Zip code tỉnh Đồng Nai mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Đồng Nai

Zip Code tỉnh Đồng Nai, Mã Bưu Chính tỉnh Đồng Nai

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Đồng Nai 76000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 76001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 76002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 76003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 76004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 76005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 76009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 76010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 76011
Zip Code Báo Đồng Nai 76016
Zip Code Hội đồng nhân dân 76021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 76030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 76035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 76036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 76040
Zip Code Sở Công Thương 76041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 76042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 76043
Zip Code Sở Ngoại vụ 76044
Zip Code Sở Tài chính 76045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 76046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 76047
Zip Code Công an tỉnh 76049
Zip Code Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 76050
Zip Code Sở Nội vụ 76051
Zip Code Sở Tư pháp 76052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 76053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 76054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 76055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 76056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 76057
Zip Code Sở Xây dựng 76058
Zip Code Sở Y tế 76060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 76061
Zip Code Ban Dân tộc 76062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 76063
Zip Code Thanh tra tỉnh 76064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 76065
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 76067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 76070
Zip Code Cục Thuế 76078
Zip Code Cục Hải quan 76079
Zip Code Cục Thống kê 76080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 76081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 76085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 76086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 76087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 76088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 76089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 76090
Zip Code Tỉnh Đoàn 76091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 76092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 76093

Zip Code THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Biên Hòa 76100
Zip Code Thành ủy 76101
Zip Code Hội đồng nhân dân 76102
Zip Code Ủy ban nhân dân 76103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76104
Zip Code P. Thanh Bình 76106
Zip Code P. Quyết Thắng 76107
Zip Code P. Thống Nhất 76108
Zip Code P. Tam Hiệp 76109
Zip Code P. Tam Hòa 76110
Zip Code P. Tân Hiệp 76111
Zip Code P. Tân Biên 76112
Zip Code P. Tân Hòa 76113
Zip Code P. Hố Nai 76114
Zip Code P. Tân Tiến 76115
Zip Code P. Trảng Dài 76116
Zip Code P. Tân Phong 76117
Zip Code P. Trung Dũng 76118
Zip Code P. Quang Vinh 76119
Zip Code P. Bửu Long 76120
Zip Code X. Tân Hạnh 76121
Zip Code P. Hòa Bình 76122
Zip Code X. Hoá An 76123
Zip Code P. Tân Vạn 76124
Zip Code P. Bửu Hòa 76125
Zip Code X. Hiệp Hòa 76126
Zip Code P. Bình Đa 76127
Zip Code P. An Bình 76128
Zip Code P. Long Bình Tân 76129
Zip Code X. An Hòa 76130
Zip Code X. Long Hưng 76131
Zip Code X. Phước Tân 76132
Zip Code X. Tam Phước 76133
Zip Code P. Long Bình 76134
Zip Code BCP. Biên Hòa 76150
Zip Code BCP. Biên Hòa 2 76151
Zip Code BCP. Biên Hòa 3 76152
Zip Code BCP. Biên Hòa 4 76153
Zip Code BCP. Biên Hòa 4B 76154
Zip Code BCP. Biên Hòa 5 76155
Zip Code BCP. Biên Hòa 6 76156
Zip Code BC. KHL Biên Hòa 76157
Zip Code BC. Quyết Thắng 76158
Zip Code BC. Tam Hiệp 76159
Zip Code BC. Tân Hiệp 76160
Zip Code BC. Hố Nai 76161
Zip Code BC. Tân Tiến 76162
Zip Code BC. Trảng Dài 76163
Zip Code BC. Quang Vinh 76164
Zip Code BC. TMĐT Biên Hòa 76165
Zip Code BC. Bửu Long 76166
Zip Code BC. Hóa An 76167
Zip Code BC. Tân Vạn 76168
Zip Code BC. Chơ Đồn 76169
Zip Code BC. KCN Biên Hòa 76170
Zip Code BC. Long Bình Tân 76171
Zip Code BC. An Hòa 76172
Zip Code BC. Phước Tân 76173
Zip Code BC. Tam Phước 76174
Zip Code BC. Long Đức 76175
Zip Code BC. Long Bình 76176
Zip Code BC. HCC Biên Hòa 76198
Zip Code BC. Hệ 1 Đồng Nai 76199

Zip Code HUYỆN LONG THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Long Thành 76200
Zip Code Huyện ủy 76201
Zip Code Hội đồng nhân dân 76202
Zip Code Ủy ban nhân dân 76203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76204
Zip Code TT. Long Thành 76206
Zip Code X. Lộc An 76207
Zip Code X. Bình An 76208
Zip Code X. Long Đức 76209
Zip Code X. An Phước 76210
Zip Code X. Tam An 76211
Zip Code X. Long An 76212
Zip Code X. Long Phước 76213
Zip Code X. Phước Thái 76214
Zip Code X. Tân Hiệp 76215
Zip Code X. Phước Bình 76216
Zip Code X. Bàu Cạn 76217
Zip Code X. Suối Trầu 76218
Zip Code X. Cẩm Đường 76219
Zip Code X. Bình Sơn 76220
Zip Code BCP. Long Thành 76230
Zip Code BC. KHL Long Thành 76231
Zip Code BC. Phước Thái 76232

Zip Code HUYỆN NHƠN TRẠCH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Nhơn Trạch 76250
Zip Code Huyện ủy 76251
Zip Code Hội đồng nhân dân 76252
Zip Code Ủy ban nhân dân 76253
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76254
Zip Code TT. Phú Hội 76256
Zip Code TT. Phước Thiền 76257
Zip Code X. Long Tân 76258
Zip Code X. Đại Phước 76259
Zip Code X. Phú Hữu 76260
Zip Code X. Phú Đông 76261
Zip Code X. Phú Thạnh 76262
Zip Code X. Phước Khánh 76263
Zip Code X. Vĩnh Thanh 76264
Zip Code X. Hiệp Phước 76265
Zip Code X. Long Thọ 76266
Zip Code X. Phước An 76267
Zip Code BCP. Nhơn Trạch 76275
Zip Code BCP. KCN Nhơn Trạch 76276
Zip Code BC. KHL Nhơn Trạch 76277
Zip Code BC. Khu Công Nghiệp 76278
Zip Code BC. Phước Thiền 76279
Zip Code BC. Đại Phước 76280

Zip Code HUYỆN TRẢNG BOM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Trảng Bom 76300
Zip Code Huyện ủy 76301
Zip Code Hội đồng nhân dân 76302
Zip Code Ủy ban nhân dân 76303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76304
Zip Code TT. Trảng Bom 76306
Zip Code X. Tây Hòa 76307
Zip Code X. Sông Thao 76308
Zip Code X. Bàu Hàm 76309
Zip Code X. Thanh Bình 76310
Zip Code X. Cây Gáo 76311
Zip Code X. Sông Trầu 76312
Zip Code X. Bắc Sơn 76313
Zip Code X. Hố Nai 3 76314
Zip Code X. Bình Minh 76315
Zip Code X. Quảng Tiến 76316
Zip Code X. Giang Điền 76317
Zip Code X. Đồi 61 76318
Zip Code X. Trung Hòa 76319
Zip Code X. An Viễn 76320
Zip Code X. Đông Hòa 76321
Zip Code X. Hưng Thịnh 76322
Zip Code BCP. Trảng Bom 76350
Zip Code BCP. Bắc Sơn 76351
Zip Code BC. An Chu 76352
Zip Code BC. Bắc Sơn 76353
Zip Code BC. Sông Mây 76354
Zip Code BC. Hố Nai 3 76355
Zip Code BC. Đông Hòa 76356

Zip Code HUYỆN THỐNG NHẤT

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thống Nhất 76400
Zip Code Huyện ủy 76401
Zip Code Hội đồng nhân dân 76402
Zip Code Ủy ban nhân dân 76403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76404
Zip Code X. Xuân Thạnh 76406
Zip Code X. Quang Trung 76407
Zip Code X. Xuân Thiện 76408
Zip Code X. Gia Tân 3 76409
Zip Code X. Gia Tân 2 76410
Zip Code X. Gia Tân 1 76411
Zip Code X. Gia Kiệm 76412
Zip Code X. Hưng Lộc 76413
Zip Code X. Bàu Hàm 2 76414
Zip Code X. Lộ 25 76415
Zip Code BCP. Thống Nhất 76425
Zip Code BC. Gia Kiệm 76426
Zip Code BĐVHX Quang Trung 1 76427

Zip Code THỊ XÃ LONG KHÁNH

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Long Khánh 76450
Zip Code Thị ủy 76451
Zip Code Hội đồng nhân dân 76452
Zip Code Ủy ban nhân dân 76453
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76454
Zip Code P. Xuân An 76456
Zip Code P. Xuân Thanh 76457
Zip Code X. Bàu Trâm 76458
Zip Code X. Bảo Vinh 76459
Zip Code X. Bảo Quang 76460
Zip Code X. Bình Lộc 76461
Zip Code X. Suối Tre 76462
Zip Code P. Xuân Trung 76463
Zip Code P. Xuân Bình 76464
Zip Code P. Xuân Hòa 76465
Zip Code P. Phú Bình 76466
Zip Code X. Bàu Sen 76467
Zip Code X. Xuân Lập 76468
Zip Code X. Xuân Tân 76469
Zip Code X. Hàng Gòn 76470
Zip Code BCP. Long Khánh 76475
Zip Code BC. Xuân Tân 76476

Zip Code HUYỆN CẨM MỸ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cẩm Mỹ 76500
Zip Code Huyện ủy 76501
Zip Code Hội đồng nhân dân 76502
Zip Code Ủy ban nhân dân 76503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76504
Zip Code X. Long Giao 76506
Zip Code X. Xuân Quế 76507
Zip Code X. Xuân Mỹ 76508
Zip Code X. Sông Ray 76509
Zip Code X. Lâm San 76510
Zip Code X. Bảo Bình 76511
Zip Code X. Xuân Tây 76512
Zip Code X. Xuân Đông 76513
Zip Code X. Xuân Bảo 76514
Zip Code X. Nhân Nghĩa 76515
Zip Code X. Xuân Đường 76516
Zip Code X. Sông Nhạn 76517
Zip Code X. Thừa Đức 76518
Zip Code BCP. Cẩm Mỹ 76550
Zip Code BC. Bảo Bình 76551
Zip Code BC. Sông Ray 76552

Zip Code HUYỆN XUÂN LỘC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Xuân Lộc 76600
Zip Code Huyện ủy 76601
Zip Code Hội đồng nhân dân 76602
Zip Code Ủy ban nhân dân 76603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76604
Zip Code TT. Gia Ray 76606
Zip Code X. Xuân Trường 76607
Zip Code X. Xuân Thành 76608
Zip Code X. Suối Cao 76609
Zip Code X. Xuân Bắc 76610
Zip Code X. Xuân Thọ 76611
Zip Code X. Suối Cát 76612
Zip Code X. Xuân Hiệp 76613
Zip Code X. Xuân Định 76614
Zip Code X. Xuân Phú 76615
Zip Code X. Bảo Hòa 76616
Zip Code X. Lang Minh 76617
Zip Code X. Xuân Hưng 76618
Zip Code X. Xuân Hòa 76619
Zip Code X. Xuân Tâm 76620
Zip Code BCP. Xuân Lộc 76650
Zip Code BC. Xuân Trường 2 76651
Zip Code BC. Xuân Bắc 76652
Zip Code BC. Bảo Hòa 76653
Zip Code BC. Xuân Hưng 76654
Zip Code BC. Xuân Tâm 76655

Zip Code HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Định Quán 76700
Zip Code Huyện ủy 76701
Zip Code Hội đồng nhân dân 76702
Zip Code Ủy ban nhân dân 76703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76704
Zip Code TT. Định Quán 76706
Zip Code X. Phú Hòa 76707
Zip Code X. Phú Lơi 76708
Zip Code X. Phú Vinh 76709
Zip Code X. Phú Tân 76710
Zip Code X. Thanh Sơn 76711
Zip Code X. Ngọc Định 76712
Zip Code X. Phú Ngọc 76713
Zip Code X. La Ngà 76714
Zip Code X. Phú Cường 76715
Zip Code X. Túc Trưng 76716
Zip Code X. Phú Túc 76717
Zip Code X. Suối Nho 76718
Zip Code X. Gia Canh 76719
Zip Code BCP. Định Quán 76750
Zip Code BC. La Ngà 76751
Zip Code BC. Phú Cường 76752
Zip Code BC. Phú Túc 76753

Zip Code HUYỆN TÂN PHÚ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Phú 76800
Zip Code Huyện ủy 76801
Zip Code Hội đồng nhân dân 76802
Zip Code Ủy ban nhân dân 76803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76804
Zip Code TT. Tân Phú 76806
Zip Code X. Phú Lộc 76807
Zip Code X. Phú Xuân 76808
Zip Code X. Thanh Sơn 76809
Zip Code X. Phú Trung 76810
Zip Code X. Phú Sơn 76811
Zip Code X. Phú An 76812
Zip Code X. Nam Cát Tiên 76813
Zip Code X. Dak Lua 76814
Zip Code X. Núi Tương 76815
Zip Code X. Phú Lập 76816
Zip Code X. Tà Lài 76817
Zip Code X. Phú Thịnh 76818
Zip Code X. Trà Cổ 76819
Zip Code X. Phú Thanh 76820
Zip Code X. Phú Lâm 76821
Zip Code X. Phú Bình 76822
Zip Code X. Phú Điền 76823
Zip Code BCP. Tân Phú 76850
Zip Code BC. Phú Lập 76851
Zip Code BC. Phú Lâm 76852
Zip Code BC. Phú Bình 76853

Zip Code HUYỆN VĨNH CỬU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vĩnh Cửu 76900
Zip Code Huyện ủy 76901
Zip Code Hội đồng nhân dân 76902
Zip Code Ủy ban nhân dân 76903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 76904
Zip Code TT. Vĩnh An 76906
Zip Code X. Mã Đà 76907
Zip Code X. Phú Lý 76908
Zip Code X. Hiếu Liêm 76909
Zip Code X. Trị An 76910
Zip Code X. Tân An 76911
Zip Code X. Vĩnh Tân 76912
Zip Code X. Thiện Tân 76913
Zip Code X. Thạnh Phú 76914
Zip Code X. Bình Lơi 76915
Zip Code X. Tân Bình 76916
Zip Code X. Bình Hòa 76917
Zip Code BCP. Vĩnh Cửu 76950
Zip Code BC. Vĩnh Tân 76951
Zip Code BC. Thạnh Phú 76952
Zip Code BĐVHX Bà Hào 76953

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đồng Nai gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đồng Nai gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Đồng Nai. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Đồng Nai (Postal code tỉnh Đồng Nai) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Đồng Nai (Zip code tỉnh Đồng Nai) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Đồng Nai ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Đồng Nai
  • Mã bưu điện tỉnh Đồng Nai
  • Zip code tỉnh Đồng Nai
  • Zip postal code tỉnh Đồng Nai

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Đồng Nai chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.