Zip code tỉnh Phú Thọ mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Phú Thọ

Zip Code tỉnh Phú Thọ, Mã Bưu Chính tỉnh Phú Thọ

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Phú Thọ 35000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 35001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 35002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 35003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 35004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 35005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 35009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 35010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 35011
Zip Code Báo Phú Thọ 35016
Zip Code Hội đồng nhân dân 35021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 35030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 35035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 35036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 35040
Zip Code Sở Công Thương 35041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 35042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 35043
Zip Code Sở Ngoại vụ 35044
Zip Code Sở Tài chính 35045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 35046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 35047
Zip Code Công an tỉnh 35049
Zip Code Sở Nội vụ 35051
Zip Code Sở Tư pháp 35052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 35053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 35054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 35055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 35056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 35057
Zip Code Sở Xây dựng 35058
Zip Code Sở Y tế 35060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 35061
Zip Code Ban Dân tộc 35062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 35063
Zip Code Thanh tra tỉnh 35064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 35065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 35066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 35067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 35070
Zip Code Cục Thuế 35078
Zip Code Chi cục Hải quan 35079
Zip Code Cục Thống kê 35080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 35081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 35085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 35086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 35087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 35088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 35089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 35090
Zip Code Tỉnh Đoàn 35091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 35092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 35093

Zip Code THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Việt Trì 35100
Zip Code Thành ủy 35101
Zip Code Hội đồng nhân dân 35102
Zip Code Ủy ban nhân dân 35103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35104
Zip Code P. Thọ Sơn 35106
Zip Code P. Thanh Miếu 35107
Zip Code X. Sông Lô 35108
Zip Code X. Trưng Vương 35109
Zip Code P. Dữu Lâu 35110
Zip Code X. Phượng Lâu 35111
Zip Code X. Hùng Lô 35112
Zip Code X. Kim Đức 35113
Zip Code X. Hy Cương 35114
Zip Code X. Chu Hóa 35115
Zip Code X. Thanh Đình 35116
Zip Code X. Thụy Vân 35117
Zip Code P. Vân Phú 35118
Zip Code P. Vân Cơ 35119
Zip Code P. Nông Trang 35120
Zip Code P. Minh Phương 35121
Zip Code X. Tân Đức 35122
Zip Code P. Minh Nông 35123
Zip Code P. Gia Cẩm 35124
Zip Code P. Tân Dân 35125
Zip Code P. Tiên Cát 35126
Zip Code P. Bến Gót 35127
Zip Code P. Bạch Hạc 35128
Zip Code BCP. Việt Trì 35150
Zip Code BC. KHL Phú Thọ 35151
Zip Code BC. Đền Hùng 35152
Zip Code BC. Vân Cơ 35153
Zip Code BC. Nông Trang 35154
Zip Code BC. Tân Dân 35155
Zip Code BC. Ga Việt Trì 35156
Zip Code BC. Bạch Hạc 35157
Zip Code BC. Hệ 1 Phú Thọ 35199

Zip Code HUYỆN PHÙ NINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phù Ninh 35200
Zip Code Huyện ủy 35201
Zip Code Hội đồng nhân dân 35202
Zip Code Ủy ban nhân dân 35203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35204
Zip Code TT. Phong Châu 35206
Zip Code X. Phú Nham 35207
Zip Code X. Tiên Du 35208
Zip Code X. Gia Thanh 35209
Zip Code X. Hạ Giáp 35210
Zip Code X. Bảo Thanh 35211
Zip Code X. Trị Quận 35212
Zip Code X. Lệ Mỹ 35213
Zip Code X. Phú Mỹ 35214
Zip Code X. Liên Hoa 35215
Zip Code X. Trạm Thản 35216
Zip Code X. Tiên Phú 35217
Zip Code X. Trung Giáp 35218
Zip Code X. Phú Lộc 35219
Zip Code X. Phù Ninh 35220
Zip Code X. An Đạo 35221
Zip Code X. Bình Bộ 35222
Zip Code X. Tử Đà 35223
Zip Code X. Vĩnh Phú 35224
Zip Code BCP. Phù Ninh 35230
Zip Code BC. Phú Lộc 35231

Zip Code HUYỆN LÂM THAO

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lâm Thao 35250
Zip Code Huyện ủy 35251
Zip Code Hội đồng nhân dân 35252
Zip Code Ủy ban nhân dân 35253
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35254
Zip Code TT. Lâm Thao 35256
Zip Code X. Thạch Sơn 35257
Zip Code TT. Hùng Sơn 35258
Zip Code X. Tiên Kiên 35259
Zip Code X. Xuân Lũng 35260
Zip Code X. Xuân Huy 35261
Zip Code X. Hợp Hải 35262
Zip Code X. Kinh Kệ 35263
Zip Code X. Sơn Dương 35264
Zip Code X. Tứ Xã 35265
Zip Code X. Bản Nguyên 35266
Zip Code X. Vĩnh Lại 35267
Zip Code X. Cao Xá 35268
Zip Code X. Sơn Vi 35269
Zip Code BCP. Lâm Thao 35275
Zip Code BC. Tiên Kiên 35276

Zip Code HUYỆN ĐOAN HÙNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đoan Hùng 35300
Zip Code Huyện ủy 35301
Zip Code Hội đồng nhân dân 35302
Zip Code Ủy ban nhân dân 35303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35304
Zip Code TT. Đoan Hùng 35306
Zip Code X. Hữu Đô 35307
Zip Code X. Chí Đám 35308
Zip Code X. Vân Du 35309
Zip Code X. Hùng Quan 35310
Zip Code X. Nghinh Xuyên 35311
Zip Code X. Đông Khê 35312
Zip Code X. Bằng Luân 35313
Zip Code X. Minh Lương 35314
Zip Code X. Bằng Doãn 35315
Zip Code X. Quế Lâm 35316
Zip Code X. Phương Trung 35317
Zip Code X. Phong Phú 35318
Zip Code X. Tây Cốc 35319
Zip Code X. Phúc Lai 35320
Zip Code X. Ca Đình 35321
Zip Code X. Ngọc Quan 35322
Zip Code X. Sóc Đăng 35323
Zip Code X. Đại Nghĩa 35324
Zip Code X. Phú Thứ 35325
Zip Code X. Hùng Long 35326
Zip Code X. Vân Đồn 35327
Zip Code X. Yên Kiện 35328
Zip Code X. Tiêu Sơn 35329
Zip Code X. Minh Tiến 35330
Zip Code X. Chân Mộng 35331
Zip Code X. Minh Phú 35332
Zip Code X. Vụ Quang 35333
Zip Code BCP. Đoan Hùng 35350
Zip Code BC. Tây Cốc 35351
Zip Code BC. Cầu Hai 35352

Zip Code HUYỆN HẠ HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hạ Hòa 35400
Zip Code Huyện ủy 35401
Zip Code Hội đồng nhân dân 35402
Zip Code Ủy ban nhân dân 35403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35404
Zip Code TT. Hạ Hoà 35406
Zip Code X. Ấm Hạ 35407
Zip Code X. Gia Điền 35408
Zip Code X. Hà Lương 35409
Zip Code X. Đại Phạm 35410
Zip Code X. Đan Hà 35411
Zip Code X. Hậu Bổng 35412
Zip Code X. Liên Phương 35413
Zip Code X. Đan Thượng 35414
Zip Code X. Lệnh Khanh 35415
Zip Code X. Phụ Khánh 35416
Zip Code X. Y Sơn 35417
Zip Code X. Lâm Lợi 35418
Zip Code X. Động Lâm 35419
Zip Code X. Hiền Lương 35420
Zip Code X. Quân Khê 35421
Zip Code X. Xuân Áng 35422
Zip Code X. Chuế Lưu 35423
Zip Code X. Bằng Giã 35424
Zip Code X. Vô Tranh 35425
Zip Code X. Văn Lang 35426
Zip Code X. Minh Côi 35427
Zip Code X. Mai Tùng 35428
Zip Code X. Vĩnh Chân 35429
Zip Code X. Vụ Cầu 35430
Zip Code X. Yên Luật 35431
Zip Code X. Lang Sơn 35432
Zip Code X. Minh Hạc 35433
Zip Code X. Hương Xạ 35434
Zip Code X. Chính Công 35435
Zip Code X. Yên Kỳ 35436
Zip Code X. Cáo Điền 35437
Zip Code X. Phương Viên 35438
Zip Code BCP. Hạ Hòa 35450
Zip Code BC. Xuân Áng 35451

Zip Code HUYỆN YÊN LẬP

Zip Code BC. Trung tâm huyện Yên Lập 35500
Zip Code Huyện ủy 35501
Zip Code Hội đồng nhân dân 35502
Zip Code Ủy ban nhân dân 35503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35504
Zip Code TT. Yên Lập 35506
Zip Code X. Hưng Long 35507
Zip Code X. Xuân Thủy 35508
Zip Code X. Xuân Viên 35509
Zip Code X. Xuân An 35510
Zip Code X. Lương Sơn 35511
Zip Code X. Mỹ Lương 35512
Zip Code X. Mỹ Lung 35513
Zip Code X. Trung Sơn 35514
Zip Code X. Nga Hoàng 35515
Zip Code X. Thượng Long 35516
Zip Code X. Đồng Thịnh 35517
Zip Code X. Phúc Khánh 35518
Zip Code X. Ngọc Lập 35519
Zip Code X. Ngọc Đồng 35520
Zip Code X. Minh Hòa 35521
Zip Code X. Đồng Lạc 35522
Zip Code BCP. Yên Lập 35530

Zip Code HUYỆN TÂN SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Sơn 35550
Zip Code Huyện ủy 35551
Zip Code Hội đồng nhân dân 35552
Zip Code Ủy ban nhân dân 35553
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35554
Zip Code X. Tân Phú 35556
Zip Code X. Thu Ngạc 35557
Zip Code X. Thạch Kiệt 35558
Zip Code X. Thu Cúc 35559
Zip Code X. Đồng Sơn 35560
Zip Code X. Lai Đồng 35561
Zip Code X. Kiệt Sơn 35562
Zip Code X. Tân Sơn 35563
Zip Code X. Xuân Đài 35564
Zip Code X. Xuân Sơn 35565
Zip Code X. Kim Thượng 35566
Zip Code X. Vinh Tiền 35567
Zip Code X. Tam Thanh 35568
Zip Code X. Long Cốc 35569
Zip Code X. Văn Luông 35570
Zip Code X. Minh Đài 35571
Zip Code X. Mỹ Thuận 35572
Zip Code BCP. Tân Sơn 35580

Zip Code HUYỆN CẨM KHÊ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cẩm Khê 35600
Zip Code Huyện ủy 35601
Zip Code Hội đồng nhân dân 35602
Zip Code Ủy ban nhân dân 35603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35604
Zip Code TT. Sông Thao 35606
Zip Code X. Sai Nga 35607
Zip Code X. Sơn Nga 35608
Zip Code X. Phùng Xá 35609
Zip Code X. Phương Xá 35610
Zip Code X. Đồng Cam 35611
Zip Code X. Tuy Lộc 35612
Zip Code X. Ngô Xá 35613
Zip Code X. Tiên Lương 35614
Zip Code X. Phượng Vĩ 35615
Zip Code X. Thụy Liễu 35616
Zip Code X. Tam Sơn 35617
Zip Code X. Văn Bán 35618
Zip Code X. Tùng Khê 35619
Zip Code X. Cấp Dẫn 35620
Zip Code X. Xương Thịnh 35621
Zip Code X. Thanh Nga 35622
Zip Code X. Phú Khê 35623
Zip Code X. Sơn Tình 35624
Zip Code X. Hương Lung 35625
Zip Code X. Tạ Xá 35626
Zip Code X. Chương Xá 35627
Zip Code X. Văn Khúc 35628
Zip Code X. Yên Dưỡng 35629
Zip Code X. Đồng Lương 35630
Zip Code X. Điêu Lương 35631
Zip Code X. Cát Trù 35632
Zip Code X. Hiền Đa 35633
Zip Code X. Tình Cương 35634
Zip Code X. Phú Lạc 35635
Zip Code X. Yên Tập 35636
Zip Code BCP. Cẩm Khê 35650
Zip Code BC. Phương Xá 35651
Zip Code BC. Phú Lạc 35652

Zip Code HUYỆN THANH BA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thanh Ba 35700
Zip Code Huyện ủy 35701
Zip Code Hội đồng nhân dân 35702
Zip Code Ủy ban nhân dân 35703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35704
Zip Code TT. Thanh Ba 35706
Zip Code X. Thái Ninh 35707
Zip Code X. Đại An 35708
Zip Code X. Đông Lĩnh 35709
Zip Code X. Thanh Vân 35710
Zip Code X. Hanh Cù 35711
Zip Code X. Vân Lĩnh 35712
Zip Code X. Đồng Xuân 35713
Zip Code X. Yển Khê 35714
Zip Code X. Yên Nội 35715
Zip Code X. Phương Lĩnh 35716
Zip Code X. Vũ Yển 35717
Zip Code X. Mạn Lạn 35718
Zip Code X. Thanh Xá 35719
Zip Code X. Hoàng Cương 35720
Zip Code X. Chí Tiên 35721
Zip Code X. Sơn Cương 35722
Zip Code X. Thanh Hà 35723
Zip Code X. Đỗ Sơn 35724
Zip Code X. Đỗ Xuyên 35725
Zip Code X. Lương Lỗ 35726
Zip Code X. Đông Thành 35727
Zip Code X. Võ Lao 35728
Zip Code X. Khải Xuân 35729
Zip Code X. Năng Yên 35730
Zip Code X. Quảng Nạp 35731
Zip Code X. Ninh Dân 35732
Zip Code BCP. Thanh Ba 35750

Zip Code HUYỆN THANH SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thanh Sơn 35800
Zip Code Huyện ủy 35801
Zip Code Hội đồng nhân dân 35802
Zip Code Ủy ban nhân dân 35803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35804
Zip Code TT. Thanh Sơn 35806
Zip Code X. Sơn Hùng 35807
Zip Code X. Thục Luyện 35808
Zip Code X. Địch Quả 35809
Zip Code X. Võ Miếu 35810
Zip Code X. Cự Thắng 35811
Zip Code X. Văn Miếu 35812
Zip Code X. Tân Minh 35813
Zip Code X. Khả Cửu 35814
Zip Code X. Đông Cửu 35815
Zip Code X. Thượng Cửu 35816
Zip Code X. Tân Lập 35817
Zip Code X. Yên Lương 35818
Zip Code X. Yên Sơn 35819
Zip Code X. Tinh Nhuệ 35820
Zip Code X. Lương Nha 35821
Zip Code X. Yên Lãng 35822
Zip Code X. Hương Cần 35823
Zip Code X. Thắng Sơn 35824
Zip Code X. Cự Đồng 35825
Zip Code X. Tất Thắng 35826
Zip Code X. Thạch Khoán 35827
Zip Code X. Giáp Lai 35828
Zip Code BCP. Thanh Sơn 35835

Zip Code HUYỆN THANH THỦY

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thanh Thủy 35850
Zip Code Huyện ủy 35851
Zip Code Hội đồng nhân dân 35852
Zip Code Ủy ban nhân dân 35853
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35854
Zip Code TT. Thanh Thủy 35856
Zip Code X. Tân Phương 35857
Zip Code X. Thạch Đồng 35858
Zip Code X. Xuân Lộc 35859
Zip Code X. Đào Xá 35860
Zip Code X. Sơn Thủy 35861
Zip Code X. Hoàng Xá 35862
Zip Code X. Trung Thịnh 35863
Zip Code X. Trung Nghĩa 35864
Zip Code X. Phượng Mao 35865
Zip Code X. Yến Mao 35866
Zip Code X. Tu Vũ 35867
Zip Code X. Đồng Luận 35868
Zip Code X. Đoan Hạ 35869
Zip Code X. Bảo Yên 35870
Zip Code BCP. Thanh Thủy 35880
Zip Code BC. Hoàng Xá 35881

Zip Code THỊ XÃ PHÚ THỌ

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Phú Thọ 35900
Zip Code Thị ủy 35901
Zip Code Hội đồng nhân dân 35902
Zip Code Ủy ban nhân dân 35903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35904
Zip Code P. Âu Cơ 35906
Zip Code P. Phong Châu 35907
Zip Code X. Hà Thạch 35908
Zip Code X. Phú Hộ 35909
Zip Code X. Hà Lộc 35910
Zip Code X. Văn Lung 35911
Zip Code P. Thanh Vinh 35912
Zip Code P. Trường Thịnh 35913
Zip Code P. Hùng Vương 35914
Zip Code X. Thanh Minh 35915
Zip Code BCP. Phú Thọ 35925
Zip Code BC. Hùng Vương 35926
Zip Code BC. Phú Hộ 35927
Zip Code BC. Thanh Vinh 35928

Zip Code HUYỆN TAM NÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tam Nông 35950
Zip Code Huyện ủy 35951
Zip Code Hội đồng nhân dân 35952
Zip Code Ủy ban nhân dân 35953
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 35954
Zip Code TT. Hưng Hoá 35956
Zip Code X. Hương Nộn 35957
Zip Code X. Cổ Tiết 35958
Zip Code X. Tam Cường 35959
Zip Code X. Văn Lương 35960
Zip Code X. Thanh Uyên 35961
Zip Code X. Hiền Quan 35962
Zip Code X. Vực Trường 35963
Zip Code X. Hương Nha 35964
Zip Code X. Xuân Quang 35965
Zip Code X. Tứ Mỹ 35966
Zip Code X. Hùng Đô 35967
Zip Code X. Phương Thịnh 35968
Zip Code X. Quang Húc 35969
Zip Code X. Tề Lễ 35970
Zip Code X. Thọ Văn 35971
Zip Code X. Dị Nậu 35972
Zip Code X. Dậu Dương 35973
Zip Code X. Thượng Nông 35974
Zip Code X. Hồng Đà 35975
Zip Code BCP. Tam Nông 35980
Zip Code BC. Cổ Tiết 35981
Zip Code BĐVHX Thọ Văn 2 35982

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Phú Thọ gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Phú Thọ gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Phú Thọ. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Phú Thọ (Postal code tỉnh Phú Thọ) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Phú Thọ (Zip code tỉnh Phú Thọ) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Phú Thọ ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Phú Thọ
  • Mã bưu điện tỉnh Phú Thọ
  • Zip code tỉnh Phú Thọ
  • Zip postal code tỉnh Phú Thọ

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Phú Thọ chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.