Zip code tỉnh Đồng Tháp mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Đồng Tháp

Zip Code tỉnh Đồng Tháp, Mã Bưu Chính tỉnh Đồng Tháp

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Đồng Tháp 81000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 81001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 81002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 81003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 81004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 81005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 81009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 81010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 81011
Zip Code Báo Đồng Tháp 81016
Zip Code Hội đồng nhân dân 81021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 81030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 81035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 81036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 81040
Zip Code Sở Công Thương 81041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 81042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 81043
Zip Code Sở Ngoại vụ 81044
Zip Code Sở Tài chính 81045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 81046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 81047
Zip Code Công an tỉnh 81049
Zip Code Sở Nội vụ 81051
Zip Code Sở Tư pháp 81052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 81053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 81054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 81055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 81056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 81057
Zip Code Sở Xây dựng 81058
Zip Code Sở Y tế 81060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 81061
Zip Code Ban Dân tộc 81062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 81063
Zip Code Thanh tra tỉnh 81064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 81065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 81066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 81067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 81070
Zip Code Cục Thuế 81078
Zip Code Cục Hải quan 81079
Zip Code Cục Thống kê 81080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 81081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 81085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 81086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 81087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 81088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 81089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 81090
Zip Code Tỉnh Đoàn 81091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 81092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 81093

Zip Code THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Cao Lãnh 81100
Zip Code Thành ủy 81101
Zip Code Hội đồng nhân dân 81102
Zip Code Ủy ban nhân dân 81103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81104
Zip Code P. 1 81106
Zip Code P. Mỹ Phú 81107
Zip Code X. Mỹ Trà 81108
Zip Code X. Mỹ Tân 81109
Zip Code X. Mỹ Ngãi 81110
Zip Code P. 11 81111
Zip Code X. Tân Thuận Tây 81112
Zip Code X. Hòa An 81113
Zip Code P. Hoà Thuận 81114
Zip Code P. 4 81115
Zip Code P. 2 81116
Zip Code P. 3 81117
Zip Code P. 6 81118
Zip Code X. Tân Thuận Đông 81119
Zip Code X. Tịnh Thới 81120
Zip Code BCP. Thành phố Cao Lãnh 81125
Zip Code BC. Phường 11 81126
Zip Code BC. Phường Sáu 81127
Zip Code BĐVHX Tân Thuận Đông 2 81128
Zip Code BC. HCC Đồng Tháp 81148
Zip Code BC. Hệ 1 Đồng Tháp 81149

Zip Code HUYỆN CAO LÃNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cao Lãnh 81150
Zip Code Huyện ủy 81151
Zip Code Hội đồng nhân dân 81152
Zip Code Ủy ban nhân dân 81153
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81154
Zip Code TT. Mỹ Thọ 81156
Zip Code X. Mỹ Thọ 81157
Zip Code X. An Bình 81158
Zip Code X. Nhị Mỹ 81159
Zip Code X. Ba Sao 81160
Zip Code X. Phương Thịnh 81161
Zip Code X. Gáo Giồng 81162
Zip Code X. Phong Mỹ 81163
Zip Code X. Tân Nghĩa 81164
Zip Code X. Phương Trà 81165
Zip Code X. Mỹ Xương 81166
Zip Code X. Mỹ Hội 81167
Zip Code X. Tân Hội Trung 81168
Zip Code X. Bình Hàng Trung 81169
Zip Code X. Bình Hàng Tây 81170
Zip Code X. Mỹ Long 81171
Zip Code X. Mỹ Hiệp 81172
Zip Code X. Bình Thạnh 81173
Zip Code BCP. Cao Lãnh 81180
Zip Code BC. Kiến Văn 81181
Zip Code BC. Mỹ Long 81182

Zip Code HUYỆN THÁP MƯỜI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tháp Mười 81200
Zip Code Huyện ủy 81201
Zip Code Hội đồng nhân dân 81202
Zip Code Ủy ban nhân dân 81203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81204
Zip Code TT. Mỹ An 81206
Zip Code X. Tân Kiều 81207
Zip Code X. Mỹ Hòa 81208
Zip Code X. Trường Xuân 81209
Zip Code X. Thạnh Lợi 81210
Zip Code X. Hưng Thạnh 81211
Zip Code X. Mỹ Quý 81212
Zip Code X. Mỹ Đông 81213
Zip Code X. Láng Biển 81214
Zip Code X. Thanh Mỹ 81215
Zip Code X. Phú Điền 81216
Zip Code X. Đốc Binh Kiều 81217
Zip Code X. Mỹ An 81218
Zip Code BCP. Tháp Mười 81250
Zip Code BC. Trường Xuân 81251
Zip Code BC. Đường Thét 81252
Zip Code BC. Thanh Mỹ 81253

Zip Code HUYỆN TAM NÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tam Nông 81300
Zip Code Huyện ủy 81301
Zip Code Hội đồng nhân dân 81302
Zip Code Ủy ban nhân dân 81303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81304
Zip Code TT. Tràm Chim 81306
Zip Code X. Phú Cường 81307
Zip Code X. Hoà Bình 81308
Zip Code X. Tân Công Sính 81309
Zip Code X. Phú Hiệp 81310
Zip Code X. Phú Thành B 81311
Zip Code X. An Hòa 81312
Zip Code X. An Long 81313
Zip Code X. Phú Ninh 81314
Zip Code X. Phú Thành A 81315
Zip Code X. Phú Thọ 81316
Zip Code X. Phú Đức 81317
Zip Code BCP. Tam Nông 81350
Zip Code BC. An Long 81351
Zip Code BĐVHX Phú Cường 2 81352

Zip Code HUYỆN TÂN HỒNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Hồng 81400
Zip Code Huyện ủy 81401
Zip Code Hội đồng nhân dân 81402
Zip Code Ủy ban nhân dân 81403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81404
Zip Code TT. Sa Rài 81406
Zip Code X. Tân Thành B 81407
Zip Code X. Tân Thành A 81408
Zip Code X. Thông Bình 81409
Zip Code X. Tân Hộ Cơ 81410
Zip Code X. Bình Phú 81411
Zip Code X. Tân Công Chí 81412
Zip Code X. An Phước 81413
Zip Code X. Tân Phước 81414
Zip Code BCP. Tân Hồng 81450
Zip Code BC. Giồng Găng 81451
Zip Code BĐVHX Thông Bình 2 81452

Zip Code THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Hồng Ngự 81500
Zip Code Thị ủy 81501
Zip Code Hội đồng nhân dân 81502
Zip Code Ủy ban nhân dân 81503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81504
Zip Code P. An Thạnh 81506
Zip Code X. Bình Thạnh 81507
Zip Code X. Tân Hội 81508
Zip Code P. An Lạc 81509
Zip Code P. An Lộc 81510
Zip Code X. An Bình A 81511
Zip Code X. An Bình B 81512
Zip Code BCP. Thị xã Hồng Ngự 81525
Zip Code BC. HCC TX. Hồng Ngự 81548

Zip Code HUYỆN HỒNG NGỰ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hồng Ngự 81550
Zip Code Huyện ủy 81551
Zip Code Hội đồng nhân dân 81552
Zip Code Ủy ban nhân dân 81553
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81554
Zip Code X. Thường Thới Hậu A 81556
Zip Code X. Thường Phước 1 81557
Zip Code X. Thường Phước 2 81558
Zip Code X. Thường Thới Tiền 81559
Zip Code X. Thường Thới Hậu B 81560
Zip Code X. Thường Lạc 81561
Zip Code X. Long Khánh A 81562
Zip Code X. Long Khánh B 81563
Zip Code X. Long Thuận 81564
Zip Code X. Phú Thuận B 81565
Zip Code X. Phú Thuận A 81566
Zip Code BCP. Hồng Ngự 81575

Zip Code HUYỆN THANH BÌNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thanh Bình 81600
Zip Code Huyện ủy 81601
Zip Code Hội đồng nhân dân 81602
Zip Code Ủy ban nhân dân 81603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81604
Zip Code TT. Thanh Bình 81606
Zip Code X. Bình Thành 81607
Zip Code X. Bình Tấn 81608
Zip Code X. Tân Mỹ 81609
Zip Code X. Phú Lợi 81610
Zip Code X. An Phong 81611
Zip Code X. Tân Quới 81612
Zip Code X. Tân Hòa 81613
Zip Code X. Tân Huề 81614
Zip Code X. Tân Bình 81615
Zip Code X. Tân Long 81616
Zip Code X. Tân Thạnh 81617
Zip Code X. Tân Phú 81618
Zip Code BCP. Thanh Bình 81650
Zip Code BC. An Phong 81651
Zip Code BC. Tân Qưới 81652

Zip Code HUYỆN LẤP VÒ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lấp Vò 81700
Zip Code Huyện ủy 81701
Zip Code Hội đồng nhân dân 81702
Zip Code Ủy ban nhân dân 81703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81704
Zip Code TT. Lấp Vò 81706
Zip Code X. Bình Thành 81707
Zip Code X. Định An 81708
Zip Code X. Định Yên 81709
Zip Code X. Bình Thạnh Trung 81710
Zip Code X. Hội An Đông 81711
Zip Code X. Mỹ An Hưng A 81712
Zip Code X. Mỹ An Hưng B 81713
Zip Code X. Tân Mỹ 81714
Zip Code X. Vĩnh Thạnh 81715
Zip Code X. Long Hưng B 81716
Zip Code X. Long Hưng A 81717
Zip Code X. Tân Khánh Trung 81718
Zip Code BCP. Lấp Vò 81725
Zip Code BC. Tân Mỹ 81726
Zip Code BC. Vĩnh Thạnh 81727

Zip Code HUYỆN LAI VUNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lai Vung 81750
Zip Code Huyện ủy 81751
Zip Code Hội đồng nhân dân 81752
Zip Code Ủy ban nhân dân 81753
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81754
Zip Code TT. Lai Vung 81756
Zip Code X. Hòa Thành 81757
Zip Code X. Tân Dương 81758
Zip Code X. Long Hậu 81759
Zip Code X. Tân Phước 81760
Zip Code X. Tân Thành 81761
Zip Code X. Vĩnh Thới 81762
Zip Code X. Hòa Long 81763
Zip Code X. Long Thắng 81764
Zip Code X. Tân Hòa 81765
Zip Code X. Định Hòa 81766
Zip Code X. Phong Hòa 81767
Zip Code BCP. Lai Vung 81775
Zip Code BC. Tân Thành 81776

Zip Code THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Sa Đéc 81800
Zip Code Thành ủy 81801
Zip Code Hội đồng nhân dân 81802
Zip Code Ủy ban nhân dân 81803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81804
Zip Code P. 1 81806
Zip Code P. 3 81807
Zip Code P. 4 81808
Zip Code P. 2 81809
Zip Code X. Tân Phú Đông 81810
Zip Code P. An Hoà 81811
Zip Code X. Tân Quy Tây 81812
Zip Code P. Tân Quy Đông 81813
Zip Code X. Tân Khánh Đông 81814
Zip Code BCP. Sa Đéc 81850
Zip Code BC. Nàng Hai 81851

Zip Code HUYỆN CHÂU THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Thành 81900
Zip Code Huyện ủy 81901
Zip Code Hội đồng nhân dân 81902
Zip Code Ủy ban nhân dân 81903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 81904
Zip Code TT. Cái Tàu Hạ 81906
Zip Code X. An Nhơn 81907
Zip Code X. An Hiệp 81908
Zip Code X. Tân Nhuận Đông 81909
Zip Code X. Tân Bình 81910
Zip Code X. Tân Phú Trung 81911
Zip Code X. Tân Phú 81912
Zip Code X. Phú Long 81913
Zip Code X. Phú Hựu 81914
Zip Code X. An Phú Thuận 81915
Zip Code X. An Khánh 81916
Zip Code X. Hòa Tân 81917
Zip Code BCP. Châu Thành 81950
Zip Code BC. Nha Mân 81951
Zip Code BC. Hòa Tân 81952

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đồng Tháp gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Đồng Tháp gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Đồng Tháp. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Đồng Tháp (Postal code tỉnh Đồng Tháp) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Đồng Tháp (Zip code tỉnh Đồng Tháp) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Đồng Tháp ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Đồng Tháp chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.