Zip code tỉnh Lai Châu mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Lai Châu

Zip Code tỉnh Lai Châu, Mã Bưu Chính tỉnh Lai Châu

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Lai Châu 30000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 30001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 30002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 30003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 30004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 30005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 30009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 30010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 30011
Zip Code Báo Lai Châu 30016
Zip Code Hội đồng nhân dân 30021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 30030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 30035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 30036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 30040
Zip Code Sở Công Thương 30041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 30042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 30043
Zip Code Sở Ngoại vụ 30044
Zip Code Sở Tài chính 30045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 30046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 30047
Zip Code Công an tỉnh 30049
Zip Code Sở Nội vụ 30051
Zip Code Sở Tư pháp 30052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 30053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 30054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 30055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 30057
Zip Code Sở Xây dựng 30058
Zip Code Sở Y tế 30060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 30061
Zip Code Ban Dân tộc 30062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 30063
Zip Code Thanh tra tỉnh 30064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 30065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 30066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 30067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 30070
Zip Code Cục Thuế 30078
Zip Code Cục Hải quan 30079
Zip Code Cục Thống kê 30080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 30081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 30085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 30086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 30087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 30088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 30089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 30090
Zip Code Tỉnh Đoàn 30091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 30092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 30093

Zip Code THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Lai Châu 30100
Zip Code Thành ủy 30101
Zip Code Hội đồng nhân dân 30102
Zip Code Ủy ban nhân dân 30103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30104
Zip Code P. Quyết Tiến 30106
Zip Code P. Quyết Thắng 30107
Zip Code X. Nậm Loỏng 30108
Zip Code P. Đoàn Kết 30109
Zip Code P. Tân Phong 30110
Zip Code P. Đông Phong 30111
Zip Code X. San Thàng 30112
Zip Code BCP. Lai Châu 30150
Zip Code BC. KHL Lai Châu 30150
Zip Code BC. Đoàn Kết 30150
Zip Code BC. Hệ 1 Lai Châu 30199

Zip Code HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tam Đường 30200
Zip Code Huyện ủy 30201
Zip Code Hội đồng nhân dân 30202
Zip Code Ủy ban nhân dân 30203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30204
Zip Code TT. Tam Đường 30206
Zip Code X. Bình Lư 30207
Zip Code X. Sơn Bình 30208
Zip Code X. Hồ Thầu 30209
Zip Code X. Giang Ma 30210
Zip Code X. Tả Lèng 30211
Zip Code X. Thèn Sin 30212
Zip Code X. Sùng Phài 30213
Zip Code X. Nùng Nàng 30214
Zip Code X. Bản Giang 30215
Zip Code X. Bản Hon 30216
Zip Code X. Khun Há 30217
Zip Code X. Nà Tăm 30218
Zip Code X. Bản Bo 30219
Zip Code BCP. Tam Đường 30250
Zip Code BC. Hồ Thầu 30251

Zip Code HUYỆN PHONG THỔ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phong Thổ 30300
Zip Code Huyện ủy 30301
Zip Code Hội đồng nhân dân 30302
Zip Code Ủy ban nhân dân 30303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30304
Zip Code TT. Phong Thổ 30306
Zip Code X. Khổng Lào 30307
Zip Code X. Bản Lang 30308
Zip Code X. Dào San 30309
Zip Code X. Tông Qua Lìn 30310
Zip Code X. Pa Vây Sử 30311
Zip Code X. Mồ Sì San 30312
Zip Code X. Sì Lờ Lầu 30313
Zip Code X. Ma Li Chải 30314
Zip Code X. Vàng Ma Chải 30315
Zip Code X. Mù Sang 30316
Zip Code X. Ma Ly Pho 30317
Zip Code X. Hoang Thèn 30318
Zip Code X. Huổi Luông 30319
Zip Code X. Mường So 30320
Zip Code X. Lả Nhì Thàng 30321
Zip Code X. Nậm Xe 30322
Zip Code X. Sin Suối Hồ 30323
Zip Code BCP. Phong Thổ 30350
Zip Code BC. Mường So 30351

Zip Code HUYỆN MƯỜNG TÈ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mường Tè 30400
Zip Code Huyện ủy 30401
Zip Code Hội đồng nhân dân 30402
Zip Code Ủy ban nhân dân 30403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30404
Zip Code TT. Mường Tè 30406
Zip Code X. Bun Nưa 30407
Zip Code X. Pa Vệ Sử 30408
Zip Code X. Pa Ủ 30409
Zip Code X. Tá Bạ 30410
Zip Code X. Thu Lũm 30411
Zip Code X. Ka Lăng 30412
Zip Code X. Mù Cả 30413
Zip Code X. Mường Tè 30414
Zip Code X. Nậm Khao 30415
Zip Code X. Bun Tở 30416
Zip Code X. Tà Tổng 30417
Zip Code X. Kan Hồ 30418
Zip Code X. Vàng San 30419
Zip Code BCP. Mường Tè 30450

Zip Code HUYỆN NẬM NHÙN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Nậm Nhùn 30500
Zip Code Huyện ủy 30501
Zip Code Hội đồng nhân dân 30502
Zip Code Ủy ban nhân dân 30503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30504
Zip Code TT. Nậm Nhùn 30506
Zip Code X. Nậm Hàng 30507
Zip Code X. Pú Đao 30508
Zip Code X. Nậm Pì 30509
Zip Code X. Trung Chải 30510
Zip Code X. Nậm Ban 30511
Zip Code X. Hua Bum 30512
Zip Code X. Mường Mô 30513
Zip Code X. Nậm Chà 30514
Zip Code X. Nậm Manh 30515
Zip Code X. Lê Lợi 30516
Zip Code BCP. Nậm Nhùn 30550

Zip Code HUYỆN SÌN HỒ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sìn Hồ 30600
Zip Code Huyện ủy 30601
Zip Code Hội đồng nhân dân 30602
Zip Code Ủy ban nhân dân 30603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30604
Zip Code TT. Sìn Hồ 30606
Zip Code X. Phăng Sô Lin 30607
Zip Code X. Ma Quai 30608
Zip Code X. Phìn Hồ 30609
Zip Code X. Pa Tần 30610
Zip Code X. Hồng Thu 30611
Zip Code X. Tả Phìn 30612
Zip Code X. Sà Dề Phìn 30613
Zip Code X. Tả Ngảo 30614
Zip Code X. Làng Mô 30615
Zip Code X. Chăn Nưa 30616
Zip Code X. Tủa Sín Chải 30617
Zip Code X. Nậm Mạ 30618
Zip Code X. Nậm Cha 30619
Zip Code X. Căn Co 30620
Zip Code X. Nậm Hăn 30621
Zip Code X. Nậm Cuổi 30622
Zip Code X. Noong Hẻo 30623
Zip Code X. Pu Sam Cáp 30624
Zip Code X. Pa Khóa 30625
Zip Code X. Nậm Tăm 30626
Zip Code X. Lùng Thàng 30627
Zip Code BCP. Sìn Hồ 30650
Zip Code BC. Nậm Tăm 30651

Zip Code HUYỆN TÂN UYÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Uyên 30700
Zip Code Huyện ủy 30701
Zip Code Hội đồng nhân dân 30702
Zip Code Ủy ban nhân dân 30703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30704
Zip Code TT. Tân Uyên 30706
Zip Code X. Phúc Khoa 30707
Zip Code X. Mường Khoa 30708
Zip Code X. Thân Thuộc 30709
Zip Code X. Nậm Cần 30710
Zip Code X. Nậm Sỏ 30711
Zip Code X. Tà Mít 30712
Zip Code X. Pắc Ta 30713
Zip Code X. Hố Mít 30714
Zip Code X. Trung Đồng 30715
Zip Code BCP. Tân Uyên 30750

Zip Code HUYỆN THAN UYÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Than Uyên 30800
Zip Code Huyện ủy 30801
Zip Code Hội đồng nhân dân 30802
Zip Code Ủy ban nhân dân 30803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30804
Zip Code TT. Than Uyên 30806
Zip Code X. Mường Than 30807
Zip Code X. Phúc Than 30808
Zip Code X. Mường Mít 30809
Zip Code X. Mường Cang 30810
Zip Code X. Pha Mu 30811
Zip Code X. Tà Hừa 30812
Zip Code X. Tà Gia 30813
Zip Code X. Khoen On 30814
Zip Code X. Tà Mung 30815
Zip Code X. Mường Kim 30816
Zip Code X. Hua Nà 30817
Zip Code BCP. Than Uyên 30850

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lai Châu gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lai Châu gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Lai Châu. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Lai Châu (Postal code tỉnh Lai Châu) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Lai Châu (Zip code tỉnh Lai Châu) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Lai Châu ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Lai Châu
  • Mã bưu điện tỉnh Lai Châu
  • Zip code tỉnh Lai Châu
  • Zip postal code tỉnh Lai Châu

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Lai Châu chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.