Zip code tỉnh Bình Thuận mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Bình Thuận

Zip Code tỉnh Bình Thuận, Mã Bưu Chính tỉnh Bình Thuận

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Bình Thuận 77000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 77001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 77002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 77003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 77004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 77005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 77009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 77010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 77011
Zip Code Báo Bình Thuận 77016
Zip Code Hội đồng nhân dân 77021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 77030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 77035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 77036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 77040
Zip Code Sở Công Thương 77041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 77042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 77043
Zip Code Sở Tài chính 77045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 77046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 77047
Zip Code Công an tỉnh 77049
Zip Code Sở Nội vụ 77051
Zip Code Sở Tư pháp 77052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 77053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 77054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 77055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 77056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 77057
Zip Code Sở Xây dựng 77058
Zip Code Sở Y tế 77060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 77061
Zip Code Ban Dân tộc 77062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 77063
Zip Code Thanh tra tỉnh 77064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 77065
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 77067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 77070
Zip Code Cục Thuế 77078
Zip Code Cục Hải quan 77079
Zip Code Cục Thống kê 77080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 77081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 77085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 77086
Zip Code Hội Văn học nghệ thuật 77087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 77088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 77089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 77090
Zip Code Tỉnh Đoàn 77091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 77092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 77093

Zip Code THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Phan Thiết 77100
Zip Code Thành ủy 77101
Zip Code Hội đồng nhân dân 77102
Zip Code Ủy ban nhân dân 77103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77104
Zip Code P. Đức Thắng 77106
Zip Code P. Bình Hưng 77107
Zip Code P. Hưng Long 77108
Zip Code P. Thanh Hải 77109
Zip Code P. Đức Nghĩa 77110
Zip Code P. Lạc Đạo 77111
Zip Code P. Đức Long 77112
Zip Code X. Tiến Lợi 77113
Zip Code P. Phú Tài 77114
Zip Code P. Xuân An 77115
Zip Code P. Phú Hài 77116
Zip Code P. Hàm Tiến 77117
Zip Code P. Mũi Né 77118
Zip Code X. Thiện Nghiệp 77119
Zip Code P. Phú Thủy 77120
Zip Code P. Phú Trinh 77121
Zip Code X. Phong Nẫm 77122
Zip Code X. Tiến Thành 77123
Zip Code BCP. Phan Thiết 77150
Zip Code BC. Tổ Tiếp Thị Bán Hàng 77151
Zip Code BC. Thủ Khoa Huân 77152
Zip Code BC. Ngã 7 77153
Zip Code BC. Bến Lội 77154
Zip Code BC. Hàm Tiến 77155
Zip Code BC. Nguyễn Đình Chiểu 77156
Zip Code BC. Mũi Né 77157
Zip Code BC. Lê Hồng Phong 77158
Zip Code BĐVHX Xuân An 2 77159
Zip Code BĐVHX Thiện Nghiệp 2 77160
Zip Code BC. Hệ 1 Bình Thuận 77199

Zip Code HUYỆN TUY PHONG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tuy Phong 77200
Zip Code Huyện ủy 77201
Zip Code Hội đồng nhân dân 77202
Zip Code Ủy ban nhân dân 77203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77204
Zip Code TT. Liên Hương 77206
Zip Code X. Phước Thể 77207
Zip Code X. Vĩnh Tân 77208
Zip Code X. Vĩnh Hảo 77209
Zip Code X. Phan Dũng 77210
Zip Code X. Phú Lạc 77211
Zip Code X. Phong Phú 77212
Zip Code X. Bình Thạnh 77213
Zip Code X. Chí Công 77214
Zip Code X. Hòa Minh 77215
Zip Code TT. Phan Rí Cửa 77216
Zip Code X. Hòa Phú 77217
Zip Code BCP. Tuy Phong 77250
Zip Code BC. Vĩnh Tân 77251
Zip Code BC. Phan Rí Cửa 77252
Zip Code BĐVHX Phong Phú 2 77253

Zip Code HUYỆN BẮC BÌNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bắc Bình 77300
Zip Code Huyện ủy 77301
Zip Code Hội đồng nhân dân 77302
Zip Code Ủy ban nhân dân 77303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77304
Zip Code TT. Chợ Lầu 77306
Zip Code X. Phan Hiệp 77307
Zip Code X. Phan Rí Thành 77308
Zip Code X. Phan Hòa 77309
Zip Code X. Phan Điền 77310
Zip Code X. Phan Lâm 77311
Zip Code X. Phan Sơn 77312
Zip Code X. Bình An 77313
Zip Code X. Hải Ninh 77314
Zip Code X. Phan Thanh 77315
Zip Code X. Sông Bình 77316
Zip Code X. Sông Lũy 77317
Zip Code X. Phan Tiến 77318
Zip Code X. Bình Tân 77319
Zip Code TT. Lương Sơn 77320
Zip Code X. Hồng Thái 77321
Zip Code X. Hòa Thắng 77322
Zip Code X. Hồng Phong 77323
Zip Code BCP. Bắc Bình 77350
Zip Code BC. Phan Rí Thành 77351
Zip Code BC. Hải Ninh 77352
Zip Code BC. Lương Sơn 77353
Zip Code BĐVHX Sông Lũy 2 77354
Zip Code BĐVHX Sông Lũy 3 77355
Zip Code BĐVHX Hòa Thắng 2 77356
Zip Code BĐVHX Hòa Thắng 3 77357

Zip Code HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc 77400
Zip Code Huyện ủy 77401
Zip Code Hội đồng nhân dân 77402
Zip Code Ủy ban nhân dân 77403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77404
Zip Code TT. Ma Lâm 77406
Zip Code X. Hồng Sơn 77407
Zip Code X. Hồng Liêm 77408
Zip Code X. Hàm Trí 77409
Zip Code X. Thuận Hòa 77410
Zip Code X. Đông Tiến 77411
Zip Code X. Đa Mi 77412
Zip Code X. La Dạ 77413
Zip Code X. Đông Giang 77414
Zip Code X. Hàm Phú 77415
Zip Code X. Thuận Minh 77416
Zip Code X. Hàm Liêm 77417
Zip Code X. Hàm Hiệp 77418
Zip Code X. Hàm Chính 77419
Zip Code X. Hàm Thắng 77420
Zip Code TT. Phú Long 77421
Zip Code X. Hàm Đức 77422
Zip Code BCP. Hàm Thuận Bắc 77450
Zip Code BC. Phú Long 77451
Zip Code BĐVHX. Hàm Thắng 2 77452
Zip Code BĐVHX Hàm Đức 2 77453

Zip Code HUYỆN TÁNH LINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tánh Linh 77500
Zip Code Huyện ủy 77501
Zip Code Hội đồng nhân dân 77502
Zip Code Ủy ban nhân dân 77503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77504
Zip Code TT. Lạc Tánh 77506
Zip Code X. Đức Bình 77507
Zip Code X. Đồng Kho 77508
Zip Code X. La Ngâu 77509
Zip Code X. Huy Khiêm 77510
Zip Code X. Bắc Ruộng 77511
Zip Code X. Măng Tố 77512
Zip Code X. Nghị Đức 77513
Zip Code X. Đức Phú 77514
Zip Code X. Đức Tân 77515
Zip Code X. Gia An 77516
Zip Code X. Gia Huynh 77517
Zip Code X. Đức Thuận 77518
Zip Code X. Suối Kiết 77519
Zip Code BCP. Tánh Linh 77525
Zip Code BC. Đồng Kho 77526
Zip Code BC. Măng Tố 77527
Zip Code BC. Gia An 77528
Zip Code BĐVHX Gia Huynh 2 77529

Zip Code HUYỆN ĐỨC LINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đức Linh 77550
Zip Code Huyện ủy 77551
Zip Code Hội đồng nhân dân 77552
Zip Code Ủy ban nhân dân 77553
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77554
Zip Code TT. Võ Xu 77556
Zip Code X. Nam Chính 77557
Zip Code X. Mê Pu 77558
Zip Code X. Sùng Nhơn 77559
Zip Code X. Đa Kai 77560
Zip Code TT. Đức Tài 77561
Zip Code X. Đức Tín 77562
Zip Code X. Đức Chính 77563
Zip Code X. Vũ Hòa 77564
Zip Code X. Đức Hạnh 77565
Zip Code X. Tân Hà 77566
Zip Code X. Trà Tân 77567
Zip Code X. Đông Hà 77568
Zip Code BCP. Đức Linh 77575
Zip Code BC. Đức Tài 77576
Zip Code BC. Trà Tân 77577
Zip Code BĐVHX Sùng Nhơn 2 77578
Zip Code BĐVHX Đa Kai 2 77579
Zip Code BĐVHX Vũ Hòa 2 77580

Zip Code HUYỆN HÀM TÂN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hàm Tân 77600
Zip Code Huyện ủy 77601
Zip Code Hội đồng nhân dân 77602
Zip Code Ủy ban nhân dân 77603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77604
Zip Code TT. Tân Nghĩa 77606
Zip Code X. Sông Phan 77607
Zip Code X. Tân Phúc 77608
Zip Code TT. Tân Minh 77609
Zip Code X. Tân Đức 77610
Zip Code X. Tân Hà 77611
Zip Code X. Tân Xuân 77612
Zip Code X. Sơn Mỹ 77613
Zip Code X. Tân Thắng 77614
Zip Code X. Thắng Hải 77615
Zip Code BCP. Hàm Tân 77625
Zip Code BC. Tân Minh 77626
Zip Code BC. Tân Đức 77627
Zip Code BC. Sơn Mỹ 77628
Zip Code BC. Tân Thắng 77629

Zip Code THỊ XÃ LA GI

Zip Code BC. Trung tâm thị xã La Gi 77650
Zip Code Huyện ủy 77651
Zip Code Hội đồng nhân dân 77652
Zip Code Ủy ban nhân dân 77653
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77654
Zip Code P. Phước Hội 77656
Zip Code P. Bình Tân 77657
Zip Code X. Tân Bình 77658
Zip Code X. Tân Tiến 77659
Zip Code X. Tân Hải 77660
Zip Code P. Tân An 77661
Zip Code P. Tân Thiện 77662
Zip Code P. Phước Lộc 77663
Zip Code X. Tân Phước 77664
Zip Code BCP. La Gi 77675
Zip Code BC. Phước Hội 77676
Zip Code BC. Tân Hải 77677

Zip Code HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam 77700
Zip Code Huyện ủy 77701
Zip Code Hội đồng nhân dân 77702
Zip Code Ủy ban nhân dân 77703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77704
Zip Code TT. Thuận Nam 77706
Zip Code X. Hàm Minh 77707
Zip Code X. Hàm Cường 77708
Zip Code X. Hàm Mỹ 77709
Zip Code X. Mương Mán 77710
Zip Code X. Hàm Kiệm 77711
Zip Code X. Hàm Cần 77712
Zip Code X. Mỹ Thạnh 77713
Zip Code X. Hàm Thạnh 77714
Zip Code X. Tân Lập 77715
Zip Code X. Tân Thuận 77716
Zip Code X. Thuận Quí 77717
Zip Code X. Tân Thành 77718
Zip Code BCP. Hàm Thuận Nam 77750
Zip Code BC. Mương Mán 77751

Zip Code HUYỆN PHÚ QUÝ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phú Quý 77800
Zip Code Huyện ủy 77801
Zip Code Hội đồng nhân dân 77802
Zip Code Ủy ban nhân dân 77803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 77804
Zip Code X. Ngũ Phụng 77806
Zip Code X. Long Hải 77807
Zip Code X. Tam Thanh 77808
Zip Code BCP. Phú Quý 77850

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bình Thuận gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Bình Thuận gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Bình Thuận. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Bình Thuận (Postal code tỉnh Bình Thuận) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Bình Thuận (Zip code tỉnh Bình Thuận) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Bình Thuận ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Bình Thuận chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.