Zip code tỉnh Đắc Nông mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Đắc Nông

Zip Code tỉnh Đắc Nông, Mã Bưu Chính tỉnh Đắc Nông

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Đắk Nông 65000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 65001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 65002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 65003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 65004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 65005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 65009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 65010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 65011
Zip Code Báo Đắk Nông 65016
Zip Code Hội đồng nhân dân 65021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 65030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 65035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 65036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 65040
Zip Code Sở Công Thương 65041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 65042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 65043
Zip Code Sở Tài chính 65045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 65046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 65047
Zip Code Công an tỉnh 65049
Zip Code Sở Nội vụ 65051
Zip Code Sở Tư pháp 65052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 65053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 65054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 65055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 65056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 65057
Zip Code Sở Xây dựng 65058
Zip Code Sở Y tế 65060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 65061
Zip Code Ban Dân tộc 65062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 65063
Zip Code Thanh tra tỉnh 65064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 65065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 65066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 65067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 65070
Zip Code Cục Thuế 65078
Zip Code Cục Hải quan 65079
Zip Code Cục Thống kê 65080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 65081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 65085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 65086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 65087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 65088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 65089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 65090
Zip Code Tỉnh Đoàn 65091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 65092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 65093

Zip Code THỊ XÃ GIA NGHĨA

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Gia Nghĩa 65100
Zip Code Thị ủy 65101
Zip Code Hội đồng nhân dân 65102
Zip Code Ủy ban nhân dân 65103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65104
Zip Code P. Nghĩa Thành 65106
Zip Code X. Quảng Thành 65107
Zip Code P. Nghĩa Đức 65108
Zip Code X. Đắk Nia 65109
Zip Code P. Nghĩa Trung 65110
Zip Code P. Nghĩa Tân 65111
Zip Code P. Nghĩa Phú 65112
Zip Code X. Đăk R’moan 65113
Zip Code BCP. Gia Nghĩa 65150
Zip Code BC. KHL Gia Nghĩa 65151
Zip Code BC. Bưu điện 23 tháng 3 65152
Zip Code BC. HCC Đắk Nông 65198
Zip Code BC. Hệ 1 Đắk Nông 65199

Zip Code HUYỆN ĐẮK GLONG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Glong 65200
Zip Code Huyện ủy 65201
Zip Code Hội đồng nhân dân 65202
Zip Code Ủy ban nhân dân 65203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65204
Zip Code X. Quảng Khê 65206
Zip Code X. Đắk Plao 65207
Zip Code X. Đắk Som 65208
Zip Code X. Đắk R’măng 65209
Zip Code X. Đắk Ha 65210
Zip Code X. Quảng Sơn 65211
Zip Code X. Quảng Hoà 65212
Zip Code BCP. Đắk Glong 65250

Zip Code HUYỆN KRÔNG NÔ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Krông Nô 65300
Zip Code Huyện ủy 65301
Zip Code Hội đồng nhân dân 65302
Zip Code Ủy ban nhân dân 65303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65304
Zip Code TT. Đắk Mâm 65306
Zip Code X. Buôn Choah 65307
Zip Code X. Nam Đà 65308
Zip Code X. Đắk Sôr 65309
Zip Code X. Nam Xuân 65310
Zip Code X. Tân Thành 65311
Zip Code X. Đắk Drô 65312
Zip Code X. Nâm Nung 65313
Zip Code X. Nâm N’đir 65314
Zip Code X. Đức Xuyên 65315
Zip Code X. Đắk Nang 65316
Zip Code X. Quảng Phú 65317
Zip Code BCP. Krông Nô 65350

Zip Code HUYỆN CƯ JÚT

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cư Jút 65400
Zip Code Huyện ủy 65401
Zip Code Hội đồng nhân dân 65402
Zip Code Ủy ban nhân dân 65403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65404
Zip Code TT. Ea T’ling 65406
Zip Code X. Trúc Sơn 65407
Zip Code X. Cư Knia 65408
Zip Code X. Tâm Thắng 65409
Zip Code X. Nam Dong 65410
Zip Code X. Đắk DRông 65411
Zip Code X. Ea Pô 65412
Zip Code X. Đắk Wil 65413
Zip Code BCP. Cư Jút 65450
Zip Code BC. Nam Dong 65451

Zip Code HUYỆN ĐẮK MIL

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Mil 65500
Zip Code Huyện ủy 65501
Zip Code Hội đồng nhân dân 65502
Zip Code Ủy ban nhân dân 65503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65504
Zip Code TT. Đắk Mil 65506
Zip Code X. Thuận An 65507
Zip Code X. Đức Minh 65508
Zip Code X. Đắk Sắk 65509
Zip Code X. Long Sơn 65510
Zip Code X. Đức Mạnh 65511
Zip Code X. Đắk N’drót 65512
Zip Code X. Đắk Gằn 65513
Zip Code X. Đắk R’la 65514
Zip Code X. Đắk Lao 65515
Zip Code BCP. Ðăk Mil 65550
Zip Code BĐVHX Đức Lệ 65551

Zip Code HUYỆN ĐẮK SONG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Song 65600
Zip Code Huyện ủy 65601
Zip Code Hội đồng nhân dân 65602
Zip Code Ủy ban nhân dân 65603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65604
Zip Code TT. Đức An 65606
Zip Code X. Nam Bình 65607
Zip Code X. Đắk Môl 65608
Zip Code X. Đắk Hòa 65609
Zip Code X. Thuận Hạnh 65610
Zip Code X. Thuận Hà 65611
Zip Code X. Đắk N’dung 65612
Zip Code X. Nâm N’jang 65613
Zip Code X. Trường Xuân 65614
Zip Code BCP. Ðăk Song 65650
Zip Code BĐVHX Nam Bình 2 65651

Zip Code HUYỆN TUY ĐỨC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tuy Đức 65700
Zip Code Huyện ủy 65701
Zip Code Hội đồng nhân dân 65702
Zip Code Ủy ban nhân dân 65703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65704
Zip Code X. Đắk Búk So 65706
Zip Code X. Quảng Tâm 65707
Zip Code X. Đắk R’tíh 65708
Zip Code X. Quảng Tân 65709
Zip Code X. Đắk Ngo 65710
Zip Code X. Quảng Trực 65711
Zip Code BCP. Tuy Đức 65750

Zip Code HUYỆN ĐẮK RLẤP

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Rlấp 65800
Zip Code Huyện ủy 65801
Zip Code Hội đồng nhân dân 65802
Zip Code Ủy ban nhân dân 65803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 65804
Zip Code TT. Kiến Đức 65806
Zip Code X. Quảng Tín 65807
Zip Code X. Kiến Thành 65808
Zip Code X. Đắk Wer 65809
Zip Code X. Nhân Cơ 65810
Zip Code X. Nhân Đạo 65811
Zip Code X. Nghĩa Thắng 65812
Zip Code X. Đạo Nghĩa 65813
Zip Code X. Đắk Sin 65814
Zip Code X. Hưng Bình 65815
Zip Code X. Đắk Ru 65816
Zip Code BCP. Đắk Rlấp 65850
Zip Code BC. Nhân Cơ 65851

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đắc Nông gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đắc Nông gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Đắc Nông. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Đắc Nông (Postal code tỉnh Đắc Nông) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Đắc Nông (Zip code tỉnh Đắc Nông) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Đắc Nông ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Đắc Nông chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.