Zip code tỉnh Lào Cai mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Lào Cai

Zip Code tỉnh Lào Cai, Mã Bưu Chính tỉnh Lào Cai

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Lào Cai 31000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 31001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 31002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 31003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 31004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 31005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 31009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 31010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 31011
Zip Code Báo Lào Cai 31016
Zip Code Hội đồng nhân dân 31021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 31030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 31035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 31036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 31040
Zip Code Sở Công Thương 31041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 31042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 31043
Zip Code Sở Ngoại vụ 31044
Zip Code Sở Tài chính 31045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 31046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 31047
Zip Code Công an tỉnh 31049
Zip Code Sở Nội vụ 31051
Zip Code Sở Tư pháp 31052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 31053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 31054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 31055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 31057
Zip Code Sở Xây dựng 31058
Zip Code Sở Y tế 31060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 31061
Zip Code Ban Dân tộc 31062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 31063
Zip Code Thanh tra tỉnh 31064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 31065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 31066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 31067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 31070
Zip Code Cục Thuế 31078
Zip Code Cục Hải quan 31079
Zip Code Cục Thống kê 31080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 31081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 31085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 31086
Zip Code Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 31087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 31088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 31089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 31090
Zip Code Tỉnh Đoàn 31091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 31092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 31093

Zip Code THÀNH PHỐ LÀO CAI

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Lào Cai 31100
Zip Code Thành ủy 31101
Zip Code Hội đồng nhân dân 31102
Zip Code Ủy ban nhân dân 31103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31104
Zip Code P. Kim Tân 31106
Zip Code X. Vạn Hoà 31107
Zip Code P. Phố Mới 31108
Zip Code P. Lào Cai 31109
Zip Code P. Duyên Hải 31110
Zip Code P. Cốc Lếu 31111
Zip Code X. Đồng Tuyển 31112
Zip Code P. Bắc Cường 31113
Zip Code X. Tả Phời 31114
Zip Code X. Hợp Thành 31115
Zip Code X. Cam Đường 31116
Zip Code P. Thống Nhất 31117
Zip Code P. Xuân Tăng 31118
Zip Code P. Bình Minh 31119
Zip Code P. Pom Hán 31120
Zip Code P. Bắc Lệnh 31121
Zip Code P. Nam Cường 31122
Zip Code BCP. Lào Cai 31150
Zip Code BCP. Cam Đường 31151
Zip Code BC. KHL Lào Cai 31152
Zip Code BC. Kim Tân 31153
Zip Code BC. Hoàng Liên 31154
Zip Code BC. Cửa Khẩu 31155
Zip Code BC. Duyên Hải 31156
Zip Code BC. Cốc Lếu 31157
Zip Code BC. Bình Minh 31158
Zip Code BC. Pom Hán 31159
Zip Code BC. Trần Hưng Đạo 31160
Zip Code BC. HCC Lào Cai 31198
Zip Code BC. Hệ 1 Lào Cai 31199

Zip Code HUYỆN BẢO THẮNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bảo Thắng 31200
Zip Code Huyện ủy 31201
Zip Code Hội đồng nhân dân 31202
Zip Code Ủy ban nhân dân 31203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31204
Zip Code TT. Phố Lu 31206
Zip Code X. Xuân Quang 31207
Zip Code X. Phong Niên 31208
Zip Code TT. Nông Trường Phong Hải 31209
Zip Code X. Bản Cầm 31210
Zip Code X. Bản Phiệt 31211
Zip Code X. Thái Niên 31212
Zip Code X. Gia Phú 31213
Zip Code X. Sơn Hải 31214
Zip Code X. Xuân Giao 31215
Zip Code TT. Tằng Loỏng 31216
Zip Code X. Phú Nhuận 31217
Zip Code X. Sơn Hà 31218
Zip Code X. Phố Lu 31219
Zip Code X. Trì Quang 31220
Zip Code BCP. Bảo Thắng 31250
Zip Code BC. Xuân Quang 31251
Zip Code BC. Gia Phú 31252
Zip Code BC. Tằng Loỏng 31253

Zip Code HUYỆN BẮC HÀ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bắc Hà 31300
Zip Code Huyện ủy 31301
Zip Code Hội đồng nhân dân 31302
Zip Code Ủy ban Nhân dân 31303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31304
Zip Code TT. Bắc Hà 31306
Zip Code X. Tà Chải 31307
Zip Code X. Thải Giàng Phố 31308
Zip Code X. Tả Củ Tỷ 31309
Zip Code X. Bản Già 31310
Zip Code X. Lùng Cải 31311
Zip Code X. Lùng Phình 31312
Zip Code X. Lầu Thí Ngài 31313
Zip Code X. Tả Van Chư 31314
Zip Code X. Hoàng Thu Phố 31315
Zip Code X. Bản Phố 31316
Zip Code X. Na Hối 31317
Zip Code X. Cốc Ly 31318
Zip Code X. Nậm Mòn 31319
Zip Code X. Nậm Đét 31320
Zip Code X. Bảo Nhai 31321
Zip Code X. Cốc Lầu 31322
Zip Code X. Nậm Lúc 31323
Zip Code X. Bản Cái 31324
Zip Code X. Nậm Khánh 31325
Zip Code X. Bản Liền 31326
Zip Code BCP. Bắc Hà 31350
Zip Code BC. Bảo Nhai 31351

Zip Code HUYỆN SI MA CAI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Si Ma Cai 31400
Zip Code Huyện ủy 31401
Zip Code Hội đồng nhân dân 31402
Zip Code Ủy ban nhân dân 31403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31404
Zip Code X. Si Ma Cai 31406
Zip Code X. Nàn Sán 31407
Zip Code X. Bản Mế 31408
Zip Code X. Thào Chư Phìn 31409
Zip Code X. Sín Chéng 31410
Zip Code X. Mản Thẩn 31411
Zip Code X. Cán Hồ 31412
Zip Code X. Nàn Xín 31413
Zip Code X. Quan Thần Sán 31414
Zip Code X. Cán Cấu 31415
Zip Code X. Lử Thẩn 31416
Zip Code X. Lùng Sui 31417
Zip Code X. Sán Chải 31418
Zip Code BCP. Si Ma Cai 31450

Zip Code HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mường Khương 31500
Zip Code Huyện ủy 31501
Zip Code Hội đồng nhân dân 31502
Zip Code Ủy ban nhân dân 31503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31504
Zip Code TT. Mường Khương 31506
Zip Code X. Tung Chung Phố 31507
Zip Code X. Tả Ngải Chồ 31508
Zip Code X. Pha Long 31509
Zip Code X. Nậm Chảy 31510
Zip Code X. Thanh Bình 31511
Zip Code X. Lùng Vai 31512
Zip Code X. Bản Lầu 31513
Zip Code X. Bản Sen 31514
Zip Code X. La Pan Tẩn 31515
Zip Code X. Tả Thàng 31516
Zip Code X. Cao Sơn 31517
Zip Code X. Lùng Khấu Nhin 31518
Zip Code X. Nấm Lư 31519
Zip Code X. Dìn Chin 31520
Zip Code X. Tả Gia Khâu 31521
Zip Code BCP. Mường Khương 31550
Zip Code BC. Bản Lầu 31551

Zip Code HUYỆN BÁT XÁT

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bát Xát 31600
Zip Code Huyện ủy 31601
Zip Code Hội đồng nhân dân 31602
Zip Code Ủy ban nhân dân 31603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31604
Zip Code TT. Bát Xát 31606
Zip Code X. Bản Qua 31607
Zip Code X. Bản Vược 31608
Zip Code X. Cốc Mỳ 31609
Zip Code X. Trịnh Tường 31610
Zip Code X. Nậm Chạc 31611
Zip Code X. A Mú Sung 31612
Zip Code X. A Lù 31613
Zip Code X. Ngải Thầu 31614
Zip Code X. Y Tý 31615
Zip Code X. Dền Sáng 31616
Zip Code X. Sàng Ma Sáo 31617
Zip Code X. Dền Thàng 31618
Zip Code X. Mường Hum 31619
Zip Code X. Trung Lèng Hồ 31620
Zip Code X. Nậm Pung 31621
Zip Code X. Bản Xèo 31622
Zip Code X. Mường Vi 31623
Zip Code X. Pa Cheo 31624
Zip Code X. Quang Kim 31625
Zip Code X. Phìn Ngan 31626
Zip Code X. Tòng Sành 31627
Zip Code X. Cốc San 31628
Zip Code BCP. Bát Xát 31650

Zip Code HUYỆN SA PA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sa Pa 31700
Zip Code Huyện ủy 31701
Zip Code Hội đồng nhân dân 31702
Zip Code Ủy ban nhân dân 31703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31704
Zip Code TT. Sa Pa 31706
Zip Code X. Sa Pả 31707
Zip Code X. Trung Chải 31708
Zip Code X. Tả Phìn 31709
Zip Code X. Bản Khoang 31710
Zip Code X. Tả Giàng Phình 31711
Zip Code X. San Sả Hồ 31712
Zip Code X. Lao Chải 31713
Zip Code X. Tả Van 31714
Zip Code X. Bản Hồ 31715
Zip Code X. Nậm Sài 31716
Zip Code X. Nậm Cang 31717
Zip Code X. Suối Thầu 31718
Zip Code X. Thanh Phú 31719
Zip Code X. Bản Phùng 31720
Zip Code X. Thanh Kim 31721
Zip Code X. Sử Pán 31722
Zip Code X. Hầu Thào 31723
Zip Code BCP. Sa Pa 31750
Zip Code BC. KHL Sa Pa 31751
Zip Code BC. Cầu Mây 31752
Zip Code BC. Hàm Rồng 31753

Zip Code HUYỆN VĂN BÀN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Văn Bàn 31800
Zip Code Huyện ủy 31801
Zip Code Hội đồng nhân dân 31802
Zip Code Ủy ban nhân dân 31803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31804
Zip Code TT. Khánh Yên 31806
Zip Code X. Khánh Yên Thượng 31807
Zip Code X. Sơn Thuỷ 31808
Zip Code X. Tân Thượng 31809
Zip Code X. Võ Lao 31810
Zip Code X. Văn Sơn 31811
Zip Code X. Nậm Mả 31812
Zip Code X. Nậm Rạng 31813
Zip Code X. Dần Thàng 31814
Zip Code X. Nậm Chầy 31815
Zip Code X. Nậm Xé 31816
Zip Code X. Minh Lương 31817
Zip Code X. Hoà Mạc 31818
Zip Code X. Làng Giàng 31819
Zip Code X. Dương Quỳ 31820
Zip Code X. Thẩm Dương 31821
Zip Code X. Nậm Xây 31822
Zip Code X. Khánh Yên Trung 31823
Zip Code X. Khánh Yên Hạ 31824
Zip Code X. Liêm Phú 31825
Zip Code X. Nậm Tha 31826
Zip Code X. Chiềng Ken 31827
Zip Code X. Tân An 31828
Zip Code BCP. Văn Bàn 31850
Zip Code BC. Võ Lao 31851
Zip Code BC. Tân An 31852

Zip Code HUYỆN BẢO YÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bảo Yên 31900
Zip Code Huyện ủy 31901
Zip Code Hội đồng nhân dân 31902
Zip Code Ủy ban nhân dân 31903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 31904
Zip Code TT. Phố Ràng 31906
Zip Code X. Xuân Thượng 31907
Zip Code X. Xuân Hoà 31908
Zip Code X. Vĩnh Yên 31909
Zip Code X. Nghĩa Đô 31910
Zip Code X. Tân Tiến 31911
Zip Code X. Điện Quan 31912
Zip Code X. Thượng Hà 31913
Zip Code X. Tân Dương 31914
Zip Code X. Minh Tân 31915
Zip Code X. Kim Sơn 31916
Zip Code X. Cam Cọn 31917
Zip Code X. Bảo Hà 31918
Zip Code X. Yên Sơn 31919
Zip Code X. Lương Sơn 31920
Zip Code X. Long Khánh 31921
Zip Code X. Long Phúc 31922
Zip Code X. Việt Tiến 31923
Zip Code BCP. Bảo Yên 31950

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lào Cai gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Lào Cai gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Lào Cai. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Lào Cai (Postal code tỉnh Lào Cai) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Lào Cai (Zip code tỉnh Lào Cai) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Lào Cai ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Lào Cai
  • Mã bưu điện tỉnh Lào Cai
  • Zip code tỉnh Lào Cai
  • Zip postal code tỉnh Lào Cai

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Lào Cai chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.