Zip code tỉnh Phú Yên mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Phú Yên

Zip Code tỉnh Phú Yên, Mã Bưu Chính tỉnh Phú Yên

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Phú Yên 56000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 56001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 56002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 56003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 56004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 56005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 56009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 56010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 56011
Zip Code Báo Phú Yên 56016
Zip Code Hội đồng nhân dân 56021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 56030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 56035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 56036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 56040
Zip Code Sở Công Thương 56041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 56042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 56043
Zip Code Sở Ngoại vụ 56044
Zip Code Sở Tài chính 56045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 56046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 56047
Zip Code Công an tỉnh 56049
Zip Code Sở Nội vụ 56051
Zip Code Sở Tư pháp 56052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 56053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 56054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 56055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 56056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 56057
Zip Code Sở Xây dựng 56058
Zip Code Sở Y tế 56060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 56061
Zip Code Ban Dân tộc 56062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 56063
Zip Code Thanh tra tỉnh 56064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 56065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 56066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 56067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 56070
Zip Code Cục Thuế 56078
Zip Code Chi Cục Hải quan 56079
Zip Code Cục Thống kê 56080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 56081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 56085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 56086
Zip Code Hội Văn học nghệ thuật 56087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 56088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 56089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 56090
Zip Code Tỉnh Đoàn 56091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 56092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 56093

Zip Code THÀNH PHỐ TUY HÒA

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Tuy Hòa 56100
Zip Code Thành ủy 56101
Zip Code Hội đồng nhân dân 56102
Zip Code Ủy ban nhân dân 56103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56104
Zip Code P. 1 56106
Zip Code X. Bình Ngọc 56107
Zip Code P. Phú Lâm 56108
Zip Code P. Phú Thạnh 56109
Zip Code P. Phú Đông 56110
Zip Code P. 6 56111
Zip Code P. 4 56112
Zip Code P. 3 56113
Zip Code P. 2 56114
Zip Code P. 5 56115
Zip Code P. 8 56116
Zip Code P. 9 56117
Zip Code P. 7 56118
Zip Code X. Bình Kiến 56119
Zip Code X. An Phú 56120
Zip Code X. Hòa Kiến 56121
Zip Code BCP. Tuy Hòa 56150
Zip Code BC. Kinh Doanh Tiếp Thị 56151
Zip Code BC. Nguyên Huệ 56152
Zip Code BC. Phú Lâm 56153
Zip Code BC. Hệ 1 Phú Yên 56199

Zip Code HUYỆN TUY AN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tuy An 56200
Zip Code Huyện ủy 56201
Zip Code Hội đồng nhân dân 56202
Zip Code Ủy ban nhân dân 56203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56204
Zip Code TT. Chí Thạnh 56206
Zip Code X. An Cư 56207
Zip Code X. An Thạch 56208
Zip Code X. An Ninh Tây 56209
Zip Code X. An Dân 56210
Zip Code X. An Định 56211
Zip Code X. An Nghiệp 56212
Zip Code X. An Xuân 56213
Zip Code X. An Lĩnh 56214
Zip Code X. An Thọ 56215
Zip Code X. An Chấn 56216
Zip Code X. An Mỹ 56217
Zip Code X. An Hiệp 56218
Zip Code X. An Hòa 56219
Zip Code X. An Hải 56220
Zip Code X. An Ninh Đông 56221
Zip Code BCP. Tuy An 56250
Zip Code BC. Hòa Đa 56251

Zip Code THỊ XÃ SÔNG CẦU

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Sông Cầu 56300
Zip Code Thị ủy 56301
Zip Code Hội đồng nhân dân 56302
Zip Code Ủy ban nhân dân 56303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56304
Zip Code P. Xuân Phú 56306
Zip Code P. Xuân Thành 56307
Zip Code P. Xuân Đài 56308
Zip Code X. Xuân Thọ 2 56309
Zip Code X. Xuân Thọ 1 56310
Zip Code X. Xuân Lâm 56311
Zip Code P. Xuân Yên 56312
Zip Code X. Xuân Phương 56313
Zip Code X. Xuân Thịnh 56314
Zip Code X. Xuân Cảnh 56315
Zip Code X. Xuân Hòa 56316
Zip Code X. Xuân Bình 56317
Zip Code X. Xuân Lộc 56318
Zip Code X. Xuân Hải 56319
Zip Code BCP. Sông Cầu 56350
Zip Code BC. Bình Thạnh 56351

Zip Code HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đồng Xuân 56400
Zip Code Huyện ủy 56401
Zip Code Hội đồng nhân dân 56402
Zip Code Ủy ban nhân dân 56403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56404
Zip Code TT. La Hai 56406
Zip Code X. Xuân Sơn Bắc 56407
Zip Code X. Xuân Sơn Nam 56408
Zip Code X. Xuân Quang 3 56409
Zip Code X. Xuân Phước 56410
Zip Code X. Xuân Quang 1 56411
Zip Code X. Xuân Quang 2 56412
Zip Code X. Xuân Long 56413
Zip Code X. Đa Lộc 56414
Zip Code X. Xuân Lãnh 56415
Zip Code X. Phú Mỡ 56416
Zip Code BCP. Đồng Xuân 56450

Zip Code HUYỆN SƠN HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sơn Hòa 56500
Zip Code Huyện ủy 56501
Zip Code Hội đồng nhân dân 56502
Zip Code Ủy ban nhân dân 56503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56504
Zip Code TT. Củng Sơn 56506
Zip Code X. Suối Bạc 56507
Zip Code X. Sơn Hà 56508
Zip Code X. Sơn Nguyên 56509
Zip Code X. Sơn Xuân 56510
Zip Code X. Sơn Long 56511
Zip Code X. Sơn Định 56512
Zip Code X. Sơn Hội 56513
Zip Code X. Phước Tân 56514
Zip Code X. Cà Lúi 56515
Zip Code X. Sơn Phước 56516
Zip Code X. Eachà Rang 56517
Zip Code X. Suối Trai 56518
Zip Code X. Krông Pa 56519
Zip Code BCP. Sơn Hoà 56550
Zip Code BC. Ngân Điền 56551

Zip Code HUYỆN SÔNG HINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sông Hinh 56600
Zip Code Huyện ủy 56601
Zip Code Hội đồng nhân dân 56602
Zip Code Ủy ban nhân dân 56603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56604
Zip Code TT. Hai Riêng 56606
Zip Code X. EaBia 56607
Zip Code X. Đức Bình Tây 56608
Zip Code X. Sơn Giang 56609
Zip Code X. Đức Bình Đông 56610
Zip Code X. Sông Hinh 56611
Zip Code X. EaTrol 56612
Zip Code X. EaBar 56613
Zip Code X. Ealy 56614
Zip Code X. Ea Bá 56615
Zip Code X. Ea Lâm 56616
Zip Code BCP. Sông Hinh 56650
Zip Code BĐVHX Chí Thán 56651

Zip Code HUYỆN TÂY HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tây Hòa 56700
Zip Code Huyện ủy 56701
Zip Code Hội đồng nhân dân 56702
Zip Code Ủy ban nhân dân 56703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56704
Zip Code TT. Phú Thứ 56706
Zip Code X. Hòa Bình 1 56707
Zip Code X. Hòa Tân Tây 56708
Zip Code X. Hòa Đồng 56709
Zip Code X. Hòa Thịnh 56710
Zip Code X. Hòa Mỹ Đông 56711
Zip Code X. Hòa Mỹ Tây 56712
Zip Code X. Hòa Phong 56713
Zip Code X. Hòa Phú 56714
Zip Code X. Sơn Thành Đông 56715
Zip Code X. Sơn Thành Tây 56716
Zip Code BCP. Tây Hòa 56750
Zip Code BC. Sơn Thành 56751
Zip Code BĐVHX Đồng Bò 56752

Zip Code HUYỆN ĐÔNG HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đông Hòa 56800
Zip Code Huyện ủy 56801
Zip Code Hội đồng nhân dân 56802
Zip Code Ủy ban nhân dân 56803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56804
Zip Code TT. Hoà Vinh 56806
Zip Code X. Hòa Hiệp Bắc 56807
Zip Code TT. Hoà Hiệp Trung 56808
Zip Code X. Hòa Hiệp Nam 56809
Zip Code X. Hòa Tâm 56810
Zip Code X. Hòa Xuân Nam 56811
Zip Code X. Hòa Xuân Tây 56812
Zip Code X. Hòa Xuân Đông 56813
Zip Code X. Hòa Tân Đông 56814
Zip Code X. Hòa Thành 56815
Zip Code BCP. Đông Hòa 56850
Zip Code BC. Phú Hiệp 56851

Zip Code HUYỆN PHÚ HÒA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phú Hòa 56900
Zip Code Huyện ủy 56901
Zip Code Hội đồng nhân dân 56902
Zip Code Ủy ban nhân dân 56903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 56904
Zip Code TT. Phú Hoà 56906
Zip Code X. Hòa Định Đông 56907
Zip Code X. Hòa Thắng 56908
Zip Code X. Hòa An 56909
Zip Code X. Hòa Trị 56910
Zip Code X. Hòa Quang Nam 56911
Zip Code X. Hòa Quang Bắc 56912
Zip Code X. Hòa Hội 56913
Zip Code X. Hòa Định Tây 56914
Zip Code BCP. Phú Hòa 56950
Zip Code BC. Hòa Thắng 56951

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Phú Yên gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Phú Yên gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Phú Yên. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Phú Yên (Postal code tỉnh Phú Yên) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Phú Yên (Zip code tỉnh Phú Yên) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Phú Yên ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Phú Yên
  • Mã bưu điện tỉnh Phú Yên
  • Zip code tỉnh Phú Yên
  • Zip postal code tỉnh Phú Yên

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Phú Yên chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.