Zip code tỉnh Cao Bằng mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Cao Bằng

Zip Code tỉnh Cao Bằng, Mã Bưu Chính tỉnh Cao Bằng

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Cao Bằng 21000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 21001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 21002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 21003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 21004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 21005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 21009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 21010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 21011
Zip Code Báo Cao Bằng 21016
Zip Code Hội đồng nhân dân 21021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 21030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 21035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 21036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 21040
Zip Code Sở Công Thương 21041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 21042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 21043
Zip Code Sở Ngoại vụ 21044
Zip Code Sở Tài chính 21045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 21046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 21047
Zip Code Công an tỉnh 21049
Zip Code Sở Nội vụ 21051
Zip Code Sở Tư pháp 21052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 21053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 21054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 21055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 21057
Zip Code Sở Xây dựng 21058
Zip Code Sở Y tế 21060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 21061
Zip Code Ban Dân tộc 21062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 21063
Zip Code Thanh tra tỉnh 21064
Zip Code Trường chính trị Hoàng Đình Giong 21065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 21066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 21067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 21070
Zip Code Cục Thuế 21078
Zip Code Cục Hải quan 21079
Zip Code Cục Thống kê 21080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 21081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 21085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 21086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 21087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 21088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 21089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 21090
Zip Code Tỉnh Đoàn 21091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 21092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 21093

Zip Code THÀNH PHỐ CAO BẰNG

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Cao Bằng 21100
Zip Code Thành ủy 21101
Zip Code Hội đồng nhân dân 21102
Zip Code Ủy ban nhân dân 21103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21104
Zip Code P. Hợp Giang 21106
Zip Code P. Sông Bằng 21107
Zip Code P. Ngọc Xuân 21108
Zip Code P. Đề Thám 21109
Zip Code P. Sông Hiến 21110
Zip Code P. Hòa Chung 21111
Zip Code P. Tân Giang 21112
Zip Code P. Duyệt Chung 21113
Zip Code X. Vĩnh Quang 21114
Zip Code X. Hưng Đạo 21115
Zip Code X. Chu Trinh 21116
Zip Code BCP. Cao Bằng 21125
Zip Code BC. Tam Trung 21126
Zip Code BC. Đề Thám 21127
Zip Code BC. Nà Cáp 21128
Zip Code BC. Tân Giang 21129
Zip Code BC. Cao Bình 21130
Zip Code BC. Hệ 1 Cao Bằng 21149

Zip Code HUYỆN HÒA AN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hòa An 21150
Zip Code Huyện ủy 21151
Zip Code Hội đồng nhân dân 21152
Zip Code Ủy ban nhân dân 21153
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21154
Zip Code TT. Nước Hai 21156
Zip Code X. Nam Tuấn 21157
Zip Code X. Dân Chủ 21158
Zip Code X. Đức Long 21159
Zip Code X. Trương Lương 21160
Zip Code X. Công Trừng 21161
Zip Code X. Bình Long 21162
Zip Code X. Hồng Việt 21163
Zip Code X. Hoàng Tung 21164
Zip Code X. Bình Dương 21165
Zip Code X. Bạch Đằng 21166
Zip Code X. Lê Chung 21167
Zip Code X. Bế Triều 21168
Zip Code X. Đại Tiến 21169
Zip Code X. Đức Xuân 21170
Zip Code X. Ngũ Lão 21171
Zip Code X. Nguyễn Huệ 21172
Zip Code X. Trưng Vương 21173
Zip Code X. Quang Trung 21174
Zip Code X. Hà Trì 21175
Zip Code X. Hồng Nam 21176
Zip Code BCP. Hòa An 21185
Zip Code BC. Nà Rị 21186

Zip Code HUYỆN HÀ QUẢNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hà Quảng 21200
Zip Code Huyện ủy 21201
Zip Code Hội đồng nhân dân 21202
Zip Code Ủy ban nhân dân 21203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21204
Zip Code TT. Xuân Hòa 21206
Zip Code X. Vần Dính 21207
Zip Code X. Thượng Thôn 21208
Zip Code X. Nội Thôn 21209
Zip Code X. Cải Viên 21210
Zip Code X. Vân An 21211
Zip Code X. Lũng Nặm 21212
Zip Code X. Kéo Yên 21213
Zip Code X. Trường Hà 21214
Zip Code X. Nà Sác 21215
Zip Code X. Sóc Hà 21216
Zip Code X. Quý Quân 21217
Zip Code X. Đào Ngạn 21218
Zip Code X. Phù Ngọc 21219
Zip Code X. Hạ Thôn 21220
Zip Code X. Mã Ba 21221
Zip Code X. Sĩ Hai 21222
Zip Code X. Hồng Sĩ 21223
Zip Code X. Tổng Cọt 21224
Zip Code BCP. Hà Quảng 21230
Zip Code BC. Sóc Giang 21231
Zip Code BC. Nà Giàng 21232

Zip Code HUYỆN TRÀ LĨNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Trà Lĩnh 21250
Zip Code Huyện ủy 21251
Zip Code Hội đồng nhân dân 21252
Zip Code Ủy ban nhân dân 21253
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21254
Zip Code TT. Hùng Quốc 21256
Zip Code X. Xuân Nội 21257
Zip Code X. Quang Trung 21258
Zip Code X. Tri Phương 21259
Zip Code X. Quang Hán 21260
Zip Code X. Cô Mười 21261
Zip Code X. Quang Vinh 21262
Zip Code X. Lưu Ngọc 21263
Zip Code X. Cao Chương 21264
Zip Code X. Quốc Toản 21265
Zip Code BCP. Trà Lĩnh 21275

Zip Code HUYỆN THÔNG NÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thông Nông 21300
Zip Code Huyện ủy 21301
Zip Code Hội đồng nhân dân 21302
Zip Code Ủy ban nhân dân 21303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21304
Zip Code TT. Thông Nông 21306
Zip Code X. Đa Thông 21307
Zip Code X. Lương Thông 21308
Zip Code X. Vị Quang 21309
Zip Code X. Cần Yên 21310
Zip Code X. Cần Nông 21311
Zip Code X. Ngọc Động 21312
Zip Code X. Yên Sơn 21313
Zip Code X. Thanh Long 21314
Zip Code X. Bình Lãng 21315
Zip Code X. Lương Can 21316
Zip Code BCP. Thông Nông 21330

Zip Code HUYỆN BẢO LẠC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bảo Lạc 21350
Zip Code Huyện ủy 21351
Zip Code Hội đồng nhân dân 21352
Zip Code Ủy ban nhân dân 21353
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21354
Zip Code TT. Bảo Lạc 21356
Zip Code X. Cô Ba 21357
Zip Code X. Thượng Hà 21358
Zip Code X. Cốc Pàng 21359
Zip Code X. Bảo Toàn 21360
Zip Code X. Hồng Trị 21361
Zip Code X. Kim Cúc 21362
Zip Code X. Hưng Đạo 21363
Zip Code X. Hưng Thịnh 21364
Zip Code X. Sơn Lộ 21365
Zip Code X. Sơn Lập 21366
Zip Code X. Đình Phùng 21367
Zip Code X. Huy Giáp 21368
Zip Code X. Hồng An 21369
Zip Code X. Xuân Trường 21370
Zip Code X. Phan Thanh 21371
Zip Code X. Khánh Xuân 21372
Zip Code BCP. Bảo Lạc 21380

Zip Code HUYỆN BẢO LÂM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bảo Lâm 21400
Zip Code Huyện ủy 21401
Zip Code Hội đồng nhân dân 21402
Zip Code Ủy ban nhân dân 21403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21404
Zip Code TT. Pác Mi Ầu 21406
Zip Code X. Mông Ân 21407
Zip Code X. Vĩnh Phong 21408
Zip Code X. Vĩnh Quang 21409
Zip Code X. Lý Bôn 21410
Zip Code X. Đức Hạnh 21411
Zip Code X. Nam Cao 21412
Zip Code X. Tân Việt 21413
Zip Code X. Nam Quang 21414
Zip Code X. Thạch Lâm 21415
Zip Code X. Quảng Lâm 21416
Zip Code X. Thái Học 21417
Zip Code X. Yên Thổ 21418
Zip Code X. Thái Sơn 21419
Zip Code BCP. Bảo Lâm 21450

Zip Code HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Nguyên Bình 21500
Zip Code Huyện ủy 21501
Zip Code Hội đồng nhân dân 21502
Zip Code Ủy ban nhân dân 21503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21504
Zip Code TT. Nguyên Bình 21506
Zip Code X. Minh Thanh 21507
Zip Code X. Thái Học 21508
Zip Code X. Thể Dục 21509
Zip Code X. Triệu Nguyên 21510
Zip Code X. Yên Lạc 21511
Zip Code X. Ca Thành 21512
Zip Code X. Vũ Nông 21513
Zip Code TT. Tĩnh Túc 21514
Zip Code X. Mai Long 21515
Zip Code X. Phan Thanh 21516
Zip Code X. Thành Công 21517
Zip Code X. Quang Thành 21518
Zip Code X. Hưng Đạo 21519
Zip Code X. Tam Kim 21520
Zip Code X. Hoa Thám 21521
Zip Code X. Thịnh Vượng 21522
Zip Code X. Lang Môn 21523
Zip Code X. Minh Tâm 21524
Zip Code X. Bắc Hợp 21525
Zip Code BCP. Nguyên Bình 21550
Zip Code BC. Tĩnh Túc 21551
Zip Code BĐVHX Nà Bao 21552

Zip Code HUYỆN THẠCH AN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thạch An 21600
Zip Code Huyện ủy 21601
Zip Code Hội đồng nhân dân 21602
Zip Code Ủy ban nhân dân 21603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21604
Zip Code TT. Đông Khê 21606
Zip Code X. Danh Sỹ 21607
Zip Code X. Đức Long 21608
Zip Code X. Thuỵ Hùng 21609
Zip Code X. Thị Ngân 21610
Zip Code X. Vân Trình 21611
Zip Code X. Thái Cường 21612
Zip Code X. Kim Đồng 21613
Zip Code X. Canh Tân 21614
Zip Code X. Minh Khai 21615
Zip Code X. Quang Trọng 21616
Zip Code X. Đức Thông 21617
Zip Code X. Trọng Con 21618
Zip Code X. Lê Lai 21619
Zip Code X. Đức Xuân 21620
Zip Code X. Lê Lợi 21621
Zip Code BCP. Thạch An 21630

Zip Code HUYỆN PHỤC HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phục Hòa 21650
Zip Code Huyện ủy 21651
Zip Code Hội đồng nhân dân 21652
Zip Code Ủy ban nhân dân 21653
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21654
Zip Code TT. Hoà Thuận 21656
Zip Code X. Đại Sơn 21657
Zip Code X. Cách Linh 21658
Zip Code X. Triệu Ấu 21659
Zip Code X. Hồng Đại 21660
Zip Code X. Lương Thiện 21661
Zip Code X. Tiên Thành 21662
Zip Code X. Mỹ Hưng 21663
Zip Code TT. Tà Lùng 21664
Zip Code BCP. Phục Hòa 21675
Zip Code BC. Tà Lùng 21676

Zip Code HUYỆN HẠ LANG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hạ Lang 21700
Zip Code Huyện ủy 21701
Zip Code Hội đồng nhân dân 21702
Zip Code Ủy ban nhân dân 21703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21704
Zip Code TT. Thanh Nhật 21706
Zip Code X. Quang Long 21707
Zip Code X. Đồng Loan 21708
Zip Code X. Lý Quốc 21709
Zip Code X. Minh Long 21710
Zip Code X. Thắng Lợi 21711
Zip Code X. Đức Quang 21712
Zip Code X. Kim Loan 21713
Zip Code X. An Lạc 21714
Zip Code X. Vinh Quý 21715
Zip Code X. Cô Ngân 21716
Zip Code X. Thị Hoa 21717
Zip Code X. Thái Đức 21718
Zip Code X. Việt Chu 21719
Zip Code BCP. Hạ Lang 21750

Zip Code HUYỆN TRÙNG KHÁNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Trùng Khánh 21800
Zip Code Huyện ủy 21801
Zip Code Hội đồng nhân dân 21802
Zip Code Ủy ban nhân dân 21803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21804
Zip Code TT. Trùng Khánh 21806
Zip Code X. Khâm Thành 21807
Zip Code X. Đình Phong 21808
Zip Code X. Ngọc Khê 21809
Zip Code X. Ngọc Côn 21810
Zip Code X. Phong Nậm 21811
Zip Code X. Ngọc Chung 21812
Zip Code X. Lăng Yên 21813
Zip Code X. Lăng Hiếu 21814
Zip Code X. Cảnh Tiên 21815
Zip Code X. Đức Hồng 21816
Zip Code X. Trung Phúc 21817
Zip Code X. Thông Hoè 21818
Zip Code X. Đoài Côn 21819
Zip Code X. Thân Giáp 21820
Zip Code X. Cao Thăng 21821
Zip Code X. Đình Minh 21822
Zip Code X. Phong Châu 21823
Zip Code X. Chí Viễn 21824
Zip Code X. Đàm Thuỷ 21825
Zip Code BCP. Trùng Khánh 21850
Zip Code BĐVHX Trung Phúc 21851

Zip Code HUYỆN QUẢNG UYÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Quảng Uyên 21900
Zip Code Huyện ủy 21901
Zip Code Hội đồng nhân dân 21902
Zip Code Ủy ban nhân dân 21903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 21904
Zip Code TT. Quảng Uyên 21906
Zip Code X. Độc Lập 21907
Zip Code X. Bình Lăng 21908
Zip Code X. Quảng Hưng 21909
Zip Code X. Phi Hải 21910
Zip Code X. Quốc Phong 21911
Zip Code X. Quốc Dân 21912
Zip Code X. Đoài Khôn 21913
Zip Code X. Phúc Sen 21914
Zip Code X. Tự Do 21915
Zip Code X. Ngọc Động 21916
Zip Code X. Hoàng Hải 21917
Zip Code X. Hạnh Phúc 21918
Zip Code X. Hồng Quang 21919
Zip Code X. Hồng Định 21920
Zip Code X. Chí Thảo 21921
Zip Code X. Cai Bộ 21922
Zip Code BCP. Quảng Uyên 21950

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Cao Bằng gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Cao Bằng gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Cao Bằng. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Cao Bằng (Postal code tỉnh Cao Bằng) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Cao Bằng (Zip code tỉnh Cao Bằng) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Cao Bằng ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Cao Bằng
  • Mã bưu điện tỉnh Cao Bằng
  • Zip code tỉnh Cao Bằng
  • Zip postal code tỉnh Cao Bằng

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Cao Bằng chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.