Zip code tỉnh Đắk Lắk mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Đắk Lắk

Zip Code tỉnh Đắk Lắk, Mã Bưu Chính tỉnh Đắk Lắk

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Đắk Lắk 63000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 63001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 63002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 63003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 63004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 63005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 63009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 63010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 63011
Zip Code Báo Đắk Lắk 63016
Zip Code Hội đồng nhân dân 63021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 63030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 63035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 63036
Zip Code Kiểm toán nhà nước khu vực XII 63037
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 63040
Zip Code Sở Công Thương 63041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 63042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 63043
Zip Code Sở Ngoại vụ 63044
Zip Code Sở Tài chính 63045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 63046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 63047
Zip Code Công an tỉnh 63049
Zip Code Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 63050
Zip Code Sở Nội vụ 63051
Zip Code Sở Tư pháp 63052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 63053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 63054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 63055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 63056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 63057
Zip Code Sở Xây dựng 63058
Zip Code Sở Y tế 63060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 63061
Zip Code Ban Dân tộc 63062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 63063
Zip Code Thanh tra tỉnh 63064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 63065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 63066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 63067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 63070
Zip Code Cục Thuế 63078
Zip Code Cục Hải quan 63079
Zip Code Cục Thống kê 63080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 63081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 63085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 63086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 63087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 63088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 63089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 63090
Zip Code Tỉnh Đoàn 63091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 63092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 63093

Zip Code THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 63100
Zip Code Thành ủy 63101
Zip Code Hội đồng nhân dân 63102
Zip Code Ủy ban nhân dân 63103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63104
Zip Code P. Thắng Lợi 63106
Zip Code P. Tự An 63107
Zip Code P. Tân Lập 63108
Zip Code P. Tân An 63109
Zip Code P. Tân Hòa 63110
Zip Code P. Tân Lợi 63111
Zip Code X. Cư ÊBur 63112
Zip Code P. Thống Nhất 63113
Zip Code P. Thành Công 63114
Zip Code P. Tân Tiến 63115
Zip Code P. Thành Nhất 63116
Zip Code P. Tân Thành 63117
Zip Code P. Ea Tam 63118
Zip Code P. Khánh Xuân 63119
Zip Code X. Hòa Xuân 63120
Zip Code X. Hòa Phú 63121
Zip Code X. Hòa Khánh 63122
Zip Code X. Ea Kao 63123
Zip Code X. Hòa Thắng 63124
Zip Code X. Ea Tu 63125
Zip Code X. Hòa Thuận 63126
Zip Code BCP. Buôn Ma Thuột 63150
Zip Code BC. KHL Buôn Ma Thuột 63151
Zip Code BC. Tổ Lái Xe Buôn Ma Thuột 63152
Zip Code BC. Tổ Bưu Tá Thành Phố Buôn Ma Thuột 63153
Zip Code BC. Phát Tại Khai thác 3 63154
Zip Code BC. Km5 63155
Zip Code BC. Cổng 3 63156
Zip Code BC. Phan Chu Trinh 63157
Zip Code BC. Phan Bội Châu 63158
Zip Code BC. TTĐM 63159
Zip Code BC. Ngã Sáu 1 63160
Zip Code BC. Đại Học Tây Nguyên 63161
Zip Code BC. Hòa Khánh 63162
Zip Code BC. Hòa Thắng 63163
Zip Code BC. Hòa Thuận 63164
Zip Code BC. Hệ 1 Đắk Lắk 63199

Zip Code HUYỆN KRÔNG PẮK

Zip Code BC. Trung tâm huyện Krông Pắk 63200
Zip Code Huyện ủy 63201
Zip Code Hội đồng nhân dân 63202
Zip Code Ủy ban nhân dân 63203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63204
Zip Code TT. Phước An 63206
Zip Code X. Hòa An 63207
Zip Code X. Ea Phê 63208
Zip Code X. KRông Búk 63209
Zip Code X. Ea Kly 63210
Zip Code X. Ea Kuăng 63211
Zip Code X. Vụ Bổn 63212
Zip Code X. Ea Yiêng 63213
Zip Code X. Ea Uy 63214
Zip Code X. Ea Hiu 63215
Zip Code X. Tân Tiến 63216
Zip Code X. Hòa Tiến 63217
Zip Code X. Ea Yông 63218
Zip Code X. Ea Kênh 63219
Zip Code X. Ea KNuec 63220
Zip Code X. Hòa Đông 63221
Zip Code BCP. Krông Pắk 63250
Zip Code BC. Ea Kuang 63251
Zip Code BĐVHX Ea Phê 2 63252
Zip Code BĐVHX Ea KNuec 2 63253

Zip Code HUYỆN EA KAR

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ea Kar 63300
Zip Code Huyện ủy 63301
Zip Code Hội đồng nhân dân 63302
Zip Code Ủy ban nhân dân 63303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63304
Zip Code TT. Ea Kar 63306
Zip Code X. Ea Kmút 63307
Zip Code X. Cư Huê 63308
Zip Code X. Xuân Phú 63309
Zip Code X. Ea Sar 63310
Zip Code X. Ea Sô 63311
Zip Code X. Ea Tih 63312
Zip Code TT. Ea Knốp 63313
Zip Code X. Ea Đar 63314
Zip Code X. Cư Ni 63315
Zip Code X. Ea Ô 63316
Zip Code X. Ea Păl 63317
Zip Code X. Cư Prông 63318
Zip Code X. Cư Jang 63319
Zip Code X. Cư Bông 63320
Zip Code X. Cư ELang 63321
Zip Code BCP. Ea Kar 63350
Zip Code BC. Ea Knốp 63351

Zip Code HUYỆN KRÔNG NĂNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Krông Năng 63400
Zip Code Huyện ủy 63401
Zip Code Hội đồng nhân dân 63402
Zip Code Ủy ban nhân dân 63403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63404
Zip Code TT. Krông Năng 63406
Zip Code X. Phú Xuân 63407
Zip Code X. Ea Dăh 63408
Zip Code X. Ea Puk 63409
Zip Code X. Tam Giang 63410
Zip Code X. Phú Lộc 63411
Zip Code X. Ea Hồ 63412
Zip Code X. Ea Tóh 63413
Zip Code X. Ea Tân 63414
Zip Code X. ĐLiê Ya 63415
Zip Code X. Cư Klông 63416
Zip Code X. Ea Tam 63417
Zip Code BCP. Krông Năng 63450
Zip Code BĐVHX Nông trường 49 63451

Zip Code HUYỆN KRÔNG BÚK

Zip Code BC. Trung tâm huyện Krông Búk 63500
Zip Code Huyện ủy 63501
Zip Code Hội đồng nhân dân 63502
Zip Code Ủy ban nhân dân 63503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63504
Zip Code X. Chư KBô 63506
Zip Code X. Cư Né 63507
Zip Code X. Ea Sin 63508
Zip Code X. Cư Pơng 63509
Zip Code X. Ea Ngai 63510
Zip Code X. Pơng Drang 63511
Zip Code X. Tân Lập 63512
Zip Code BCP. Krông Búk 63550
Zip Code BC. Pơn Đrang 63551
Zip Code BĐVHX KTy 63552

Zip Code HUYỆN EA H’LEO

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ea H’leo 63600
Zip Code Huyện ủy 63601
Zip Code Hội đồng nhân dân 63602
Zip Code Ủy ban nhân dân 63603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63604
Zip Code TT. Ea Drăng 63606
Zip Code X. Ea Ral 63607
Zip Code X. Cư Mốt 63608
Zip Code X. Ea Khal 63609
Zip Code X. Ea Nam 63610
Zip Code X. Dlê Yang 63611
Zip Code X. Ea Hiao 63612
Zip Code X. Ea Sol 63613
Zip Code X. Ea H’leo 63614
Zip Code X. Ea Wy 63615
Zip Code X. Cư A Mung 63616
Zip Code X. Ea Tir 63617
Zip Code BCP. Ea H’leo 63650

Zip Code HUYỆN EA SÚP

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ea Súp 63700
Zip Code Huyện ủy 63701
Zip Code Hội đồng nhân dân 63702
Zip Code Ủy ban nhân dân 63703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63704
Zip Code TT. Ea Súp 63706
Zip Code X. Ea Lê 63707
Zip Code X. Cư KBang 63708
Zip Code X. Ea Rốk 63709
Zip Code X. Ia JLơi 63710
Zip Code X. Ia Lốp 63711
Zip Code X. Ya Tờ Mốt 63712
Zip Code X. Ia RVê 63713
Zip Code X. Ea Bung 63714
Zip Code X. Cư M’lan 63715
Zip Code BCP. Ea Súp 63750
Zip Code BĐVHX Trung đoàn 737 63751

Zip Code HUYỆN BUÔN ĐÔN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Buôn Đôn 63800
Zip Code Huyện ủy 63801
Zip Code Hội đồng nhân dân 63802
Zip Code Ủy ban nhân dân 63803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63804
Zip Code X. Ea Wer 63806
Zip Code X. Tân Hoà 63807
Zip Code X. Ea Nuôl 63808
Zip Code X. Ea Bar 63809
Zip Code X. Cuôr KNia 63810
Zip Code X. Ea Huar 63811
Zip Code X. Krông Na 63812
Zip Code BCP. Buôn Đôn 63850

Zip Code HUYỆN CƯ M’GAR

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cư M’gar 63900
Zip Code Huyện ủy 63901
Zip Code Hội đồng nhân dân 63902
Zip Code Ủy ban nhân dân 63903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 63904
Zip Code TT. Quảng Phú 63906
Zip Code X. Quảng Tiến 63907
Zip Code TT. Ea Pốk 63908
Zip Code X. Cư Suê 63909
Zip Code X. Ea M’nang 63910
Zip Code X. Quảng Hiệp 63911
Zip Code X. Cư M’gar 63912
Zip Code X. Ea KPam 63913
Zip Code X. Ea H’đinh 63914
Zip Code X. Ea M’DRóh 63915
Zip Code X. Ea Kiết 63916
Zip Code X. Ea Kuêh 63917
Zip Code X. Ea Tar 63918
Zip Code X. Cư Dliê M’nông 63919
Zip Code X. Ea Tul 63920
Zip Code X. Ea D’rơng 63921
Zip Code X. Cuor Đăng 63922
Zip Code BCP. Cư M’gar 63950
Zip Code THỊ XÃ BUÔN HỒ
Zip Code BC. Trung tâm thị xã Buôn Hồ 64000
Zip Code Thị ủy 64001
Zip Code Hội đồng nhân dân 64002
Zip Code Ủy ban nhân dân 64003
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64004
Zip Code P. An Lạc 64006
Zip Code P. Đạt Hiếu 64007
Zip Code P. An Bình 64008
Zip Code P. Đoàn Kết 64009
Zip Code P. Thiện An 64010
Zip Code X. Ea Blang 64011
Zip Code P. Thống Nhất 64012
Zip Code P. Bình Tân 64013
Zip Code X. Cư Bao 64014
Zip Code X. Bình Thuận 64015
Zip Code X. Ea Siên 64016
Zip Code X. Ea Drông 64017
Zip Code BCP. Buôn Hồ 64050

Zip Code HUYỆN CƯ KUIN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cư Kuin 64100
Zip Code Huyện ủy 64101
Zip Code Hội đồng nhân dân 64102
Zip Code Ủy ban nhân dân 64103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64104
Zip Code X. Dray Bhăng 64106
Zip Code X. Ea Tiêu 64107
Zip Code X. Ea BHốk 64108
Zip Code X. Hòa Hiệp 64109
Zip Code X. Ea Hu 64110
Zip Code X. Cư Ê Wi 64111
Zip Code X. Ea Ning 64112
Zip Code X. Ea Ktur 64113
Zip Code BCP. Cư Kuin 64150
Zip Code BC. Hòa Hiệp 64151
Zip Code BC. Trung Hòa 64152
Zip Code BC. Việt Đức 4 64153
Zip Code BĐVHX Ea BHốk 2 64154

Zip Code HUYỆN KRÔNG ANA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Krông Ana 64200
Zip Code Huyện ủy 64201
Zip Code Hội đồng nhân dân 64202
Zip Code Ủy ban nhân dân 64203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64204
Zip Code TT. Buôn Trấp 64206
Zip Code X. Bình Hòa 64207
Zip Code X. Quảng Điền 64208
Zip Code X. Dur KMăl 64209
Zip Code X. Băng A Drênh 64210
Zip Code X. Ea Bông 64211
Zip Code X. Ea Na 64212
Zip Code X. Dray Sáp 64213
Zip Code BCP. Krông Ana 64250

Zip Code HUYỆN LẮK

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lắk 64300
Zip Code Huyện ủy 64301
Zip Code Hội đồng nhân dân 64302
Zip Code Ủy ban nhân dân 64303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64304
Zip Code TT. Liên Sơn 64306
Zip Code X. Đắk Liêng 64307
Zip Code X. Buôn Tría 64308
Zip Code X. Buôn Triết 64309
Zip Code X. Ea R’Bin 64310
Zip Code X. Nam Ka 64311
Zip Code X. Đắk Nuê 64312
Zip Code X. Đắk Phơi 64313
Zip Code X. Krông Nô 64314
Zip Code X. Bông Krang 64315
Zip Code X. Yang Tao 64316
Zip Code BCP. Lắk 64350

Zip Code HUYỆN KRÔNG BÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Krông Bông 64400
Zip Code Huyện ủy 64401
Zip Code Hội đồng nhân dân 64402
Zip Code Ủy ban nhân dân 64403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64404
Zip Code TT. Krông Kmar 64406
Zip Code X. Khuê Ngọc Điền 64407
Zip Code X. Hòa Sơn 64408
Zip Code X. Ea Trul 64409
Zip Code X. Yang Reh 64410
Zip Code X. Hòa Tân 64411
Zip Code X. Hòa Thành 64412
Zip Code X. Dang Kang 64413
Zip Code X. Cư KTy 64414
Zip Code X. Hòa Lễ 64415
Zip Code X. Hòa Phong 64416
Zip Code X. Cư Pui 64417
Zip Code X. Cư Drăm 64418
Zip Code X. Yang Mao 64419
Zip Code BCP. Krông Bông 64450

Zip Code HUYỆN M’ĐRẮK

Zip Code BC. Trung tâm huyện M’đrắk 64500
Zip Code Huyện ủy 64501
Zip Code Hội đồng nhân dân 64502
Zip Code Ủy ban nhân dân 64503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 64504
Zip Code TT. M’đrắk 64506
Zip Code X. Cư M’ta 64507
Zip Code X. Ea Riêng 64508
Zip Code X. Krông Jing 64509
Zip Code X. Krông Á 64510
Zip Code X. Cư San 64511
Zip Code X. Ea Trang 64512
Zip Code X. Cư K Róa 64513
Zip Code X. Ea M’doal 64514
Zip Code X. Ea H’MLay 64515
Zip Code X. Ea Lai 64516
Zip Code X. Ea Pil 64517
Zip Code X. Cư Prao 64518
Zip Code BCP. M’đrăk 64550

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đắk Lắk gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đắk Lắk gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Đắk Lắk. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Đắk Lắk (Postal code tỉnh Đắk Lắk) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Đắk Lắk (Zip code tỉnh Đắk Lắk) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Đắk Lắk ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Đắk Lắk chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.