Zip code tỉnh Hà Nam mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Hà Nam

Zip Code tỉnh Hà Nam, Mã Bưu Chính tỉnh Hà Nam

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Hà Nam 18000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 18001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 18002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 18003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 18004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 18005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 18009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 18010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 18011
Zip Code Báo Hà Nam 18016
Zip Code Hội đồng nhân dân 18021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 18030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 18035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 18036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 18040
Zip Code Sở Công Thương 18041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 18042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và xã hội 18043
Zip Code Sở Tài chính 18045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 18046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 18047
Zip Code Công an tỉnh 18049
Zip Code Sở Nội vụ 18051
Zip Code Sở Tư pháp 18052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 18053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 18054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 18055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 18057
Zip Code Sở Xây dựng 18058
Zip Code Sở Y tế 18060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 18061
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 18063
Zip Code Thanh tra tỉnh 18064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 18065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 18066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 18067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 18070
Zip Code Cục Thuế 18078
Zip Code Cục Hải quan 18079
Zip Code Cục Thống kê 18080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 18081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 18085
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 18087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 18088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 18089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 18090
Zip Code Tỉnh đoàn 18091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 18092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 18093

Zip Code THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Phủ Lý 18100
Zip Code Thành ủy 18101
Zip Code Hội đồng nhân dân 18102
Zip Code Ủy ban nhân dân 18103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18104
Zip Code P. Lương Khánh Thiện 18106
Zip Code P. Lam Hạ 18107
Zip Code X. Tiên Hải 18108
Zip Code X. Tiên Hiệp 18109
Zip Code X. Tiên Tân 18110
Zip Code X. Kim Bình 18111
Zip Code P. Quang Trung 18112
Zip Code X. Phù Vân 18113
Zip Code P. Lê Hồng Phong 18114
Zip Code P. Châu Sơn 18115
Zip Code P. Thanh Tuyền 18116
Zip Code P. Thanh Châu 18117
Zip Code P. Liêm Chính 18118
Zip Code P. Trần Hưng Đạo 18119
Zip Code P. Hai Bà Trưng 18120
Zip Code P. Minh Khai 18121
Zip Code X. Liêm Chung 18122
Zip Code X. Trịnh Xá 18123
Zip Code X. Liêm Tuyền 18124
Zip Code X. Liêm Tiết 18125
Zip Code X. Đinh Xá 18126
Zip Code BCP. Hà Nam 18150
Zip Code BC. KHL Phủ Lý 18151
Zip Code BC. Châu Sơn 18152
Zip Code BC. Thanh Châu 18153
Zip Code BC. Qui Lưu 18154
Zip Code BC. HCC Hà Nam 18198
Zip Code BC. Hệ 1 Hà Nam 18199

Zip Code HUYỆN DUY TIÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Duy Tiên 18200
Zip Code Huyện ủy 18201
Zip Code Hội đồng nhân dân 18202
Zip Code Ủy ban nhân dân 18203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18204
Zip Code TT. Hòa Mạc 18206
Zip Code X. Chuyên Ngoại 18207
Zip Code X. Mộc Nam 18208
Zip Code X. Mộc Bắc 18209
Zip Code X. Châu Giang 18210
Zip Code X. Yên Bắc 18211
Zip Code X. Bạch Thượng 18212
Zip Code X. Duy Minh 18213
Zip Code X. Duy Hải 18214
Zip Code X. Hoàng Đông 18215
Zip Code TT. Đồng Văn 18216
Zip Code X. Tiên Nội 18217
Zip Code X. Tiên Ngoại 18218
Zip Code X. Châu Sơn 18219
Zip Code X. Tiên Phong 18220
Zip Code X. Đọi Sơn 18221
Zip Code X. Yên Nam 18222
Zip Code X. Trác Văn 18223
Zip Code BCP. Duy Tiên 18250
Zip Code BC. Đồng Văn 18251
Zip Code BC. Điệp Sơn 18252

Zip Code HUYỆN KIM BẢNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Kim Bảng 18300
Zip Code Huyện ủy 18301
Zip Code Hội đồng nhân dân 18302
Zip Code Ủy ban nhân dân 18303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18304
Zip Code TT. Quế 18306
Zip Code X. Văn Xá 18307
Zip Code X. Đồng Hóa 18308
Zip Code X. Nhật Tân 18309
Zip Code X. Hoàng Tây 18310
Zip Code X. Nhật Tựu 18311
Zip Code X. Đại Cương 18312
Zip Code X. Lê Hồ 18313
Zip Code X. Nguyễn Úy 18314
Zip Code X. Tượng Lĩnh 18315
Zip Code X. Tân Sơn 18316
Zip Code X. Thụy Lôi 18317
Zip Code X. Ngọc Sơn 18318
Zip Code X. Khả Phong 18319
Zip Code TT. Ba Sao 18320
Zip Code X. Liên Sơn 18321
Zip Code X. Thanh Sơn 18322
Zip Code X. Thi Sơn 18323
Zip Code BCP. Kim Bảng 18350
Zip Code BC. Nhật Tân 18351
Zip Code BC. Nhật Tựu 18352
Zip Code BC. Lê Hồ 18353
Zip Code BC. Tân Sơn 18354
Zip Code BC. Ba Sao 18355
Zip Code BC. Thanh Sơn 18356

Zip Code HUYỆN THANH LIÊM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thanh Liêm 18400
Zip Code Huyện ủy 18401
Zip Code Hội đồng nhân dân 18402
Zip Code Ủy ban nhân dân 18403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18404
Zip Code X. Thanh Hà 18406
Zip Code X. Thanh Phong 18407
Zip Code TT. Kiện Khê 18408
Zip Code X. Thanh Thủy 18409
Zip Code X. Thanh Tân 18410
Zip Code X. Thanh Hương 18411
Zip Code X. Thanh Nghị 18412
Zip Code X. Thanh Hải 18413
Zip Code X. Thanh Nguyên 18414
Zip Code X. Thanh Tâm 18415
Zip Code X. Liêm Sơn 18416
Zip Code X. Liêm Túc 18417
Zip Code X. Liêm Thuận 18418
Zip Code X. Liêm Phong 18419
Zip Code X. Liêm Cần 18420
Zip Code X. Thanh Bình 18421
Zip Code X. Thanh Lưu 18422
Zip Code BCP. Thanh Liêm 18450
Zip Code BC. Kiện Khê 18451
Zip Code BC. Đoan Vĩ 18452
Zip Code BC. Phố Cà 18453
Zip Code BC. Cầu Nga 18454
Zip Code BC. Phố Động 18455

Zip Code HUYỆN BÌNH LỤC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bình Lục 18500
Zip Code Huyện ủy 18501
Zip Code Hội đồng nhân dân 18502
Zip Code Ủy ban nhân dân 18503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18504
Zip Code TT. Bình Mỹ 18506
Zip Code X. An Mỹ 18507
Zip Code X. Bối Cầu 18508
Zip Code X. An Nội 18509
Zip Code X. Bồ Đề 18510
Zip Code X. An Ninh 18511
Zip Code X. Ngọc Lũ 18512
Zip Code X. Hưng Công 18513
Zip Code X. Đồng Du 18514
Zip Code X. Bình Nghĩa 18515
Zip Code X. Tràng An 18516
Zip Code X. Đồn Xá 18517
Zip Code X. Mỹ Thọ 18518
Zip Code X. La Sơn 18519
Zip Code X. An Lão 18520
Zip Code X. Tiêu Động 18521
Zip Code X. An Đổ 18522
Zip Code X. Trung Lương 18523
Zip Code X. Vũ Bản 18524
Zip Code BCP. Bình Lục 18550
Zip Code BC. An Nội 18551
Zip Code BC. Chợ Chủ 18552
Zip Code BC. Chợ Sông 18553
Zip Code BC. An Lão 18554
Zip Code BC. Chợ Giằm 18555
Zip Code BC. Trung Lương 18556

Zip Code HUYỆN LÝ NHÂN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lý Nhân 18600
Zip Code Huyện ủy 18601
Zip Code Hội đồng nhân dân 18602
Zip Code Ủy ban nhân dân 18603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 18604
Zip Code TT. Vĩnh Trụ 18606
Zip Code X. Đồng Lý 18607
Zip Code X. Đức Lý 18608
Zip Code X. Bắc Lý 18609
Zip Code X. Chân Lý 18610
Zip Code X. Đạo Lý 18611
Zip Code X. Nguyên Lý 18612
Zip Code X. Công Lý 18613
Zip Code X. Chính Lý 18614
Zip Code X. Hợp Lý 18615
Zip Code X. Văn Lý 18616
Zip Code X. Nhân Khang 18617
Zip Code X. Nhân Chính 18618
Zip Code X. Nhân Nghĩa 18619
Zip Code X. Nhân Bình 18620
Zip Code X. Xuân Khê 18621
Zip Code X. Tiến Thắng 18622
Zip Code X. Hòa Hậu 18623
Zip Code X. Phú Phúc 18624
Zip Code X. Nhân Thịnh 18625
Zip Code X. Nhân Mỹ 18626
Zip Code X. Nhân Hưng 18627
Zip Code X. Nhân Đạo 18628
Zip Code BCP. Lý Nhân 18650
Zip Code BC. Cầu Không 18651
Zip Code BC. Chân Lý 18652
Zip Code BC. Chính Lý 18653
Zip Code BC. Nhân Tiến 18654
Zip Code BC. Chợ Chanh 18655

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Hà Nam gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Hà Nam gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Hà Nam. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Hà Nam (Postal code tỉnh Hà Nam) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Hà Nam (Zip code tỉnh Hà Nam) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Hà Nam ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Hà Nam
  • Mã bưu điện tỉnh Hà Nam
  • Zip code tỉnh Hà Nam
  • Zip postal code tỉnh Hà Nam

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Hà Nam chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.