Zip code tỉnh Hà Tĩnh mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Hà Tĩnh

Zip Code tỉnh Hà Tĩnh, Mã Bưu Chính tỉnh Hà Tĩnh

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Hà Tĩnh 45000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 45001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 45002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 45003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 45004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 45005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 45009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 45010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 45011
Zip Code Báo Hà Tĩnh 45016
Zip Code Hội đồng nhân dân 45021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 45030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 45035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 45036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 45040
Zip Code Sở Công Thương 45041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 45042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 45043
Zip Code Sở Ngoại vụ 45044
Zip Code Sở Tài chính 45045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 45046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 45047
Zip Code Công an tỉnh 45049
Zip Code Sở Nội vụ 45051
Zip Code Sở Tư pháp 45052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 45053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 45054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 45055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 45056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 45057
Zip Code Sở Xây dựng 45058
Zip Code Sở Y tế 45060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 45061
Zip Code Ban Dân tộc 45062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 45063
Zip Code Thanh tra tỉnh 45064
Zip Code Trường chính trị Trần Phú 45065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 45066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 45067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 45070
Zip Code Cục Thuế 45078
Zip Code Cục Hải quan 45079
Zip Code Cục Thống kê 45080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 45081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 45085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 45086
Zip Code Hội Văn học nghệ thuật 45087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 45088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 45089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 45090
Zip Code Tỉnh đoàn 45091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 45092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 45093

Zip Code THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Hà Tĩnh 45100
Zip Code Thành ủy 45101
Zip Code Hội đồng nhân dân 45102
Zip Code Ủy ban nhân dân 45103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45104
Zip Code P. Nam Hà 45106
Zip Code P. Tân Giang 45107
Zip Code P. Thạch Quý 45108
Zip Code X. Thạch Hưng 45109
Zip Code X. Thạch Đồng 45110
Zip Code X. Thạch Môn 45111
Zip Code X. Thạch Hạ 45112
Zip Code X. Thạch Trung 45113
Zip Code P. Nguyễn Du 45114
Zip Code P. Bắc Hà 45115
Zip Code P. Trần Phú 45116
Zip Code P. Thạch Linh 45117
Zip Code P. Hà Huy Tập 45118
Zip Code P. Đại Nài 45119
Zip Code P. Văn Yên 45120
Zip Code X. Thạch Bình 45121
Zip Code BCP. Hà Tĩnh 45150
Zip Code BC. KHL Hà Tĩnh 45151
Zip Code BC. Tân Giang 45152
Zip Code BC. Thạch Hạ 45153
Zip Code BC. Cầu Đông 45154
Zip Code BC. Bến Xe 45155
Zip Code BC. Cầu Phủ 45156
Zip Code BC. HCC Hà Tĩnh 45198
Zip Code BC. Hệ 1 Hà Tĩnh 45199

Zip Code HUYỆN THẠCH HÀ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thạch Hà 45200
Zip Code Huyện ủy 45201
Zip Code Hội đồng nhân dân 45202
Zip Code Ủy ban nhân dân 45203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45204
Zip Code TT. Thạch Hà 45206
Zip Code X. Thạch Long 45207
Zip Code X. Thạch Bàn 45208
Zip Code X. Thạch Đỉnh 45209
Zip Code X. Thạch Hải 45210
Zip Code X. Thạch Khê 45211
Zip Code X. Thạch Trị 45212
Zip Code X. Thạch Lạc 45213
Zip Code X. Tượng Sơn 45214
Zip Code X. Thạch Văn 45215
Zip Code X. Thạch Thắng 45216
Zip Code X. Thạch Hội 45217
Zip Code X. Phù Việt 45218
Zip Code X. Thạch Sơn 45219
Zip Code X. Thạch Kênh 45220
Zip Code X. Thạch Liên 45221
Zip Code X. Việt Xuyên 45222
Zip Code X. Thạch Tiến 45223
Zip Code X. Thạch Thanh 45224
Zip Code X. Thạch Ngọc 45225
Zip Code X. Thạch Vĩnh 45226
Zip Code X. Ngọc Sơn 45227
Zip Code X. Bắc Sơn 45228
Zip Code X. Thạch Lưu 45229
Zip Code X. Thạch Đài 45230
Zip Code X. Thạch Tân 45231
Zip Code X. Thạch Lâm 45232
Zip Code X. Thạch Hương 45233
Zip Code X. Thạch Xuân 45234
Zip Code X. Nam Hương 45235
Zip Code X. Thạch Điền 45236
Zip Code BCP. Thạch Hà 45250
Zip Code BC. Chợ Mới 45251
Zip Code BC. Thạch Việt 45252
Zip Code BC. Thạch Liên 45253
Zip Code BC. Thạch Lưu 45254

Zip Code HUYỆN CAN LỘC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Can Lộc 45300
Zip Code Huyện ủy 45301
Zip Code Hội đồng nhân dân 45302
Zip Code Ủy ban nhân dân 45303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45304
Zip Code TT. Nghèn 45306
Zip Code X. Thuần Thiện 45307
Zip Code X. Thiên Lộc 45308
Zip Code X. Vương Lộc 45309
Zip Code X. Tùng Lộc 45310
Zip Code X. Tiến Lộc 45311
Zip Code X. Khánh Lộc 45312
Zip Code X. Thanh Lộc 45313
Zip Code X. Kim Lộc 45314
Zip Code X. Song Lộc 45315
Zip Code X. Thường Nga 45316
Zip Code X. Trường Lộc 45317
Zip Code X. Yên Lộc 45318
Zip Code X. Phú Lộc 45319
Zip Code X. Vĩnh Lộc 45320
Zip Code X. Gia Hanh 45321
Zip Code X. Trung Lộc 45322
Zip Code X. Thượng Lộc 45323
Zip Code X. Xuân Lộc 45324
Zip Code X. Đồng Lộc 45325
Zip Code X. Quang Lộc 45326
Zip Code X. Mỹ Lộc 45327
Zip Code X. Sơn Lộc 45328
Zip Code BCP. Can Lộc 45350
Zip Code BC. Tân Vĩnh 45351
Zip Code BC. Chợ Tổng 45352
Zip Code BC. Đồng Lộc 45353
Zip Code BĐVHX Nhân Lộc 45354
Zip Code BĐVHX Vĩnh Lộc 1 45355

Zip Code HUYỆN LỘC HÀ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lộc Hà 45400
Zip Code Huyện ủy 45401
Zip Code Hội đồng nhân dân 45402
Zip Code Ủy ban nhân dân 45403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45404
Zip Code X. Bình Lộc 45406
Zip Code X. An Lộc 45407
Zip Code X. Thịnh Lộc 45408
Zip Code X. Tân Lộc 45409
Zip Code X. Hồng Lộc 45410
Zip Code X. Ích Hậu 45411
Zip Code X. Phù Lưu 45412
Zip Code X. Thạch Bằng 45413
Zip Code X. Thạch Kim 45414
Zip Code X. Thạch Châu 45415
Zip Code X. Thạch Mỹ 45416
Zip Code X. Mai Phụ 45417
Zip Code X. Hộ Đô 45418
Zip Code BCP. Lộc Hà 45450
Zip Code BC. Chợ Phủ 45451
Zip Code BC. Bình Lộc 45452
Zip Code BC. Cầu Trù 45453
Zip Code BC. Thạch Kim 45454

Zip Code HUYỆN NGHI XUÂN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Nghi Xuân 45500
Zip Code Huyện ủy 45501
Zip Code Hội đồng nhân dân 45502
Zip Code Ủy ban nhân dân 45503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45504
Zip Code TT. Nghi Xuân 45506
Zip Code X. Xuân Hải 45507
Zip Code X. Xuân Phổ 45508
Zip Code X. Xuân Đan 45509
Zip Code X. Xuân Trường 45510
Zip Code X. Xuân Hội 45511
Zip Code X. Tiên Điền 45512
Zip Code X. Xuân Yên 45513
Zip Code X. Xuân Giang 45514
Zip Code TT. Xuân An 45515
Zip Code X. Xuân Mỹ 45516
Zip Code X. Xuân Thành 45517
Zip Code X. Xuân Liên 45518
Zip Code X. Cổ Đạm 45519
Zip Code X. Xuân Viên 45520
Zip Code X. Xuân Hồng 45521
Zip Code X. Xuân Lam 45522
Zip Code X. Xuân Lĩnh 45523
Zip Code X. Cương Gián 45524
Zip Code BCP. Nghi Xuân 45550
Zip Code BC. Xuân Đan 45551
Zip Code BC. Gia Lách 45552
Zip Code BC. Xuân Thành 45553
Zip Code BC. Cổ Đạm 45554
Zip Code BC. Cương Gián 45555

Zip Code THỊ XÃ HỒNG LĨNH

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Hồng Lĩnh 45600
Zip Code Thị ủy 45601
Zip Code Hội đồng nhân dân 45602
Zip Code Ủy ban nhân dân 45603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45604
Zip Code P. Nam Hồng 45606
Zip Code P. Bắc Hồng 45607
Zip Code P. Trung Lương 45608
Zip Code P. Đức Thuận 45609
Zip Code X. Thuận Lộc 45610
Zip Code P. Đậu Liêu 45611
Zip Code BCP. Hồng Lĩnh 45650
Zip Code BC. Hồng Sơn 45651

Zip Code HUYỆN ĐỨC THỌ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đức Thọ 45700
Zip Code Huyện ủy 45701
Zip Code Hội đồng nhân dân 45702
Zip Code Ủy ban nhân dân 45703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45704
Zip Code TT. Đức Thọ 45706
Zip Code X. Liên Minh 45707
Zip Code X. Đức La 45708
Zip Code X. Đức Vĩnh 45709
Zip Code X. Đức Quang 45710
Zip Code X. Đức Châu 45711
Zip Code X. Đức Tùng 45712
Zip Code X. Trường Sơn 45713
Zip Code X. Tùng Ảnh 45714
Zip Code X. Đức Yên 45715
Zip Code X. Bùi Xá 45716
Zip Code X. Đức Nhân 45717
Zip Code X. Yên Hồ 45718
Zip Code X. Đức Thịnh 45719
Zip Code X. Đức Thủy 45720
Zip Code X. Thái Yên 45721
Zip Code X. Trung Lễ 45722
Zip Code X. Đức Thanh 45723
Zip Code X. Đức Lâm 45724
Zip Code X. Đức Long 45725
Zip Code X. Đức Hòa 45726
Zip Code X. Đức Lạc 45727
Zip Code X. Đức Lập 45728
Zip Code X. Đức Dũng 45729
Zip Code X. Đức An 45730
Zip Code X. Đức Đồng 45731
Zip Code X. Đức Lạng 45732
Zip Code X. Tân Hương 45733
Zip Code BCP. Đức Thọ 45750
Zip Code BC. Chợ Trổ 45751
Zip Code BC. Chợ Giấy 45752
Zip Code BC. Đức Đồng 45753

Zip Code HUYỆN HƯƠNG SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hương Sơn 45800
Zip Code Huyện ủy 45801
Zip Code Hội đồng nhân dân 45802
Zip Code Ủy ban nhân dân 45803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45804
Zip Code TT. Phố Châu 45806
Zip Code X. Sơn Trung 45807
Zip Code X. Sơn Bằng 45808
Zip Code X. Sơn Bình 45809
Zip Code X. Sơn Long 45810
Zip Code X. Sơn Trà 45811
Zip Code X. Sơn Hà 45812
Zip Code X. Sơn Mỹ 45813
Zip Code X. Sơn Châu 45814
Zip Code X. Sơn Ninh 45815
Zip Code X. Sơn Hòa 45816
Zip Code X. Sơn Tân 45817
Zip Code X. Sơn Thịnh 45818
Zip Code X. Sơn An 45819
Zip Code X. Sơn Tiến 45820
Zip Code X. Sơn Lễ 45821
Zip Code X. Sơn Giang 45822
Zip Code X. Sơn Quang 45823
Zip Code X. Sơn Lâm 45824
Zip Code X. Sơn Lĩnh 45825
Zip Code X. Sơn Diệm 45826
Zip Code X. Sơn Hàm 45827
Zip Code X. Sơn Phú 45828
Zip Code X. Sơn Phúc 45829
Zip Code X. Sơn Thủy 45830
Zip Code X. Sơn Mai 45831
Zip Code X. Sơn Trường 45832
Zip Code X. Sơn Tây 45833
Zip Code TT. Tây Sơn 45834
Zip Code X. Sơn Hồng 45835
Zip Code X. Sơn Kim 1 45836
Zip Code X. Sơn Kim 2 45837
Zip Code BCP. Hương Sơn 45850
Zip Code BC. Choi 45851
Zip Code BC. Trưng 45852

Zip Code HUYỆN VŨ QUANG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vũ Quang 45900
Zip Code Huyện ủy 45901
Zip Code Hội đồng nhân dân 45902
Zip Code Ủy ban nhân dân 45903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 45904
Zip Code TT. Vũ Quang 45906
Zip Code X. Đức Bồng 45907
Zip Code X. Đức Hương 45908
Zip Code X. Đức Liên 45909
Zip Code X. Đức Lĩnh 45910
Zip Code X. Đức Giang 45911
Zip Code X. Ân Phú 45912
Zip Code X. Sơn Thọ 45913
Zip Code X. Hương Điền 45914
Zip Code X. Hương Minh 45915
Zip Code X. Hương Thọ 45916
Zip Code X. Hương Quang 45917
Zip Code BCP. Vũ Quang 45950
Zip Code BC. Chợ Bộng 45951
Zip Code BĐVHX Đức Lĩnh 1 45952

Zip Code HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hương Khê 46000
Zip Code Huyện ủy 46001
Zip Code Hội đồng nhân dân 46002
Zip Code Ủy ban nhân dân 46003
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46004
Zip Code TT. Hương Khê 46006
Zip Code X. Hương Đô 46007
Zip Code X. Lộc Yên 46008
Zip Code X. Hương Giang 46009
Zip Code X. Hương Thủy 46010
Zip Code X. Hà Linh 46011
Zip Code X. Phương Mỹ 46012
Zip Code X. Phương Điền 46013
Zip Code X. Phúc Đồng 46014
Zip Code X. Hòa Hải 46015
Zip Code X. Hương Bình 46016
Zip Code X. Hương Long 46017
Zip Code X. Gia Phố 46018
Zip Code X. Phú Phong 46019
Zip Code X. Phú Gia 46020
Zip Code X. Hương Vĩnh 46021
Zip Code X. Hương Xuân 46022
Zip Code X. Hương Trà 46023
Zip Code X. Hương Lâm 46024
Zip Code X. Hương Liên 46025
Zip Code X. Phúc Trạch 46026
Zip Code X. Hương Trạch 46027
Zip Code BCP. Hương Khê 46050
Zip Code BC. Phúc Đồng 46051

Zip Code HUYỆN CẨM XUYÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cẩm Xuyên 46100
Zip Code Huyện ủy 46101
Zip Code Hội đồng nhân dân 46102
Zip Code Ủy ban nhân dân 46103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46104
Zip Code TT. Cẩm Xuyên 46106
Zip Code X. Cẩm Thăng 46107
Zip Code X. Cẩm Phúc 46108
Zip Code TT. Thiên Cầm 46109
Zip Code X. Cẩm Nhượng 46110
Zip Code X. Cẩm Dương 46111
Zip Code X. Cẩm Hòa 46112
Zip Code X. Cẩm Yên 46113
Zip Code X. Cẩm Nam 46114
Zip Code X. Cẩm Huy 46115
Zip Code X. Cẩm Quang 46116
Zip Code X. Cẩm Bình 46117
Zip Code X. Cẩm Vĩnh 46118
Zip Code X. Cẩm Thành 46119
Zip Code X. Cẩm Duệ 46120
Zip Code X. Cẩm Thạch 46121
Zip Code X. Cẩm Quan 46122
Zip Code X. Cẩm Mỹ 46123
Zip Code X. Cẩm Hưng 46124
Zip Code X. Cẩm Thịnh 46125
Zip Code X. Cẩm Sơn 46126
Zip Code X. Cẩm Lạc 46127
Zip Code X. Cẩm Minh 46128
Zip Code X. Cẩm Hà 46129
Zip Code X. Cẩm Lộc 46130
Zip Code X. Cẩm Trung 46131
Zip Code X. Cẩm Lĩnh 46132
Zip Code BCP. Cẩm Xuyên 46150
Zip Code BC. Cẩm Nhượng 46151
Zip Code BC. Cẩm Thành 46152
Zip Code BC. Quán Mới 46153

Zip Code THỊ XÃ KỲ ANH

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Kỳ Anh 46200
Zip Code Thị ủy 46201
Zip Code Hội đồng nhân dân 46202
Zip Code Ủy ban nhân dân 46203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46204
Zip Code P. Sông Trí 46206
Zip Code X. Kỳ Hưng 46207
Zip Code X. Kỳ Hà 46208
Zip Code X. Kỳ Ninh 46209
Zip Code X. Kỳ Lợi 46210
Zip Code P. Kỳ Trinh 46211
Zip Code P. Kỳ Thịnh 46212
Zip Code P. Kỳ Long 46213
Zip Code P. Kỳ Liên 46214
Zip Code P. Kỳ Phương 46215
Zip Code X. Kỳ Nam 46216
Zip Code X. Kỳ Hoa 46217
Zip Code BCP. Thị xã Kỳ Anh 46250
Zip Code BC. KCN Fomorsa 46251
Zip Code BC. Kỳ Long 46252
Zip Code BC. Kỳ Ninh 46253

Zip Code HUYỆN KỲ ANH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Kỳ Anh 46300
Zip Code Huyện ủy 46301
Zip Code Hội đồng nhân dân 46302
Zip Code Ủy ban nhân dân 46303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 46304
Zip Code X. Kỳ Đồng 46306
Zip Code X. Kỳ Phú 46307
Zip Code X. Kỳ Xuân 46308
Zip Code X. Kỳ Bắc 46309
Zip Code X. Kỳ Phong 46310
Zip Code X. Kỳ Tiến 46311
Zip Code X. Kỳ Giang 46312
Zip Code X. Kỳ Khang 46313
Zip Code X. Kỳ Trung 46314
Zip Code X. Kỳ Văn 46315
Zip Code X. Kỳ Thọ 46316
Zip Code X. Kỳ Thư 46317
Zip Code X. Kỳ Hải 46318
Zip Code X. Kỳ Châu 46319
Zip Code X. Kỳ Tân 46320
Zip Code X. Kỳ Hợp 46321
Zip Code X. Kỳ Tây 46322
Zip Code X. Kỳ Thượng 46323
Zip Code X. Kỳ Sơn 46324
Zip Code X. Kỳ Lâm 46325
Zip Code X. Kỳ Lạc 46326
Zip Code BCP. Kỳ Anh 46350
Zip Code BC. Kỳ Đồng 46351
Zip Code BC. Chợ Voi 46352
Zip Code BC. Kỳ Lâm 46353
Zip Code BC. Kỳ Long 46354

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Hà Tĩnh gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Hà Tĩnh gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Hà Tĩnh. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Hà Tĩnh (Postal code tỉnh Hà Tĩnh) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Hà Tĩnh (Zip code tỉnh Hà Tĩnh) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Hà Tĩnh ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Hà Tĩnh
  • Mã bưu điện tỉnh Hà Tĩnh
  • Zip code tỉnh Hà Tĩnh
  • Zip postal code tỉnh Hà Tĩnh

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Hà Tĩnh chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.