Zip code tỉnh Kon Tum mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Kon Tum

Zip Code tỉnh Kon Tum, Mã Bưu Chính tỉnh Kon Tum

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Kon Tum 60000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 60001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 60002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 60003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 60004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 60005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 60009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 60010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 60011
Zip Code Báo Kon Tum 60016
Zip Code Hội đồng nhân dân 60021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 60030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 60035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 60036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 60040
Zip Code Sở Công Thương 60041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 60042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 60043
Zip Code Sở Ngoại vụ 60044
Zip Code Sở Tài chính 60045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 60046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 60047
Zip Code Công an tỉnh 60049
Zip Code Sở Nội vụ 60051
Zip Code Sở Tư pháp 60052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 60053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 60054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 60055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 60056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 60057
Zip Code Sở Xây dựng 60058
Zip Code Sở Y tế 60060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 60061
Zip Code Ban Dân tộc 60062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 60063
Zip Code Thanh tra tỉnh 60064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 60065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 60066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 60067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 60070
Zip Code Cục Thuế 60078
Zip Code Chi Cục Hải quan 60079
Zip Code Cục Thống kê 60080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 60081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 60085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 60086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 60087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 60088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 60089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 60090
Zip Code Tỉnh Đoàn 60091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 60092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 60093

Zip Code THÀNH PHỐ KON TUM

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Kon Tum 60100
Zip Code Thành ủy 60101
Zip Code Hội đồng nhân dân 60102
Zip Code Ủy ban nhân dân 60103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60104
Zip Code P. Quyết Thắng 60106
Zip Code P. Quang Trung 60107
Zip Code P. Thắng Lợi 60108
Zip Code P. Trường Chinh 60109
Zip Code P. Duy Tân 60110
Zip Code P. Ngô Mây 60111
Zip Code P. Nguyễn Trãi 60112
Zip Code P. Trần Hưng Đạo 60113
Zip Code P. Lê Lợi 60114
Zip Code P. Thống Nhất 60115
Zip Code X. Đắk Rơ Wa 60116
Zip Code X. Đắk Blà 60117
Zip Code X. Đắk Cấm 60118
Zip Code X. Vinh Quang 60119
Zip Code X. Ngọk Bay 60120
Zip Code X. Kroong 60121
Zip Code X. Đăk Năng 60122
Zip Code X. Đoàn Kết 60123
Zip Code X. Ia Chim 60124
Zip Code X. Hòa Bình 60125
Zip Code X. Chư Hreng 60126
Zip Code BCP. Kon Tum 60150
Zip Code BC. Bến Xe 60151
Zip Code BC. Duy Tân 60152
Zip Code BC. Phan Đình Phùng 60153
Zip Code BC. Trung Tín 60154
Zip Code BC. Hoà Bình 60155
Zip Code BC. HCC Kon Tum 60198
Zip Code BC. Hệ 1 Kon Tum 60199

Zip Code HUYỆN KON RẪY

Zip Code BC. Trung tâm huyện Kon Rẫy 60200
Zip Code Huyện ủy 60201
Zip Code Hội đồng nhân dân 60202
Zip Code Ủy ban nhân dân 60203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60204
Zip Code TT. Đắk Rve 60206
Zip Code X. Đắk Kôi 60207
Zip Code X. Đắk Tơ Lung 60208
Zip Code X. Đắk Tờ Re 60209
Zip Code X. Đắk Ruồng 60210
Zip Code X. Tân Lập 60211
Zip Code X. Đắk Pne 60212
Zip Code BCP. Kon Rẫy 60225
Zip Code BC. Đắk Ruồng 60226

Zip Code HUYỆN KON PLÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Kon Plông 60250
Zip Code Huyện ủy 60251
Zip Code Hội đồng nhân dân 60252
Zip Code Ủy ban nhân dân 60253
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60254
Zip Code X. Đắk Long 60256
Zip Code X. Hiếu 60257
Zip Code X. Pờ Ê 60258
Zip Code X. Ngok Tem 60259
Zip Code X. Đắk Ring 60260
Zip Code X. Đắk Nên 60261
Zip Code X. Măng Bút 60262
Zip Code X. Đắk Tăng 60263
Zip Code X. Măng Cành 60264
Zip Code BCP. Kon Plông 60275
Zip Code BC. Măng Đen 60276
Zip Code HUYỆN TU MƠ RÔNG
Zip Code BC. Trung tâm huyện Tu Mơ Rông 60300
Zip Code Huyện ủy 60301
Zip Code Hội đồng nhân dân 60302
Zip Code Ủy ban nhân dân 60303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60304
Zip Code X. Đắk Hà 60306
Zip Code X. Tu Mơ Rông 60307
Zip Code X. Ngọc Yêu 60308
Zip Code X. Văn Xuôi 60309
Zip Code X. Ngọc Lây 60310
Zip Code X. Măng Ri 60311
Zip Code X. Đắk Na 60312
Zip Code X. Đắk Sao 60313
Zip Code X. Tê Xăng 60314
Zip Code X. Đắk Rơ Ông 60315
Zip Code X. Đắk Tơ Kan 60316
Zip Code BCP. Tu Mơ Rông 60350

Zip Code HUYỆN ĐẮK GLEI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Glei 60400
Zip Code Huyện ủy 60401
Zip Code Hội đồng nhân dân 60402
Zip Code Ủy ban nhân dân 60403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60404
Zip Code TT. Đắk Glei 60406
Zip Code X. Xốp 60407
Zip Code X. Ngọc Linh 60408
Zip Code X. Mường Hoong 60409
Zip Code X. Đắk Choong 60410
Zip Code X. Đắk Man 60411
Zip Code X. Đắk Plô 60412
Zip Code X. Đắk Nhoong 60413
Zip Code X. Đắk Pét 60414
Zip Code X. Đắk KRoong 60415
Zip Code X. Đắk Môn 60416
Zip Code X. Đắk Long 60417
Zip Code BCP. Đắk Glei 60450

Zip Code HUYỆN NGỌC HỒI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ngọc Hồi 60500
Zip Code Huyện ủy 60501
Zip Code Hội đồng nhân dân 60502
Zip Code Ủy ban nhân dân 60503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60504
Zip Code TT. Plei Cần 60506
Zip Code X. Đắk Ang 60507
Zip Code X. Đắk Dục 60508
Zip Code X. Đắk Nông 60509
Zip Code X. Đắk Xú 60510
Zip Code X. Pờ Y 60511
Zip Code X. Đắk Kan 60512
Zip Code X. Sa Loong 60513
Zip Code BCP. Ngọc Hồi 60550

Zip Code HUYỆN ĐẮK HÀ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Hà 60600
Zip Code Huyện ủy 60601
Zip Code Hội đồng nhân dân 60602
Zip Code Ủy ban nhân dân 60603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60604
Zip Code TT. Đắk Hà 60606
Zip Code X. Đăk Ngọk 60607
Zip Code X. Đắk PXi 60608
Zip Code X. Đắk Ui 60609
Zip Code X. Đăk Long 60610
Zip Code X. Đắk HRing 60611
Zip Code X. Đắk Mar 60612
Zip Code X. Hà Mòn 60613
Zip Code X. Đắk La 60614
Zip Code X. Ngok Wang 60615
Zip Code X. Ngok Réo 60616
Zip Code BCP. Đắk Hà 60625

Zip Code HUYỆN ĐẮK TÔ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đắk Tô 60650
Zip Code Huyện ủy 60651
Zip Code Hội đồng nhân dân 60652
Zip Code Ủy ban nhân dân 60653
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60654
Zip Code TT. Đắk Tô 60656
Zip Code X. Kon Đào 60657
Zip Code X. Văn Lem 60658
Zip Code X. Đắk Trăm 60659
Zip Code X. Đắk Rơ Nga 60660
Zip Code X. Ngọk Tụ 60661
Zip Code X. Tân Cảnh 60662
Zip Code X. Pô Kô 60663
Zip Code X. Diên Bình 60664
Zip Code BCP. Đắk Tô 60675

Zip Code HUYỆN SA THẦY

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sa Thầy 60700
Zip Code Huyện ủy 60701
Zip Code Hội đồng nhân dân 60702
Zip Code Ủy ban nhân dân 60703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60704
Zip Code TT. Sa Thầy 60706
Zip Code X. Sa Nghĩa 60707
Zip Code X. Hơ Moong 60708
Zip Code X. Sa Nhơn 60709
Zip Code X. Rơ Kơi 60710
Zip Code X. Mô Rai 60711
Zip Code X. Sa Sơn 60712
Zip Code X. Ya Xiêr 60713
Zip Code X. Sa Bình 60714
Zip Code X. Ya ly 60715
Zip Code X. Ya Tăng 60716
Zip Code BCP. Sa Thầy 60750
Zip Code BC. Ia H’Drai 60751

Zip Code HUYỆN IA H’DRAI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Ia H’Drai 60800
Zip Code Huyện ủy 60801
Zip Code Hội đồng nhân dân 60802
Zip Code Ủy ban nhân dân 60803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 60804
Zip Code X. Ia Tơi 60806
Zip Code X. Ia Dom 60807
Zip Code X. Ia Đal 60808
Zip Code BCP. Ia H’Drai 60850

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Kon Tum gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Kon Tum gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Kon Tum. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Kon Tum (Postal code tỉnh Kon Tum) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Kon Tum (Zip code tỉnh Kon Tum) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Kon Tum ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Kon Tum
  • Mã bưu điện tỉnh Kon Tum
  • Zip code tỉnh Kon Tum
  • Zip postal code tỉnh Kon Tum

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Kon Tum chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.