Zip code tỉnh Lâm Đồng mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Lâm Đồng

Zip Code tỉnh Lâm Đồng, Mã Bưu Chính tỉnh Lâm Đồng

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Lâm Đồng 66000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 66001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 66002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 66003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 66004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 66005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 66009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 66010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 66011
Zip Code Báo Lâm Đồng 66016
Zip Code Hội đồng nhân dân 66021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 66030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 66035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 66036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 66040
Zip Code Sở Công Thương 66041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 66042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 66043
Zip Code Sở Ngoại vụ 66044
Zip Code Sở Tài chính 66045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 66046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 66047
Zip Code Công an tỉnh 66049
Zip Code Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 66050
Zip Code Sở Nội vụ 66051
Zip Code Sở Tư pháp 66052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 66053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 66054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 66055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 66056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 66057
Zip Code Sở Xây dựng 66058
Zip Code Sở Y tế 66060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 66061
Zip Code Ban Dân tộc 66062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 66063
Zip Code Thanh tra tỉnh 66064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 66065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 66066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 66067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 66070
Zip Code Cục Thuế 66078
Zip Code Cục Hải quan 66079
Zip Code Cục Thống kê 66080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 66081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 66085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 66086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 66087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 66088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 66089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 66090
Zip Code Tỉnh đoàn 66091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 66092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 66093

Zip Code THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Đà Lạt 66100
Zip Code Thành ủy 66101
Zip Code Hội đồng nhân dân 66102
Zip Code Ủy ban nhân dân 66103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66104
Zip Code P. 8 66106
Zip Code P. 7 66107
Zip Code P. 6 66108
Zip Code P. 2 66109
Zip Code P. 1 66110
Zip Code P. 9 66111
Zip Code P. 12 66112
Zip Code P. 5 66113
Zip Code X. Tà Nung 66114
Zip Code P. 4 66115
Zip Code P. 3 66116
Zip Code P. 10 66117
Zip Code P. 11 66118
Zip Code X. Xuân Thọ 66119
Zip Code X. Xuân Trường 66120
Zip Code X. Trạm Hành 66121
Zip Code BCP. Đà Lạt 66150
Zip Code BC. KHL Đà Lạt 66151
Zip Code BC. Phù Đổng Thiên Vương 66152
Zip Code BC. Phan Đình Phùng 66153
Zip Code BC. Phan Chu Trinh 66154
Zip Code BC. Quang Trung 66155
Zip Code BC. Thái Phiên 66156
Zip Code BC. Trần Phu 66157
Zip Code BC. Cầu Đất 66158
Zip Code BC. Trung tâm hành chính tỉnh 66198
Zip Code BC. Hệ 1 Lâm Đồng 66199

Zip Code HUYỆN LẠC DƯƠNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lạc Dương 66200
Zip Code Huyện ủy 66201
Zip Code Hội đồng nhân dân 66202
Zip Code Ủy ban nhân dân 66203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66204
Zip Code TT. Lạc Dương 66206
Zip Code X. Đạ Sar 66207
Zip Code X. Lát 66208
Zip Code X. Đưng KNớ 66209
Zip Code X. Đạ Nhim 66210
Zip Code X. Đạ Chais 66211
Zip Code BCP. Lạc Dương 66225

Zip Code HUYỆN ĐAM RÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đam Rông 66250
Zip Code Huyện ủy 66251
Zip Code Hội đồng nhân dân 66252
Zip Code Ủy ban nhân dân 66253
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66254
Zip Code X. Rô Men 66256
Zip Code X. Đạ M’ Rong 66257
Zip Code X. Đạ Rsal 66258
Zip Code X. Liêng Srônh 66259
Zip Code X. Phi Liêng 66260
Zip Code X. Đạ K’ Nàng 66261
Zip Code X. Đạ Tông 66262
Zip Code X. Đạ Long 66263
Zip Code BCP. Đam Rông 66275
Zip Code BC. Đạ Rsal 66276

Zip Code HUYỆN LÂM HÀ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lâm Hà 66300
Zip Code Huyện ủy 66301
Zip Code Hội đồng nhân dân 66302
Zip Code Ủy ban nhân dân 66303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66304
Zip Code TT. Đinh Văn 66306
Zip Code X. Nam Hà 66307
Zip Code X. Phi Tô 66308
Zip Code X. Đạ Đờn 66309
Zip Code X. Tân Văn 66310
Zip Code X. Tân Hà 66311
Zip Code X. Gia Lâm 66312
Zip Code TT. Nam Ban 66313
Zip Code X. Đông Thanh 66314
Zip Code X. Mê Linh 66315
Zip Code X. Phu Sơn 66316
Zip Code X. Phuc Thọ 66317
Zip Code X. Tân Thanh 66318
Zip Code X. Hoài Đức 66319
Zip Code X. Liên Hà 66320
Zip Code X. Đan Phượng 66321
Zip Code BCP. Lâm Hà 66350
Zip Code BC. Tân Hà 66351
Zip Code BC. Nam Ban 66352

Zip Code HUYỆN BẢO LÂM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bảo Lâm 66400
Zip Code Huyện ủy 66401
Zip Code Hội đồng nhân dân 66402
Zip Code Ủy ban nhân dân 66403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66404
Zip Code TT. Lộc Thắng 66406
Zip Code X. Lộc Ngãi 66407
Zip Code X. Lộc Phu 66408
Zip Code X. Lộc Lâm 66409
Zip Code X. B’ Lá 66410
Zip Code X. Lộc Quảng 66411
Zip Code X. Lộc An 66412
Zip Code X. Lộc Đức 66413
Zip Code X. Lộc Bảo 66414
Zip Code X. Lộc Bắc 66415
Zip Code X. Lộc Tân 66416
Zip Code X. Lộc Thành 66417
Zip Code X. Lộc Nam 66418
Zip Code X. Tân Lạc 66419
Zip Code BCP. Bảo Lâm 66425
Zip Code BC. Lộc An 66426

Zip Code THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Bảo Lộc 66450
Zip Code Thành ủy 66451
Zip Code Hội đồng nhân dân 66452
Zip Code Ủy ban nhân dân 66453
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66454
Zip Code P. 1 66456
Zip Code P. Lộc Phát 66457
Zip Code P. 2 66458
Zip Code P. B’lao 66459
Zip Code P. Lộc Sơn 66460
Zip Code X. Lộc Nga 66461
Zip Code X. Lộc Thanh 66462
Zip Code X. Đạm Bri 66463
Zip Code P. Lộc Tiến 66464
Zip Code X. Lộc Châu 66465
Zip Code X. Đại Lào 66466
Zip Code BCP. Bảo Lộc 66475
Zip Code BC. Hà Giang 66476
Zip Code BC. Lộc Phát 66477
Zip Code BC. Nguyễn Công Trứ 66478
Zip Code BC. KCN Lộc Sơn 66479
Zip Code BC. Lộc Nga 66480
Zip Code BC. Lộc Tiến 66481
Zip Code BC. Lôc Châu 66482

Zip Code HUYỆN CÁT TIÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cát Tiên 66500
Zip Code Huyện ủy 66501
Zip Code Hội đồng nhân dân 66502
Zip Code Ủy ban nhân dân 66503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66504
Zip Code TT. Cát Tiên 66506
Zip Code X. Mỹ Lâm 66507
Zip Code X. Nam Ninh 66508
Zip Code X. Gia Viễn 66509
Zip Code X. Đức Phổ 66510
Zip Code X. Quảng Ngãi 66511
Zip Code X. Tư Nghĩa 66512
Zip Code X. Tiên Hoàng 66513
Zip Code X. Đồng Nai Thượng 66514
Zip Code X. Phước Cát 2 66515
Zip Code X. Phước Cát 1 66516
Zip Code BCP. Cát Tiên 66550

Zip Code HUYỆN ĐẠ TẺH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đạ Tẻh 66600
Zip Code Huyện ủy 66601
Zip Code Hội đồng nhân dân 66602
Zip Code Ủy ban nhân dân 66603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66604
Zip Code TT. Đạ Tẻh 66606
Zip Code X. Đạ Kho 66607
Zip Code X. Hà Đông 66608
Zip Code X. Triệu Hải 66609
Zip Code X. Đạ Pal 66610
Zip Code X. Quảng Trị 66611
Zip Code X. Mỹ Đức 66612
Zip Code X. Quốc Oai 66613
Zip Code X. An Nhơn 66614
Zip Code X. Hương Lâm 66615
Zip Code X. Đạ Lây 66616
Zip Code BCP. Đạ Tẻh 66625

Zip Code HUYỆN ĐẠ HUOAI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đạ Huoai 66650
Zip Code Huyện ủy 66651
Zip Code Hội đồng nhân dân 66652
Zip Code Ủy ban nhân dân 66653
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66654
Zip Code TT. Ma Đa Guôi 66656
Zip Code X. Hà Lâm 66657
Zip Code X. Phước Lộc 66658
Zip Code X. Đạ Tồn 66659
Zip Code X. Đạ Oai 66660
Zip Code X. Ma Đa Guôi 66661
Zip Code X. Đoàn Kết 66662
Zip Code X. Đạ Ploa 66663
Zip Code TT. Đạ M’ri 66664
Zip Code X. Đạ M’ri 66665
Zip Code BCP. Đạ Huoai 66675
Zip Code BC. Đạm Ri 66676

Zip Code HUYỆN DI LINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Di Linh 66700
Zip Code Huyện ủy 66701
Zip Code Hội đồng nhân dân 66702
Zip Code Ủy ban nhân dân 66703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66704
Zip Code TT. Di Linh 66706
Zip Code X. Tân Nghĩa 66707
Zip Code X. Tân Châu 66708
Zip Code X. Liên Đầm 66709
Zip Code X. Gung Ré 66710
Zip Code X. Bảo Thuận 66711
Zip Code X. Tam Bố 66712
Zip Code X. Gia Hiệp 66713
Zip Code X. Đinh Lạc 66714
Zip Code X. Tân Thượng 66715
Zip Code X. Đinh Trang Thượng 66716
Zip Code X. Tân Lâm 66717
Zip Code X. Đinh Trang Hòa 66718
Zip Code X. Hòa Trung 66719
Zip Code X. Hòa Ninh 66720
Zip Code X. Hòa Nam 66721
Zip Code X. Hòa Bắc 66722
Zip Code X. Sơn Điền 66723
Zip Code X. Gia Bắc 66724
Zip Code BCP. Di Linh 66750
Zip Code BC. Hòa Ninh 66751
Zip Code BC. HCC Di Linh 66798

Zip Code HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đức Trọng 66800
Zip Code Huyện ủy 66801
Zip Code Hội đồng nhân dân 66802
Zip Code Ủy ban nhân dân 66803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66804
Zip Code TT. Liên Nghĩa 66806
Zip Code X. Hiệp Thạnh 66807
Zip Code X. Liên Hiệp 66808
Zip Code X. N’Thol Hạ 66809
Zip Code X. Tân Hội 66810
Zip Code X. Tân Thành 66811
Zip Code X. Phu Hội 66812
Zip Code X. Hiệp An 66813
Zip Code X. Bình Thạnh 66814
Zip Code X. Ninh Gia 66815
Zip Code X. Tà Hine 66816
Zip Code X. Ninh Loan 66817
Zip Code X. Đà Loan 66818
Zip Code X. Tà Năng 66819
Zip Code X. Đa Quyn 66820
Zip Code BCP. Đức Trọng 66850
Zip Code BC. Finom 66851
Zip Code BC. Ninh Gia 66852
Zip Code BĐVHX R’chai 66853
Zip Code BĐVHX K’nai 66854
Zip Code BC. HCC Đức Trọng 66898

Zip Code HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đơn Dương 66900
Zip Code Huyện ủy 66901
Zip Code Hội đồng nhân dân 66902
Zip Code Ủy ban nhân dân 66903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 66904
Zip Code TT. Thạnh Mỹ 66906
Zip Code X. Quảng Lập 66907
Zip Code X. Lạc Lâm 66908
Zip Code X. Đạ Ròn 66909
Zip Code X. Tu Tra 66910
Zip Code X. Ka Đơn 66911
Zip Code X. Pró 66912
Zip Code X. Ka Đô 66913
Zip Code X. Lạc Xuân 66914
Zip Code TT. D’Ran 66915
Zip Code BCP. Đơn Dương 66950
Zip Code BC. Lạc Lâm 66951
Zip Code BC. Dran 66952

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lâm Đồng gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lâm Đồng gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Lâm Đồng. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Lâm Đồng (Postal code tỉnh Lâm Đồng) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Lâm Đồng (Zip code tỉnh Lâm Đồng) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Lâm Đồng ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Lâm Đồng chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.