Zip code tỉnh Kiên Giang mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Kiên Giang

Zip Code tỉnh Kiên Giang, Mã Bưu Chính tỉnh Kiên Giang

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Kiên Giang 91000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 91001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 91002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 91003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 91004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 91005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 91009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 91010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 91011
Zip Code Báo Kiên Giang 91016
Zip Code Hội đồng nhân dân 91021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 91030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 91035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 91036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 91040
Zip Code Sở Công Thương 91041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 91042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 91043
Zip Code Sở Ngoại vụ 91044
Zip Code Sở Tài chính 91045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 91046
Zip Code Sở Văn hoá và Thể thao 91047
Zip Code Sở Du lịch 91048
Zip Code Công an tỉnh 91049
Zip Code Sở Nội vụ 91051
Zip Code Sở Tư pháp 91052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 91053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 91054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 91055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 91056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 91057
Zip Code Sở Xây dựng 91058
Zip Code Sở Y tế 91060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 91061
Zip Code Ban Dân tộc 91062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 91063
Zip Code Thanh tra tỉnh 91064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 91065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 91066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 91067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 91070
Zip Code Cục Thuế 91078
Zip Code Cục Hải quan 91079
Zip Code Cục Thống kê 91080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 91081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 91085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 91086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 91087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 91088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 91089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 91090
Zip Code Tỉnh đoàn 91091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 91092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 91093

Zip Code THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Rạch Giá 91100
Zip Code Thành ủy 91101
Zip Code Hội đồng nhân dân 91102
Zip Code Ủy ban nhân dân 91103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91104
Zip Code P. Vĩnh Thanh Vân 91106
Zip Code P. Vĩnh Thanh 91107
Zip Code P. Vĩnh Quang 91108
Zip Code X. Phi Thông 91109
Zip Code P. Vĩnh Thông 91110
Zip Code P. Vĩnh Hiệp 91111
Zip Code P. Vĩnh Bảo 91112
Zip Code P. Vĩnh Lạc 91113
Zip Code P. An Hòa 91114
Zip Code P. Rạch Sỏi 91115
Zip Code P. Vĩnh Lợi 91116
Zip Code P. An Bình 91117
Zip Code BCP. Rạch Giá 91150
Zip Code BCP. COD Rạch Giá 91151
Zip Code BC. KHL Kiên Giang 91152
Zip Code BC. Bến Tàu Phú Quốc 91153
Zip Code BC. Huỳnh Thúc Kháng 91154
Zip Code BC. Nguyễn Thái Bình 91155
Zip Code BC. Quang Trung 91156
Zip Code BC. Vĩnh Hiệp 91157
Zip Code BC. An Hòa 91158
Zip Code BC. Mai Thị Hồng Hạnh 91159
Zip Code BC. Rạch Sỏi 91160
Zip Code BC. HCC thành phố Rạch Giá 91196
Zip Code BC. Hệ 1 Rạch Giá 91197
Zip Code BC. HCC Kiên Giang 91198
Zip Code BC. Hệ 1 Kiên Giang 91199

Zip Code HUYỆN TÂN HIỆP

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Hiệp 91200
Zip Code Huyện ủy 91201
Zip Code Hội đồng nhân dân 91202
Zip Code Ủy ban nhân dân 91203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91204
Zip Code TT. Tân Hiệp 91206
Zip Code X. Tân Hiệp B 91207
Zip Code X. Tân Hoà 91208
Zip Code X. Tân Thành 91209
Zip Code X. Tân Hội 91210
Zip Code X. Tân An 91211
Zip Code X. Tân Hiệp A 91212
Zip Code X. Thạnh Trị 91213
Zip Code X. Thạnh Đông A 91214
Zip Code X. Thạnh Đông 91215
Zip Code X. Thạnh Đông B 91216
Zip Code BCP. Tân Hiệp 91250
Zip Code BC. Tân Thành 91251
Zip Code BC. Thạnh Trị 91252
Zip Code BC. Kinh Tám 91253
Zip Code BC. KHL Tân Hiệp 91254

Zip Code HUYỆN HÒN ĐẤT

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hòn Đất 91300
Zip Code Huyện ủy 91301
Zip Code Hội đồng nhân dân 91302
Zip Code Ủy ban nhân dân 91303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91304
Zip Code TT. Hòn Đất 91306
Zip Code X. Mỹ Thái 91307
Zip Code X. Nam Thái Sơn 91308
Zip Code X. Bình Sơn 91309
Zip Code X. Bình Giang 91310
Zip Code X. Lình Huỳnh 91311
Zip Code X. Thổ Sơn 91312
Zip Code X. Sơn Kiên 91313
Zip Code X. Sơn Bình 91314
Zip Code TT. Sóc Sơn 91315
Zip Code X. Mỹ Lâm 91316
Zip Code X. Mỹ Phước 91317
Zip Code X. Mỹ Hiệp Sơn 91318
Zip Code X. Mỹ Thuận 91319
Zip Code BCP. Hòn Đất 91350
Zip Code BC. Bình Sơn 91351
Zip Code BC. Sóc Xòai 91352
Zip Code BĐVHX Kiên Hảo 91353
Zip Code BĐVHX Hiệp Hòa 91354

Zip Code HUYỆN GIANG THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Giang Thành 91400
Zip Code Huyện ủy 91401
Zip Code Hội đồng nhân dân 91402
Zip Code Ủy ban nhân dân 91403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91404
Zip Code X. Tân Khánh Hòa 91406
Zip Code X. Phú Lợi 91407
Zip Code X. Vĩnh Điều 91408
Zip Code X. Phú Mỹ 91409
Zip Code X. Vĩnh Phú 91410
Zip Code BCP. Giang Thành 91450
Zip Code BĐVHX Trần Thệ 91451

Zip Code THỊ XÃ HÀ TIÊN

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Hà Tiên 91500
Zip Code Thị ủy 91501
Zip Code Hội đồng nhân dân 91502
Zip Code Ủy ban nhân dân 91503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91504
Zip Code P. Đông Hồ 91506
Zip Code P. Bình San 91507
Zip Code X. Mỹ Đức 91508
Zip Code P. Pháo Đài 91509
Zip Code P. Tô Châu 91510
Zip Code X. Tiên Hải 91511
Zip Code X. Thuận Yên 91512
Zip Code BCP. Hà Tiên 91550

Zip Code HUYỆN KIÊN LƯƠNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Kiên Lương 91600
Zip Code Huyện ủy 91601
Zip Code Hội đồng nhân dân 91602
Zip Code Ủy ban nhân dân 91603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91604
Zip Code TT. Kiên Lương 91606
Zip Code X. Kiên Bình 91607
Zip Code X. Hòa Điền 91608
Zip Code X. Dương Hòa 91609
Zip Code X. Bình An 91610
Zip Code X. Bình Trị 91611
Zip Code X. Sơn Hải 91612
Zip Code X. Hòn Nghệ 91613
Zip Code BCP. Kiên Lương 91650
Zip Code BC. Ba Hòn 91651
Zip Code BC. Bình An 91652
Zip Code BĐVHX Cờ Trắng 91653
Zip Code BĐVHX Kênh Chín 91654

Zip Code HUYỆN CHÂU THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Thành 91700
Zip Code Huyện ủy 91701
Zip Code Hội đồng nhân dân 91702
Zip Code Ủy ban nhân dân 91703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91704
Zip Code TT. Minh Lương 91706
Zip Code X. Giục Tượng 91707
Zip Code X. Mong Thọ B 91708
Zip Code X. Mong Thọ 91709
Zip Code X. Mong Thọ A 91710
Zip Code X. Thạnh Lộc 91711
Zip Code X. Vĩnh Hòa Hiệp 91712
Zip Code X. Vĩnh Hoà Phú 91713
Zip Code X. Bình An 91714
Zip Code X. Minh Hòa 91715
Zip Code BCP. Châu Thành 91750
Zip Code BC. Mong Thọ B 91751
Zip Code BC. Đại học Kiên Giang 91752
Zip Code BĐVHX Minh Hưng 91753
Zip Code BĐVHX Thạnh Lợi 91754

Zip Code HUYỆN AN BIÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện An Biên 91800
Zip Code Huyện ủy 91801
Zip Code Hội đồng nhân dân 91802
Zip Code Ủy ban nhân dân 91803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91804
Zip Code TT. Thứ Ba 91806
Zip Code X. Hưng Yên 91807
Zip Code X. Tây Yên A 91808
Zip Code X. Tây Yên 91809
Zip Code X. Nam Yên 91810
Zip Code X. Nam Thái 91811
Zip Code X. Nam Thái A 91812
Zip Code X. Đông Thái 91813
Zip Code X. Đông Yên 91814
Zip Code BCP. An Biên 91850
Zip Code BC. Thứ 7 91851

Zip Code HUYỆN AN MINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện An Minh 91900
Zip Code Huyện ủy 91901
Zip Code Hội đồng nhân dân 91902
Zip Code Ủy ban nhân dân 91903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 91904
Zip Code TT. Thứ Mười Một 91906
Zip Code X. Đông Thạnh 91907
Zip Code X. Đông Hòa 91908
Zip Code X. Thuận Hoà 91909
Zip Code X. Tân Thạnh 91910
Zip Code X. Đông Hưng A 91911
Zip Code X. Vân Khánh Đông 91912
Zip Code X. Vân Khánh 91913
Zip Code X. Vân Khánh Tây 91914
Zip Code X. Đông Hưng B 91915
Zip Code X. Đông Hưng 91916
Zip Code BCP. An Minh 91950

Zip Code HUYỆN U MINH THƯỢNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện U Minh Thượng 92000
Zip Code Huyện ủy 92001
Zip Code Hội đồng nhân dân 92002
Zip Code Ủy ban nhân dân 92003
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92004
Zip Code X. An Minh Bắc 92006
Zip Code X. Minh Thuận 92007
Zip Code X. Vĩnh Hòa 92008
Zip Code X. Hoà Chánh 92009
Zip Code X. Thạnh Yên 92010
Zip Code X. Thạnh Yên A 92011
Zip Code BCP. U Minh Thượng 92050

Zip Code HUYỆN VĨNH THUẬN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vĩnh Thuận 92100
Zip Code Huyện ủy 92101
Zip Code Hội đồng nhân dân 92102
Zip Code Ủy ban nhân dân 92103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92104
Zip Code TT. Vĩnh Thuận 92106
Zip Code X. Phong Đông 92107
Zip Code X. Vĩnh Bình Nam 92108
Zip Code X. Vĩnh Bình Bắc 92109
Zip Code X. Bình Minh 92110
Zip Code X. Tân Thuận 92111
Zip Code X. Vĩnh Thuận 92112
Zip Code X. Vĩnh Phong 92113
Zip Code BCP. Vĩnh Thuận 92150
Zip Code BĐVHX Ba Đình 92151
Zip Code BĐVHX Bình Minh 92152
Zip Code BĐVHX Đập Đá 92153

Zip Code HUYỆN GÒ QUAO

Zip Code BC. Trung tâm huyện Gò Quao 92200
Zip Code Huyện ủy 92201
Zip Code Hội đồng nhân dân 92202
Zip Code Ủy ban nhân dân 92203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92204
Zip Code TT. Gò Quao 92206
Zip Code X. Vĩnh Hòa Hưng Nam 92207
Zip Code X. Vĩnh Hòa Hưng Bắc 92208
Zip Code X. Định An 92209
Zip Code X. Định Hòa 92210
Zip Code X. Thới Quản 92211
Zip Code X. Thủy Liễu 92212
Zip Code X. Vĩnh Phước A 92213
Zip Code X. Vĩnh Phước B 92214
Zip Code X. Vĩnh Thắng 92215
Zip Code X. Vĩnh Tuy 92216
Zip Code BCP. Gò Quao 92250
Zip Code BĐVHX Thới An 92251

Zip Code HUYỆN GIỒNG RIỀNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Giồng Riềng 92300
Zip Code Huyện ủy 92301
Zip Code Hội đồng nhân dân 92302
Zip Code Ủy ban nhân dân 92303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92304
Zip Code TT. Giồng Riềng 92306
Zip Code X. Ngọc Thành 92307
Zip Code X. Thạnh Hưng 92308
Zip Code X. Thạnh Bình 92309
Zip Code X. Thạnh Hòa 92310
Zip Code X. Bàn Tân Định 92311
Zip Code X. Bàn Thạch 92312
Zip Code X. Long Thạnh 92313
Zip Code X. Vĩnh Thạnh 92314
Zip Code X. Vĩnh Phú 92315
Zip Code X. Hòa Thuận 92316
Zip Code X. Ngọc Chúc 92317
Zip Code X. Ngọc Hoà 92318
Zip Code X. Hoà An 92319
Zip Code X. Hòa Hưng 92320
Zip Code X. Hoà Lợi 92321
Zip Code X. Ngọc Thuận 92322
Zip Code X. Thạnh Lộc 92323
Zip Code X. Thạnh Phước 92324
Zip Code BCP. Giồng Riềng 92350
Zip Code BC. Long Thạnh 92351

Zip Code HUYỆN KIÊN HẢI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Kiên Hải 92400
Zip Code Huyện ủy 92401
Zip Code Hội đồng nhân dân 92402
Zip Code Ủy ban nhân dân 92403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92404
Zip Code X. Hòn Tre 92406
Zip Code X. Lại Sơn 92407
Zip Code X. An Sơn 92408
Zip Code X. Nam Du 92409
Zip Code BCP. Kiên Hải 92450
Zip Code BC. Bãi Nhà A 92451
Zip Code BC. An Sơn 92452
Zip Code BC. Hòn Ngang 92453

Zip Code HUYỆN PHÚ QUỐC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phú Quốc 92500
Zip Code Huyện ủy 92501
Zip Code Hội đồng nhân dân 92502
Zip Code Ủy ban nhân dân 92503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 92504
Zip Code TT. Dương Đông 92506
Zip Code X. Cửa Dương 92507
Zip Code X. Cửa Cạn 92508
Zip Code X. Dương Tơ 92509
Zip Code X. Hàm Ninh 92510
Zip Code X. Bãi Thơm 92511
Zip Code X. Gành Dầu 92512
Zip Code TT. An Thới 92513
Zip Code X. Hòn Thơm 92514
Zip Code X. Thổ Châu 92515
Zip Code BCP. Phú Quốc 92550
Zip Code BC. Gành Dầu 92551
Zip Code BC. An Thới 92552
Zip Code BC. Hòn Thơm 92553
Zip Code BC. Thổ Châu 92554
Zip Code BĐVHX Ông Lang 92555
Zip Code BĐVHX Bến Tràm 92556
Zip Code BĐVHX Suối Lớn 92557
Zip Code BĐVHX Bãi Bổn 92558
Zip Code BĐVHX Bãi Vòng 92559
Zip Code BĐVHX Cây Sao 92560
Zip Code BĐVHX Rạch Tràm 92561
Zip Code BĐVHX Xà Lực 92562

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Kiên Giang gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Kiên Giang gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Kiên Giang. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Kiên Giang (Postal code tỉnh Kiên Giang) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Kiên Giang (Zip code tỉnh Kiên Giang) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Kiên Giang ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Kiên Giang
  • Mã bưu điện tỉnh Kiên Giang
  • Zip code tỉnh Kiên Giang
  • Zip postal code tỉnh Kiên Giang

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Kiên Giang chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.