Zip code tỉnh Lạng Sơn mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Lạng Sơn

Zip Code tỉnh Lạng Sơn, Mã Bưu Chính tỉnh Lạng Sơn

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Lạng Sơn 25000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 25001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 25002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 25003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 25004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 25005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 25009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 25010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 25011
Zip Code Báo Lạng Sơn 25016
Zip Code Hội đồng nhân dân 25021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 25030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 25035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 25036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 25040
Zip Code Sở Công Thương 25041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 25042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 25043
Zip Code Sở Ngoại vụ 25044
Zip Code Sở Tài chính 25045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 25046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 25047
Zip Code Công an tỉnh 25049
Zip Code Sở Nội vụ 25051
Zip Code Sở Tư pháp 25052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 25053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 25054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 25055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 25057
Zip Code Sở Xây dựng 25058
Zip Code Sở Y tế 25060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 25061
Zip Code Ban Dân tộc 25062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 25063
Zip Code Thanh tra tỉnh 25064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 25065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 25066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 25067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 25070
Zip Code Cục Thuế 25078
Zip Code Cục Hải quan 25079
Zip Code Cục Thống kê 25080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 25081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 25085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 25086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 25087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 25088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 25089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 25090
Zip Code Tỉnh Đoàn 25091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 25092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 25093

Zip Code THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Lạng Sơn 25100
Zip Code Thành ủy 25101
Zip Code Hội đồng nhân dân 25102
Zip Code Ủy ban nhân dân 25103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25104
Zip Code P. Vĩnh Trại 25106
Zip Code P. Đông Kinh 25107
Zip Code P. Hoàng Văn Thụ 25108
Zip Code X. Hoàng Đồng 25109
Zip Code P. Tam Thanh 25110
Zip Code P. Chi Lăng 25111
Zip Code X. Quảng Lạc 25112
Zip Code X. Mai Pha 25113
Zip Code BCP. Lạng Sơn 25130
Zip Code BC. Kỳ Lừa 25131
Zip Code BC. Cửa Đông 25132
Zip Code BC. Hệ 1 Lạng Sơn 25149

Zip Code HUYỆN CAO LỘC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cao Lộc 25150
Zip Code Huyện ủy 25151
Zip Code Hội đồng nhân dân 25152
Zip Code Ủy ban nhân dân 25153
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25154
Zip Code TT. Cao Lộc 25156
Zip Code X. Hợp Thành 25157
Zip Code X. Hòa Cư 25158
Zip Code X. Hải Yến 25159
Zip Code X. Cao Lâu 25160
Zip Code X. Lộc Yên 25161
Zip Code X. Thanh Loà 25162
Zip Code X. Bảo Lâm 25163
Zip Code TT. Đồng Đăng 25164
Zip Code X. Thạch Đạn 25165
Zip Code X. Thụy Hùng 25166
Zip Code X. Phú Xá 25167
Zip Code X. Hồng Phong 25168
Zip Code X. Bình Trung 25169
Zip Code X. Song Giáp 25170
Zip Code X. Xuân Long 25171
Zip Code X. Tân Thành 25172
Zip Code X. Yên Trạch 25173
Zip Code X. Tân Liên 25174
Zip Code X. Gia Cát 25175
Zip Code X. Công Sơn 25176
Zip Code X. Mẫu Sơn 25177
Zip Code X. Xuất Lễ 25178
Zip Code BCP. Cao Lộc 25185
Zip Code BC. KCN Hợp Thành 25186
Zip Code BC. Cổng Trắng 25187
Zip Code BC. Hữu Nghị 25188
Zip Code BC. Gia Cát 25189

Zip Code HUYỆN VĂN LÃNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Văn Lãng 25200
Zip Code Huyện ủy 25201
Zip Code Hội đồng nhân dân 25202
Zip Code Ủy ban nhân dân 25203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25204
Zip Code TT. Na Sầm 25206
Zip Code X. An Hùng 25207
Zip Code X. Thanh Long 25208
Zip Code X. Thụy Hùng 25209
Zip Code X. Trùng Khánh 25210
Zip Code X. Tân Việt 25211
Zip Code X. Trùng Quán 25212
Zip Code X. Bắc La 25213
Zip Code X. Hội Hoan 25214
Zip Code X. Nam La 25215
Zip Code X. Gia Miễn 25216
Zip Code X. Tân Tác 25217
Zip Code X. Tân Lang 25218
Zip Code X. Thành Hòa 25219
Zip Code X. Hoàng Việt 25220
Zip Code X. Hồng Thái 25221
Zip Code X. Nhạc Kỳ 25222
Zip Code X. Hoàng Văn Thụ 25223
Zip Code X. Tân Mỹ 25224
Zip Code X. Tân Thanh 25225
Zip Code BCP. Văn Lãng 25250
Zip Code BC. Tân Thanh 25251

Zip Code HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tràng Định 25300
Zip Code Huyện ủy 25301
Zip Code Hội đồng nhân dân 25302
Zip Code Ủy ban nhân dân 25303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25304
Zip Code TT. Thất Khê 25306
Zip Code X. Đại Đồng 25307
Zip Code X. Đội Cấn 25308
Zip Code X. Quốc Khánh 25309
Zip Code X. Tri Phương 25310
Zip Code X. Chí Minh 25311
Zip Code X. Vĩnh Tiến 25312
Zip Code X. Khánh Long 25313
Zip Code X. Đoàn Kết 25314
Zip Code X. Cao Minh 25315
Zip Code X. Tân Yên 25316
Zip Code X. Tân Tiến 25317
Zip Code X. Kim Đồng 25318
Zip Code X. Chi Lăng 25319
Zip Code X. Đề Thám 25320
Zip Code X. Bắc Ái 25321
Zip Code X. Hùng Sơn 25322
Zip Code X. Kháng Chiến 25323
Zip Code X. Hùng Việt 25324
Zip Code X. Quốc Việt 25325
Zip Code X. Đào Viên 25326
Zip Code X. Trung Thành 25327
Zip Code X. Tân Minh 25328
Zip Code BCP. Tràng Định 25350
Zip Code BC. Quốc Khánh 25351
Zip Code BC. Bình Độ 25352

Zip Code HUYỆN BÌNH GIA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bình Gia 25400
Zip Code Huyện ủy 25401
Zip Code Hội đồng nhân dân 25402
Zip Code Ủy ban nhân dân 25403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25404
Zip Code TT. Bình Gia 25406
Zip Code X. Tô Hiệu 25407
Zip Code X. Minh Khai 25408
Zip Code X. Hồng Phong 25409
Zip Code X. Hoa Thám 25410
Zip Code X. Hưng Đạo 25411
Zip Code X. Vĩnh Yên 25412
Zip Code X. Quý Hòa 25413
Zip Code X. Yên Lỗ 25414
Zip Code X. Quang Trung 25415
Zip Code X. Thiện Thuật 25416
Zip Code X. Thiện Hòa 25417
Zip Code X. Thiện Long 25418
Zip Code X. Tân Hòa 25419
Zip Code X. Hòa Bình 25420
Zip Code X. Mông Ân 25421
Zip Code X. Hoàng Văn Thụ 25422
Zip Code X. Tân Văn 25423
Zip Code X. Hồng Thái 25424
Zip Code X. Bình La 25425
Zip Code BCP. Bình Gia 25430
Zip Code BC. Bình Gia Phố 25431
Zip Code BC. Văn Mịch 25432
Zip Code BC. Pác Khuông 25433

Zip Code HUYỆN BẮC SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bắc Sơn 25450
Zip Code Huyện ủy 25451
Zip Code Hội đồng nhân dân 25452
Zip Code Ủy ban nhân dân 25453
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25454
Zip Code TT. Bắc Sơn 25456
Zip Code X. Quỳnh Sơn 25457
Zip Code X. Long Đống 25458
Zip Code X. Vạn Thủy 25459
Zip Code X. Đồng Ý 25460
Zip Code X. Tân Lập 25461
Zip Code X. Vũ Sơn 25462
Zip Code X. Tân Tri 25463
Zip Code X. Chiến Thắng 25464
Zip Code X. Vũ Lễ 25465
Zip Code X. Tân Thành 25466
Zip Code X. Nhất Tiến 25467
Zip Code X. Nhất Hòa 25468
Zip Code X. Tân Hương 25469
Zip Code X. Vũ Lăng 25470
Zip Code X. Chiêu Vũ 25471
Zip Code X. Hữu Vĩnh 25472
Zip Code X. Bắc Sơn 25473
Zip Code X. Hưng Vũ 25474
Zip Code X. Trấn Yên 25475
Zip Code BCP. Bắc Sơn 25485
Zip Code BC. Ngả Hai 25486
Zip Code BC. Mỏ Nhài 25487

Zip Code HUYỆN VĂN QUAN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Văn Quan 25500
Zip Code Huyện ủy 25501
Zip Code Hội đồng nhân dân 25502
Zip Code Ủy ban nhân dân 25503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25504
Zip Code TT. Văn Quan 25506
Zip Code X. Vĩnh Lại 25507
Zip Code X. Song Giang 25508
Zip Code X. Trấn Ninh 25509
Zip Code X. Phú Mỹ 25510
Zip Code X. Việt Yên 25511
Zip Code X. Vân Mộng 25512
Zip Code X. Hòa Bình 25513
Zip Code X. Tú Xuyên 25514
Zip Code X. Lương Năng 25515
Zip Code X. Tri Lễ 25516
Zip Code X. Hữu Lễ 25517
Zip Code X. Yên Phúc 25518
Zip Code X. Bình Phúc 25519
Zip Code X. Xuân Mai 25520
Zip Code X. Tràng Sơn 25521
Zip Code X. Tràng Phái 25522
Zip Code X. Tân Đoàn 25523
Zip Code X. Tràng Các 25524
Zip Code X. Đồng Giáp 25525
Zip Code X. Khánh Khê 25526
Zip Code X. Chu Túc 25527
Zip Code X. Đại An 25528
Zip Code X. Văn An 25529
Zip Code BCP. Văn Quan 25550
Zip Code BC. Chợ Bãi 25551
Zip Code BC. Văn An 25552

Zip Code HUYỆN HỮU LŨNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hữu Lũng 25600
Zip Code Huyện ủy 25601
Zip Code Hội đồng nhân dân 25602
Zip Code Ủy ban nhân dân 25603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25604
Zip Code TT. Hữu Lũng 25606
Zip Code X. Đồng Tân 25607
Zip Code X. Cai Kinh 25608
Zip Code X. Yên Sơn 25609
Zip Code X. Hữu Liên 25610
Zip Code X. Yên Thịnh 25611
Zip Code X. Hòa Bình 25612
Zip Code X. Yên Bình 25613
Zip Code X. Quyết Thắng 25614
Zip Code X. Thiện Kỵ 25615
Zip Code X. Tân Lập 25616
Zip Code X. Thanh Sơn 25617
Zip Code X. Đồng Tiến 25618
Zip Code X. Vân Nham 25619
Zip Code X. Đô Lương 25620
Zip Code X. Minh Tiến 25621
Zip Code X. Yên Vượng 25622
Zip Code X. Nhật Tiến 25623
Zip Code X. Minh Sơn 25624
Zip Code X. Sơn Hà 25625
Zip Code X. Minh Hòa 25626
Zip Code X. Hồ Sơn 25627
Zip Code X. Hòa Thắng 25628
Zip Code X. Tân Thành 25629
Zip Code X. Hòa Sơn 25630
Zip Code X. Hòa Lạc 25631
Zip Code BCP. Hữu Lũng 25650
Zip Code BC. Vân Nham 25651
Zip Code BC. Bến Lường 25652

Zip Code HUYỆN CHI LĂNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Chi Lăng 25700
Zip Code Huyện ủy 25701
Zip Code Hội đồng nhân dân 25702
Zip Code Ủy ban nhân dân 25703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25704
Zip Code TT. Đồng Mỏ 25706
Zip Code X. Mai Sao 25707
Zip Code X. Thượng Cường 25708
Zip Code X. Gia Lộc 25709
Zip Code X. Bằng Hữu 25710
Zip Code X. Bằng Mạc 25711
Zip Code X. Vạn Linh 25712
Zip Code X. Y Tịch 25713
Zip Code TT. Chi Lăng 25714
Zip Code X. Chi Lăng 25715
Zip Code X. Hòa Bình 25716
Zip Code X. Quang Lang 25717
Zip Code X. Quan Sơn 25718
Zip Code X. Nhân Lý 25719
Zip Code X. Lâm Sơn 25720
Zip Code X. Hữu Kiên 25721
Zip Code X. Liên Sơn 25722
Zip Code X. Bắc Thủy 25723
Zip Code X. Vân Thủy 25724
Zip Code X. Chiến Thắng 25725
Zip Code X. Vân An 25726
Zip Code BCP. Chi Lăng 25750
Zip Code BC. Đồng Bành 25751
Zip Code BC. Sông Hóa 25752

Zip Code HUYỆN LỘC BÌNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lộc Bình 25800
Zip Code Huyện ủy 25801
Zip Code Hội đồng nhân dân 25802
Zip Code Ủy ban nhân dân 25803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25804
Zip Code TT. Lộc Bình 25806
Zip Code X. Hữu Khánh 25807
Zip Code X. Yên Khoái 25808
Zip Code X. Mẫu Sơn 25809
Zip Code X. Xuân Lễ 25810
Zip Code X. Bằng Khánh 25811
Zip Code X. Xuân Mãn 25812
Zip Code X. Đồng Bục 25813
Zip Code X. Lục Thôn 25814
Zip Code X. Như Khuê 25815
Zip Code X. Vân Mộng 25816
Zip Code X. Xuân Tình 25817
Zip Code X. Hiệp Hạ 25818
Zip Code X. Minh Phát 25819
Zip Code X. Hữu Lân 25820
Zip Code X. Xuân Dương 25821
Zip Code X. Ái Quốc 25822
Zip Code X. Nam Quan 25823
Zip Code X. Đông Quan 25824
Zip Code X. Nhượng Bạn 25825
Zip Code X. Quan Bản 25826
Zip Code TT. Na Dương 25827
Zip Code X. Lợi Bác 25828
Zip Code X. Sàn Viên 25829
Zip Code X. Tú Đoạn 25830
Zip Code X. Khuất Xá 25831
Zip Code X. Tĩnh Bắc 25832
Zip Code X. Tam Gia 25833
Zip Code X. Tú Mịch 25834
Zip Code BCP. Lộc Bình 25850
Zip Code BC. Na Dương 25851

Zip Code HUYỆN ĐÌNH LẬP

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đình Lập 25900
Zip Code Huyện ủy 25901
Zip Code Hội đồng nhân dân 25902
Zip Code Ủy ban nhân dân 25903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 25904
Zip Code TT. Đình Lập 25906
Zip Code X. Kiên Mộc 25907
Zip Code X. Bắc Xa 25908
Zip Code X. Bính Xá 25909
Zip Code X. Đình Lập 25910
Zip Code X. Thái Bình 25911
Zip Code TT. Nông Trường Thái Bình 25912
Zip Code X. Cường Lợi 25913
Zip Code X. Lâm Ca 25914
Zip Code X. Đồng Thắng 25915
Zip Code X. Bắc Lãng 25916
Zip Code X. Châu Sơn 25917
Zip Code BCP. Đình Lập 25950
Zip Code BC. Lâm Thái 25951

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lạng Sơn gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lạng Sơn gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Lạng Sơn. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Lạng Sơn (Postal code tỉnh Lạng Sơn) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Lạng Sơn (Zip code tỉnh Lạng Sơn) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Lạng Sơn ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Lạng Sơn
  • Mã bưu điện tỉnh Lạng Sơn
  • Zip code tỉnh Lạng Sơn
  • Zip postal code tỉnh Lạng Sơn

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Lạng Sơn chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.