Quang Minh 26917
Zip Code X. Hùng Sơn 26918
Zip Code X. Đại Thành 26919
Zip Code X. Hợp Thịnh 26920
Zip Code X. Thường Thắng 26921
Zip Code X. Danh Thắng 26922
Zip Code X. Mai Trung 26923
Zip Code X. Xuân Cẩm 26924
Zip Code X. Bắc Lý 26925
Zip Code X. Hương Lâm 26926
Zip Code X. Mai Đình 26927
Zip Code X. Châu Minh 26928
Zip Code X. Đông Lỗ 26929
Zip Code X. Đoan Bái 26930
Zip Code X. Lương Phong 26931
Zip Code BCP. Hiệp Hòa 26950
Zip Code BC. Phố Hoa 26951
Zip Code BĐVHX Bách Nhẫn 26952

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bắc Giang gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bắc Giang gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Bắc Giang. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Bắc Giang (Postal code tỉnh Bắc Giang) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Bắc Giang (Zip code tỉnh Bắc Giang) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Bắc Giang ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Bắc Giang
  • Mã bưu điện tỉnh Bắc Giang
  • Zip code tỉnh Bắc Giang
  • Zip postal code tỉnh Bắc Giang

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Bắc Giang chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.