Zip code tỉnh Long An mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Long An

Zip Code tỉnh Long An, Mã Bưu Chính tỉnh Long An

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Long An 82000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 82001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 82002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 82003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 82004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 82005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 82009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 82010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 82011
Zip Code Báo Long An 82016
Zip Code Hội đồng nhân dân 82021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 82030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 82035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 82036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 82040
Zip Code Sở Công Thương 82041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 82042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 82043
Zip Code Sở Ngoại vụ 82044
Zip Code Sở Tài chính 82045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 82046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 82047
Zip Code Công an tỉnh 82049
Zip Code Sở Nội vụ 82051
Zip Code Sở Tư pháp 82052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 82053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 82054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 82055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 82056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 82057
Zip Code Sở Xây dựng 82058
Zip Code Sở Y tế 82060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 82061
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 82063
Zip Code Thanh tra tỉnh 82064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 82065
Zip Code Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 82066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 82067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 82070
Zip Code Cục Thuế 82078
Zip Code Cục Hải quan 82079
Zip Code Cục Thống kê 82080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 82081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 82085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 82086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 82087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 82088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 82089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 82090
Zip Code Tỉnh Đoàn 82091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 82092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 82093

Zip Code THÀNH PHỐ TÂN AN

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Tân An 82100
Zip Code Thành ủy 82101
Zip Code Hội đồng nhân dân 82102
Zip Code Ủy ban nhân dân 82103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82104
Zip Code P. 1 82106
Zip Code P. 5 82107
Zip Code X. Nhơn Thạnh Trung 82108
Zip Code X. Hướng Thọ Phú 82109
Zip Code P. 6 82110
Zip Code P. 2 82111
Zip Code X. Lợi Bình Nhơn 82112
Zip Code P. Khánh Hậu 82113
Zip Code P. 4 82114
Zip Code P. Tân Khánh 82115
Zip Code X. An Vĩnh Ngãi 82116
Zip Code P. 7 82117
Zip Code P. 3 82118
Zip Code X. Bình Tâm 82119
Zip Code BCP. Tân An 82150
Zip Code BC. Chợ Tân An 82151
Zip Code BC. Hệ 1 Long An 82199

Zip Code HUYỆN CHÂU THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Thành 82200
Zip Code Huyện ủy 82201
Zip Code Hội đồng nhân dân 82202
Zip Code Ủy ban nhân dân 82203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82204
Zip Code TT. Tầm Vu 82206
Zip Code X. Phước Tân Hưng 82207
Zip Code X. Thanh Phú Long 82208
Zip Code X. Thanh Vĩnh Đông 82209
Zip Code X. Thuận Mỹ 82210
Zip Code X. Phú Ngãi Trị 82211
Zip Code X. Bình Quới 82212
Zip Code X. Hòa Phú 82213
Zip Code X. Vĩnh Công 82214
Zip Code X. Hiệp Thạnh 82215
Zip Code X. Dương Xuân Hội 82216
Zip Code X. Long Trì 82217
Zip Code X. An Lục Long 82218
Zip Code BCP. Châu Thành 82250

Zip Code HUYỆN TÂN TRỤ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Trụ 82300
Zip Code Huyện ủy 82301
Zip Code Hội đồng nhân dân 82302
Zip Code Ủy ban nhân dân 82303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82304
Zip Code TT. Tân Trụ 82306
Zip Code X. Tân Phước Tây 82307
Zip Code X. Bình Trinh Đông 82308
Zip Code X. An Nhựt Tân 82309
Zip Code X. Mỹ Bình 82310
Zip Code X. Quê Mỹ Thạnh 82311
Zip Code X. Lạc Tấn 82312
Zip Code X. Bình Lãng 82313
Zip Code X. Bình Tịnh 82314
Zip Code X. Đức Tân 82315
Zip Code X. Nhựt Ninh 82316
Zip Code BCP. Tân Trụ 82350

Zip Code HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cần Đước 82400
Zip Code Huyện ủy 82401
Zip Code Hội đồng nhân dân 82402
Zip Code Ủy ban nhân dân 82403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82404
Zip Code TT. Cần Đước 82406
Zip Code X. Tân Lân 82407
Zip Code X. Mỹ Lệ 82408
Zip Code X. Tân Trạch 82409
Zip Code X. Long Hòa 82410
Zip Code X. Long Khê 82411
Zip Code X. Long Trạch 82412
Zip Code X. Phước Vân 82413
Zip Code X. Long Định 82414
Zip Code X. Long Sơn 82415
Zip Code X. Phước Tuy 82416
Zip Code X. Tân Ân 82417
Zip Code X. Tân Chánh 82418
Zip Code X. Phước Đông 82419
Zip Code X. Long Cang 82420
Zip Code X. Long Hựu Đông 82421
Zip Code X. Long Hựu Tây 82422
Zip Code BCP. Cần Đước 82450
Zip Code BC. Rạch Kiến 82451
Zip Code BĐVHX Mỹ Lệ 2 82452
Zip Code BĐVHX Phước Vân 1 82453
Zip Code BĐVHX Long Hựu Đông 1 82454

Zip Code HUYỆN CẦN GIUỘC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cần Giuộc 82500
Zip Code Huyện ủy 82501
Zip Code Hội đồng nhân dân 82502
Zip Code Ủy ban nhân dân 82503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82504
Zip Code TT. Cần Giuộc 82506
Zip Code X. Long Hậu 82507
Zip Code X. Tân Kim 82508
Zip Code X. Mỹ Lộc 82509
Zip Code X. Long Thượng 82510
Zip Code X. Phước Lý 82511
Zip Code X. Phước Hậu 82512
Zip Code X. Phước Lâm 82513
Zip Code X. Thuận Thành 82514
Zip Code X. Trường Bình 82515
Zip Code X. Phước Lại 82516
Zip Code X. Phước Vĩnh Đông 82517
Zip Code X. Phước Vĩnh Tây 82518
Zip Code X. Long An 82519
Zip Code X. Long Phụng 82520
Zip Code X. Đông Thạnh 82521
Zip Code X. Tân Tập 82522
Zip Code BCP. Cần Giuộc 82550

Zip Code HUYỆN BẾN LỨC

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bến Lức 82600
Zip Code Huyện ủy 82601
Zip Code Hội đồng nhân dân 82602
Zip Code Ủy ban nhân dân 82603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82604
Zip Code TT. Bến Lức 82606
Zip Code X. Mỹ Yên 82607
Zip Code X. Thanh Phú 82608
Zip Code X. Tân Bửu 82609
Zip Code X. Tân Hòa 82610
Zip Code X. Lương Bình 82611
Zip Code X. Thạnh Lợi 82612
Zip Code X. Thạnh Hòa 82613
Zip Code X. Lương Hòa 82614
Zip Code X. Bình Đức 82615
Zip Code X. An Thạnh 82616
Zip Code X. Thạnh Đức 82617
Zip Code X. Nhựt Chánh 82618
Zip Code X. Long Hiệp 82619
Zip Code X. Phước Lợi 82620
Zip Code BCP. Bến Lức 82650
Zip Code BC. Thuận Đạo 82651
Zip Code BC. Gò Đen 82652

Zip Code HUYỆN ĐỨC HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đức Hòa 82700
Zip Code Huyện ủy 82701
Zip Code Hội đồng nhân dân 82702
Zip Code Ủy ban nhân dân 82703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82704
Zip Code TT. Hậu Nghĩa 82706
Zip Code X. Đức Lập Thượng 82707
Zip Code X. Đức Lập Hạ 82708
Zip Code X. Tân Mỹ 82709
Zip Code X. An Ninh Đông 82710
Zip Code X. Lộc Giang 82711
Zip Code X. An Ninh Tây 82712
Zip Code X. Hiệp Hòa 82713
Zip Code TT. Hiệp Hòa 82714
Zip Code X. Tân Phú 82715
Zip Code X. Hòa Khánh Tây 82716
Zip Code X. Hòa Khánh Đông 82717
Zip Code X. Đức Hòa Thượng 82718
Zip Code X. Mỹ Hạnh Bắc 82719
Zip Code X. Mỹ Hạnh Nam 82720
Zip Code X. Đức Hòa Đông 82721
Zip Code TT. Đức Hòa 82722
Zip Code X. Hòa Khánh Nam 82723
Zip Code X. Đức Hòa Hạ 82724
Zip Code X. Hựu Thạnh 82725
Zip Code BCP. Đức Hòa 82750
Zip Code BC. Hậu Nghĩa 82751
Zip Code BC. Mỹ Hạnh Nam 82752
Zip Code BC. Hạnh Phúc 82753

Zip Code HUYỆN ĐỨC HUỆ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đức Huệ 82800
Zip Code Huyện ủy 82801
Zip Code Hội đồng nhân dân 82802
Zip Code Ủy ban nhân dân 82803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82804
Zip Code TT. Đông Thành 82806
Zip Code X. Mỹ Thạnh Bắc 82807
Zip Code X. Mỹ Quý Đông 82808
Zip Code X. Mỹ Quý Tây 82809
Zip Code X. Mỹ Thạnh Tây 82810
Zip Code X. Mỹ Bình 82811
Zip Code X. Mỹ Thạnh Đông 82812
Zip Code X. Bình Hòa Bắc 82813
Zip Code X. Bình Thành 82814
Zip Code X. Bình Hòa Hưng 82815
Zip Code X. Bình Hòa Nam 82816
Zip Code BCP. Đức Huệ 82850
Zip Code BĐVHX Mỹ Quý Tây 82851
Zip Code BĐVHX Bình Thành 82852

Zip Code HUYỆN THẠCH HÓA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thạch Hóa 82900
Zip Code Huyện ủy 82901
Zip Code Hội đồng nhân dân 82902
Zip Code Ủy ban nhân dân 82903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 82904
Zip Code TT. Thạnh Hóa 82906
Zip Code X. Thạnh Phú 82907
Zip Code X. Thuận Nghĩa Hòa 82908
Zip Code X. Thuận Bình 82909
Zip Code X. Tân Hiệp 82910
Zip Code X. Thạnh Phước 82911
Zip Code X. Thủy Tây 82912
Zip Code X. Thạnh An 82913
Zip Code X. Thủy Đông 82914
Zip Code X. Tân Tây 82915
Zip Code X. Tân Đông 82916
Zip Code BCP. Thạnh Hóa 82950

Zip Code THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Kiến Tường 83000
Zip Code Thị ủy 83001
Zip Code Hội đồng nhân dân 83002
Zip Code Ủy ban nhân dân 83003
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83004
Zip Code P. 1 83006
Zip Code P. 2 83007
Zip Code P. 3 83008
Zip Code X. Bình Hiệp 83009
Zip Code X. Bình Tân 83010
Zip Code X. Thạnh Trị 83011
Zip Code X. Tuyên Thạnh 83012
Zip Code X. Thạnh Hưng 83013
Zip Code BCP. Kiến Tường 83050

Zip Code HUYỆN MỘC HÓA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mộc Hóa 83100
Zip Code Huyện ủy 83101
Zip Code Hội đồng nhân dân 83102
Zip Code Ủy ban nhân dân 83103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83104
Zip Code X. Tân Thành 83106
Zip Code X. Bình Hòa Đông 83107
Zip Code X. Bình Thạnh 83108
Zip Code X. Bình Hòa Tây 83109
Zip Code X. Bình Hòa Trung 83110
Zip Code X. Tân Lập 83111
Zip Code X. Bình Phong Thạnh 83112
Zip Code BCP. Mộc Hóa 83150
Zip Code BĐVHX Tân Lập 2 83151

Zip Code HUYỆN VĨNH HƯNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vĩnh Hưng 83200
Zip Code Huyện ủy 83201
Zip Code Hội đồng nhân dân 83202
Zip Code Ủy ban nhân dân 83203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83204
Zip Code TT. Vĩnh Hưng 83206
Zip Code X. Thái Bình Trung 83207
Zip Code X. Thái Trị 83208
Zip Code X. Hưng Điền A 83209
Zip Code X. Khánh Hưng 83210
Zip Code X. Vĩnh Trị 83211
Zip Code X. Vĩnh Bình 83212
Zip Code X. Vĩnh Thuận 83213
Zip Code X. Tuyên Bình Tây 83214
Zip Code X. Tuyên Bình 83215
Zip Code BCP. Vĩnh Hưng 83250
Zip Code BĐVHX Hưng Điền 2 83251
Zip Code BĐVHX Vĩnh Bình 2 83252

Zip Code HUYỆN TÂN HƯNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Hưng 83300
Zip Code Huyện ủy 83301
Zip Code Hội đồng nhân dân 83302
Zip Code Ủy ban nhân dân 83303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83304
Zip Code TT. Tân Hưng 83306
Zip Code X. Vĩnh Thạnh 83307
Zip Code X. Thạnh Hưng 83308
Zip Code X. Hưng Hà 83309
Zip Code X. Hưng Điền B 83310
Zip Code X. Hưng Điền 83311
Zip Code X. Hưng Thạnh 83312
Zip Code X. Vĩnh Châu B 83313
Zip Code X. Vĩnh Lợi 83314
Zip Code X. Vĩnh Châu A 83315
Zip Code X. Vĩnh Đại 83316
Zip Code X. Vĩnh Bửu 83317
Zip Code BCP. Tân Hưng 83350

Zip Code HUYỆN TÂN THẠNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Thạnh 83400
Zip Code Huyện ủy 83401
Zip Code Hội đồng nhân dân 83402
Zip Code Ủy ban nhân dân 83403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83404
Zip Code TT. Tân Thạnh 83406
Zip Code X. Kiến Bình 83407
Zip Code X. Nhơn Hoà 83408
Zip Code X. Tân Lập 83409
Zip Code X. Nhơn Hòa Lập 83410
Zip Code X. Bắc Hòa 83411
Zip Code X. Hậu Thạnh Tây 83412
Zip Code X. Hậu Thạnh Đông 83413
Zip Code X. Tân Thành 83414
Zip Code X. Tân Ninh 83415
Zip Code X. Nhơn Ninh 83416
Zip Code X. Tân Hòa 83417
Zip Code X. Tân Bình 83418
Zip Code BCP. Tân Thạnh 83450

Zip Code HUYỆN THỦ THỪA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thủ Thừa 83500
Zip Code Huyện ủy 83501
Zip Code Hội đồng nhân dân 83502
Zip Code Ủy ban nhân dân 83503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 83504
Zip Code TT. Thủ Thừa 83506
Zip Code X. Tân Thành 83507
Zip Code X. Tân Lập 83508
Zip Code X. Long Thành 83509
Zip Code X. Long Thạnh 83510
Zip Code X. Long Thuận 83511
Zip Code X. Mỹ Lạc 83512
Zip Code X. Mỹ Thạnh 83513
Zip Code X. Mỹ An 83514
Zip Code X. Bình An 83515
Zip Code X. Mỹ Phú 83516
Zip Code X. Bình Thạnh 83517
Zip Code X. Nhị Thành 83518
Zip Code BCP. Thủ Thừa 83550

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Long An gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Long An gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Long An. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Long An (Postal code tỉnh Long An) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Long An (Zip code tỉnh Long An) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Long An ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Long An
  • Mã bưu điện tỉnh Long An
  • Zip code tỉnh Long An
  • Zip postal code tỉnh Long An

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Long An chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.