Zip code tỉnh Khánh Hoà mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Khánh Hoà

Zip Code tỉnh Khánh Hoà, Mã Bưu Chính tỉnh Khánh Hoà

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Khánh Hòa 57000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 57001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 57002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 57003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 57004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 57005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 57009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 57010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 57011
Zip Code Báo Khánh Hòa 57016
Zip Code Hội đồng nhân dân 57021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 57030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 57035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 57036
Zip Code Kiểm toán nhà nước tại khu vực VIII 57037
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 57040
Zip Code Sở Công Thương 57041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 57042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 57043
Zip Code Sở Ngoại vụ 57044
Zip Code Sở Tài chính 57045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 57046
Zip Code Sở Văn hoá và Thể thao 57047
Zip Code Sở Du lịch 57048
Zip Code Công an tỉnh 57049
Zip Code Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 57050
Zip Code Sở Nội vụ 57051
Zip Code Sở Tư pháp 57052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 57053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 57054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 57055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 57056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 57057
Zip Code Sở Xây dựng 57058
Zip Code Sở Y tế 57060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 57061
Zip Code Ban Dân tộc 57062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 57063
Zip Code Thanh tra tỉnh 57064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 57065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 57066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 57067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 57070
Zip Code Cục Thuế 57078
Zip Code Cục Hải quan 57079
Zip Code Cục Thống kê 57080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 57081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 57085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 57086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 57087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 57088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 57089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 57090
Zip Code Tỉnh Đoàn 57091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 57092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 57093

Zip Code THÀNH PHỐ NHA TRANG

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Nha Trang 57100
Zip Code Thành ủy 57101
Zip Code Hội đồng nhân dân 57102
Zip Code Ủy ban nhân dân 57103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57104
Zip Code P. Lộc Thọ 57106
Zip Code P. Xương Huân 57107
Zip Code P. Vĩnh Thọ 57108
Zip Code P. Vĩnh Phước 57109
Zip Code P. Vĩnh Hải 57110
Zip Code P. Vĩnh Hòa 57111
Zip Code X. Vĩnh Lương 57112
Zip Code X. Vĩnh Phương 57113
Zip Code X. Vĩnh Ngọc 57114
Zip Code P. Ngọc Hiệp 57115
Zip Code P. Vạn Thạnh 57116
Zip Code P. Vạn Thắng 57117
Zip Code P. Phương Sài 57118
Zip Code P. Phương Sơn 57119
Zip Code X. Vĩnh Hiệp 57120
Zip Code X. Vĩnh Thạnh 57121
Zip Code X. Vĩnh Trung 57122
Zip Code X. Vĩnh Thái 57123
Zip Code P. Phước Hải 57124
Zip Code P. Phước Tân 57125
Zip Code P. Phước Tiến 57126
Zip Code P. Tân Lập 57127
Zip Code P. Phước Hòa 57128
Zip Code P. Vĩnh Nguyên 57129
Zip Code P. Vĩnh Trường 57130
Zip Code P. Phước Long 57131
Zip Code X. Phước Đồng 57132
Zip Code BCP. Nha Trang 57150
Zip Code BC. KHL Nha Trang 57151
Zip Code BC. TMĐT Nha Trang 57152
Zip Code BC. Lê Thánh Tôn 57153
Zip Code BC. Nguyễn Thiện Thuật 57154
Zip Code BC. Tháp Bà 57155
Zip Code BC. Đồng Đế 57156
Zip Code BC. Đường Đệ 57157
Zip Code BC. Vĩnh Lương 57158
Zip Code BC. Vạn Thạnh 57159
Zip Code BC. Phương Sài 57160
Zip Code BC. Vĩnh Thạnh 57161
Zip Code BC. Lê Hồng Phong 57162
Zip Code BC. Tân Lập 57163
Zip Code BC. Vĩnh Nguyên 57164
Zip Code BC. Bình Tân 57165
Zip Code BC. Phước Đồng 57166
Zip Code BC. Hòn Rớ 57167
Zip Code BC. Hệ 1 Khánh Hòa 57199

Zip Code HUYỆN VẠN NINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vạn Ninh 57200
Zip Code Huyện ủy 57201
Zip Code Hội đồng nhân dân 57202
Zip Code Ủy ban nhân dân 57203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57204
Zip Code TT. Vạn Giã 57206
Zip Code X. Vạn Hưng 57207
Zip Code X. Xuân Sơn 57208
Zip Code X. Vạn Lương 57209
Zip Code X. Vạn Phú 57210
Zip Code X. Vạn Bình 57211
Zip Code X. Vạn Thắng 57212
Zip Code X. Vạn Khánh 57213
Zip Code X. Vạn Long 57214
Zip Code X. Vạn Phước 57215
Zip Code X. Đại Lãnh 57216
Zip Code X. Vạn Thọ 57217
Zip Code X. Vạn Thạnh 57218
Zip Code BCP. Vạn Ninh 57250
Zip Code BC. Xuân Tự 57251
Zip Code BC. Đại Lãnh 57252
Zip Code BC. Vạn Thọ 57253

Zip Code THỊ XÃ NINH HÒA

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Ninh Hòa 57300
Zip Code Thị ủy 57301
Zip Code Hội đồng nhân dân 57302
Zip Code Ủy ban nhân dân 57303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57304
Zip Code P. Ninh Hiệp 57306
Zip Code X. Ninh Thân 57307
Zip Code X. Ninh Phụng 57308
Zip Code X. Ninh Xuân 57309
Zip Code X. Ninh Bình 57310
Zip Code X. Ninh Quang 57311
Zip Code P. Ninh Giang 57312
Zip Code P. Ninh Hà 57313
Zip Code X. Ninh Lộc 57314
Zip Code X. Ninh Ích 57315
Zip Code X. Ninh Hưng 57316
Zip Code X. Ninh Tân 57317
Zip Code X. Ninh Sim 57318
Zip Code X. Ninh Tây 57319
Zip Code X. Ninh Thượng 57320
Zip Code X. Ninh Sơn 57321
Zip Code X. Ninh An 57322
Zip Code X. Ninh Trung 57323
Zip Code X. Ninh Đông 57324
Zip Code P. Ninh Đa 57325
Zip Code X. Ninh Thọ 57326
Zip Code P. Ninh Hải 57327
Zip Code P. Ninh Diêm 57328
Zip Code P. Ninh Thủy 57329
Zip Code X. Ninh Phú 57330
Zip Code X. Ninh Phước 57331
Zip Code X. Ninh Vân 57332
Zip Code BCP. Ninh Hòa 57350
Zip Code BC. KHL Ninh Hòa 57351
Zip Code BC. Ngã Ba Trong 57352
Zip Code BC. Ninh Xuân 57353
Zip Code BC. Ninh Ích 57354
Zip Code BC. Dục Mỹ 57355
Zip Code BC. Lạc An 57356
Zip Code BC. Hòn Khói 57357
Zip Code BC. Ninh Phước 57358

Zip Code HUYỆN KHÁNH VĨNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Khánh Vĩnh 57400
Zip Code Huyện ủy 57401
Zip Code Hội đồng nhân dân 57402
Zip Code Ủy ban nhân dân 57403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57404
Zip Code TT. Khánh Vĩnh 57406
Zip Code X. Sông Cầu 57407
Zip Code X. Khánh Phú 57408
Zip Code X. Khánh Thành 57409
Zip Code X. Cầu Bà 57410
Zip Code X. Liên Sang 57411
Zip Code X. Sơn Thái 57412
Zip Code X. Giang Ly 57413
Zip Code X. Khánh Thượng 57414
Zip Code X. Khánh Nam 57415
Zip Code X. Khánh Trung 57416
Zip Code X. Khánh Hiệp 57417
Zip Code X. Khánh Bình 57418
Zip Code X. Khánh Đông 57419
Zip Code BCP. Khánh Vĩnh 57450

Zip Code HUYỆN DIÊN KHÁNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Diên Khánh 57500
Zip Code Huyện ủy 57501
Zip Code Hội đồng nhân dân 57502
Zip Code Ủy ban nhân dân 57503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57504
Zip Code TT. Diên Khánh 57506
Zip Code X. Diên Phú 57507
Zip Code X. Diên Điền 57508
Zip Code X. Diên Sơn 57509
Zip Code X. Diên Lâm 57510
Zip Code X. Diên Xuân 57511
Zip Code X. Diên Đồng 57512
Zip Code X. Diên Thọ 57513
Zip Code X. Diên Tân 57514
Zip Code X. Suối Tiên 57515
Zip Code X. Diên Lộc 57516
Zip Code X. Diên Hòa 57517
Zip Code X. Diên Phước 57518
Zip Code X. Diên Lạc 57519
Zip Code X. Diên Thạnh 57520
Zip Code X. Diên Bình 57521
Zip Code X. Diên Toàn 57523
Zip Code X. Diên An 57524
Zip Code BCP. Diên Khánh 57530
Zip Code BC. Ngã Ba Thành 57531
Zip Code BC. Diên Xuân 57532
Zip Code BC. Diên Phước 57533
Zip Code BC. Suối Hiệp 57534

Zip Code HUYỆN KHÁNH SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Khánh Sơn 57550
Zip Code Huyện ủy 57551
Zip Code Hội đồng nhân dân 57552
Zip Code Ủy ban nhân dân 57553
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57554
Zip Code TT. Tô Hạp 57556
Zip Code X. Ba Cụm Bắc 57557
Zip Code X. Ba Cụm Nam 57558
Zip Code X. Sơn Bình 57559
Zip Code X. Thành Sơn 57560
Zip Code X. Sơn Lâm 57561
Zip Code X. Sơn Hiệp 57562
Zip Code X. Sơn Trung 57563
Zip Code BCP. Khánh Sơn 57575

Zip Code HUYỆN CAM LÂM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cam Lâm 57600
Zip Code Huyện ủy 57601
Zip Code Hội đồng nhân dân 57602
Zip Code Ủy ban nhân dân 57603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57604
Zip Code TT. Cam Đức 57606
Zip Code X. Cam Hiệp Bắc 57607
Zip Code X. Cam Hiệp Nam 57608
Zip Code X. Cam Thành Bắc 57609
Zip Code X. Cam An Nam 57610
Zip Code X. Cam An Bắc 57611
Zip Code X. Cam Phước Tây 57612
Zip Code X. Sơn Tân 57613
Zip Code X. Cam Hải Tây 57614
Zip Code X. Cam Hải Đông 57615
Zip Code X. Cam Hòa 57616
Zip Code X. Cam Tân 57617
Zip Code X. Suối Tân 57618
Zip Code X. Suối Cát 57619
Zip Code BCP. Cam Lâm 57650
Zip Code BC. Cam An Nam 57651
Zip Code BC. Cam Hòa 57652
Zip Code BC. Suối Tân 57653
Zip Code BC. Suối Dầu 57654

Zip Code THÀNH PHỐ CAM RANH

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Cam Ranh 57800
Zip Code Thành ủy 57801
Zip Code Hội đồng nhân dân 57802
Zip Code Ủy ban nhân dân 57803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57804
Zip Code P. Cam Phú 57806
Zip Code P. Cam Lộc 57807
Zip Code P. Cam Thuận 57808
Zip Code P. Cam Linh 57809
Zip Code P. Cam Lợi 57810
Zip Code P. Ba Ngòi 57811
Zip Code X. Cam Phước Đông 57812
Zip Code X. Cam Thịnh Tây 57813
Zip Code X. Cam Thịnh Đông 57814
Zip Code X. Cam Lập 57815
Zip Code X. Cam Bình 57816
Zip Code P. Cam Nghĩa 57817
Zip Code X. Cam Thành Nam 57818
Zip Code P. Cam Phúc Bắc 57819
Zip Code P. Cam Phúc Nam 57820
Zip Code BCP. Cam Ranh 57850
Zip Code BC. Cam Phú 57851
Zip Code BC. Cam Phước Đông 57852
Zip Code BC. Mỹ Thanh 57853
Zip Code BC. Mỹ Ca 57854
Zip Code BC. Cam Phúc Nam 57855
Zip Code BC. Cam Phúc 57856
Zip Code BĐVHX Bình Hưng 57857
Zip Code BC. KHL-HCC Cam Ranh 57898

Zip Code HUYỆN TRƯỜNG SA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Trường Sa 57900
Zip Code Huyện ủy 57901
Zip Code Hội đồng nhân dân 57902
Zip Code Ủy ban nhân dân 57903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 57904
Zip Code TT. Trường Sa 57906
Zip Code X. Sinh Tồn 57907
Zip Code X. Song Tử Tây 57908
Zip Code BCP. Trường Sa 57950
Zip Code BC. Trường Sa 57951
Zip Code BĐVH Đảo Trường Sa 57952
Zip Code BĐVH Đảo Sinh Tồn 57953

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Khánh Hoà gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Khánh Hoà gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Khánh Hoà. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Khánh Hoà (Postal code tỉnh Khánh Hoà) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Khánh Hoà (Zip code tỉnh Khánh Hoà) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Khánh Hoà ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Khánh Hoà
  • Mã bưu điện tỉnh Khánh Hoà
  • Zip code tỉnh Khánh Hoà
  • Zip postal code tỉnh Khánh Hoà

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Khánh Hoà chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.