Zip code tỉnh Quảng Bình mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Quảng Bình

Zip Code tỉnh Quảng Bình, Mã Bưu Chính tỉnh Quảng Bình

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. trung tâm tỉnh Quảng Bình 47000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 47001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 47002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 47003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 47004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 47005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 47009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 47010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 47011
Zip Code Báo Quảng Bình 47016
Zip Code Hội đồng nhân dân 47021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 47030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 47035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 47036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 47040
Zip Code Sở Công Thương 47041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 47042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 47043
Zip Code Sở Ngoại vụ 47044
Zip Code Sở Tài chính 47045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 47046
Zip Code Sở Văn hoá và Thể thao 47047
Zip Code Sở Du lịch 47048
Zip Code Công an tỉnh 47049
Zip Code Sở Nội vụ 47051
Zip Code Sở Tư pháp 47052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 47053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 47054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 47055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 47056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 47057
Zip Code Sở Xây dựng 47058
Zip Code Sở Y tế 47060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 47061
Zip Code Ban Dân tộc 47062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 47063
Zip Code Thanh tra tỉnh 47064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 47065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 47066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 47067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 47070
Zip Code Cục Thuế 47078
Zip Code Cục Hải quan 47079
Zip Code Cục Thống kê 47080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 47081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 47085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 47086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 47087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 47088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 47089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 47090
Zip Code Tỉnh đoàn 47091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 47092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 47093

Zip Code THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Đồng Hới 47100
Zip Code Thành ủy 47101
Zip Code Hội đồng nhân dân 47102
Zip Code Ủy ban nhân dân 47103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47104
Zip Code P. Bắc Lý 47106
Zip Code P. Đồng Phú 47107
Zip Code X. Lộc Ninh 47108
Zip Code X. Thuận Đức 47109
Zip Code P. Đồng Sơn 47110
Zip Code P. Bắc Nghĩa 47111
Zip Code X. Nghĩa Ninh 47112
Zip Code X. Đức Ninh 47113
Zip Code P. Nam Lý 47114
Zip Code P. Đức Ninh Đông 47115
Zip Code P. Phú Hải 47116
Zip Code P. Hải Đình 47117
Zip Code P. Đồng Mỹ 47118
Zip Code P. Hải Thành 47119
Zip Code X. Quang Phú 47120
Zip Code X. Bảo Ninh 47121
Zip Code BCP. Đồng Hới 47150
Zip Code BC. Bắc Lý 1 47151
Zip Code BC. Bắc Lý 2 47152
Zip Code BC. Đại Học Quảng Bình 47153
Zip Code BC. Lộc Đại 47154
Zip Code BC. Cộn 47155
Zip Code BC. Thuận Lý 47156
Zip Code BC. Hệ 1 Quảng Bình 47199

Zip Code HUYỆN BỐ TRẠCH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bố Trạch 47200
Zip Code Huyện ủy 47201
Zip Code Hội đồng nhân dân 47202
Zip Code Ủy ban nhân dân 47203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47204
Zip Code TT. Hoàn Lão 47206
Zip Code X. Trung Trạch 47207
Zip Code X. Đồng Trạch 47208
Zip Code X. Đức Trạch 47209
Zip Code P. Hải Trạch 47210
Zip Code X. Thanh Trạch 47211
Zip Code X. Bắc Trạch 47212
Zip Code X. Mỹ Trạch 47213
Zip Code X. Hạ Trạch 47214
Zip Code X. Cự Nẫm 47215
Zip Code X. Sơn Lộc 47216
Zip Code X. Phú Trạch 47217
Zip Code X. Vạn Trạch 47218
Zip Code X. Hoàn Trạch 47219
Zip Code X. Đại Trạch 47220
Zip Code X. Nhân Trạch 47221
Zip Code X. Lý Trạch 47222
Zip Code X. Nam Trạch 47223
Zip Code X. Hòa Trạch 47224
Zip Code X. Tây Trạch 47225
Zip Code X. Liên Trạch 47226
Zip Code X. Lâm Trạch 47227
Zip Code X. Xuân Trạch 47228
Zip Code X. Phúc Trạch 47229
Zip Code X. Thượng Trạch 47230
Zip Code X. Tân Trạch 47231
Zip Code X. Sơn Trạch 47232
Zip Code X. Hưng Trạch 47233
Zip Code X. Phú Định 47234
Zip Code TT. Nông Trường Việt Trung 47235
Zip Code BCP. Bố Trạch 47250
Zip Code BC. Lý Hòa 47251
Zip Code BC. Thanh Khê 47252
Zip Code BC. Nam Gianh 47253
Zip Code BC. Thọ Lộc 47254
Zip Code BC. Chánh Hòa 47255
Zip Code BC. Troóc 47256
Zip Code BC. Phong Nha 47257
Zip Code BC. Phú Quý 47258

Zip Code THỊ XÃ BA ĐỒN

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Ba Đồn 47300
Zip Code Thị ủy 47301
Zip Code Hội đồng nhân dân 47302
Zip Code Ủy ban nhân dân 47303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47304
Zip Code P. Ba Đồn 47306
Zip Code P. Quảng Thọ 47307
Zip Code P. Quảng Long 47308
Zip Code P. Quảng Phong 47309
Zip Code P. Quảng Thuận 47310
Zip Code P. Quảng Phúc 47311
Zip Code X. Quảng Văn 47312
Zip Code X. Quảng Lộc 47313
Zip Code X. Quảng Hải 47314
Zip Code X. Quảng Tân 47315
Zip Code X. Quảng Trung 47316
Zip Code X. Quảng Tiên 47317
Zip Code X. Quảng Sơn 47318
Zip Code X. Quảng Thủy 47319
Zip Code X. Quảng Hòa 47320
Zip Code X. Quảng Minh 47321
Zip Code BCP. Ba Đồn 47350
Zip Code BC. Chợ Sãi 47351
Zip Code BC. Hòa Ninh 47352
Zip Code BC. Quảng Thọ 47353

Zip Code HUYỆN QUẢNG TRẠCH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Quảng Trạch 47400
Zip Code Huyện ủy 47401
Zip Code Hội đồng nhân dân 47402
Zip Code Ủy ban nhân dân 47403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47404
Zip Code X. Quảng Phương 47406
Zip Code X. Quảng Xuân 47407
Zip Code X. Quảng Hưng 47408
Zip Code X. Quảng Tiến 47409
Zip Code X. Quảng Tùng 47410
Zip Code X. Cảnh Dương 47411
Zip Code X. Quảng Phú 47412
Zip Code X. Quảng Đông 47413
Zip Code X. Quảng Kim 47414
Zip Code X. Quảng Hợp 47415
Zip Code X. Quảng Châu 47416
Zip Code X. Quảng Lưu 47417
Zip Code X. Quảng Thạch 47418
Zip Code X. Cảnh Hóa 47419
Zip Code X. Quảng Liên 47420
Zip Code X. Phù Hóa 47421
Zip Code X. Quảng Trường 47422
Zip Code X. Quảng Thanh 47423
Zip Code BCP. Quảng Trạch 47450
Zip Code BC. Ngọa Cương 47451
Zip Code BC. Roòn 47452

Zip Code HUYỆN TUYÊN HÓA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tuyên Hóa 47500
Zip Code Huyện ủy 47501
Zip Code Hội đồng nhân dân 47502
Zip Code Ủy ban nhân dân 47503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47504
Zip Code TT. Đồng Lê 47506
Zip Code X. Thuận Hóa 47507
Zip Code X. Kim Hóa 47508
Zip Code X. Hương Hóa 47509
Zip Code X. Thanh Hóa 47510
Zip Code X. Lâm Hóa 47511
Zip Code X. Thanh Thạch 47512
Zip Code X. Lê Hóa 47513
Zip Code X. Đồng Hóa 47514
Zip Code X. Sơn Hóa 47515
Zip Code X. Thạch Hóa 47516
Zip Code X. Nam Hóa 47517
Zip Code X. Đức Hóa 47518
Zip Code X. Phong Hóa 47519
Zip Code X. Cao Quảng 47520
Zip Code X. Châu Hóa 47521
Zip Code X. Mai Hóa 47522
Zip Code X. Ngư Hóa 47523
Zip Code X. Tiến Hóa 47524
Zip Code X. Văn Hóa 47525
Zip Code BCP. Tuyên Hóa 47550
Zip Code BC. Tân Ấp 47551
Zip Code BC. Chợ Gát 47552
Zip Code BC. Minh Cầm 47553
Zip Code BC. Chợ Cuồi 47554

Zip Code HUYỆN MINH HÓA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Minh Hóa 47600
Zip Code Huyện ủy 47601
Zip Code Hội đồng nhân dân 47602
Zip Code Ủy ban nhân dân 47603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47604
Zip Code TT. Quy Đạt 47606
Zip Code X. Yên Hóa 47607
Zip Code X. Xuân Hóa 47608
Zip Code X. Hồng Hóa 47609
Zip Code X. Hóa Phúc 47610
Zip Code X. Hóa Thanh 47611
Zip Code X. Trọng Hóa 47612
Zip Code X. Dân Hóa 47613
Zip Code X. Hóa Tiến 47614
Zip Code X. Hóa Hợp 47615
Zip Code X. Hóa Sơn 47616
Zip Code X. Quy Hóa 47617
Zip Code X. Tân Hóa 47618
Zip Code X. Minh Hóa 47619
Zip Code X. Trung Hóa 47620
Zip Code X. Thượng Hóa 47621
Zip Code BCP. Minh Hóa 47650
Zip Code BC. Cha Lo 47651

Zip Code HUYỆN QUẢNG NINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Quảng Ninh 47700
Zip Code Huyện ủy 47701
Zip Code Hội đồng nhân dân 47702
Zip Code Ủy ban nhân dân 47703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47704
Zip Code TT. Quán Hàu 47706
Zip Code X. Lương Ninh 47707
Zip Code X. Vĩnh Ninh 47708
Zip Code X. Hàm Ninh 47709
Zip Code X. Hiền Ninh 47710
Zip Code X. Xuân Ninh 47711
Zip Code X. An Ninh 47712
Zip Code X. Tân Ninh 47713
Zip Code X. Duy Ninh 47714
Zip Code X. Võ Ninh 47715
Zip Code X. Gia Ninh 47716
Zip Code X. Hải Ninh 47717
Zip Code X. Vạn Ninh 47718
Zip Code X. Trường Xuân 47719
Zip Code X. Trường Sơn 47720
Zip Code BCP. Quảng Ninh 47750
Zip Code BC. Cổ Hiền 47751
Zip Code BC. Dinh Mười 47752

Zip Code HUYỆN LỆ THỦY

Zip Code BC. Trung tâm huyện Lệ Thủy 47800
Zip Code Huyện ủy 47801
Zip Code Hội đồng nhân dân 47802
Zip Code Ủy ban nhân dân 47803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 47804
Zip Code TT. Kiến Giang 47806
Zip Code X. Cam Thủy 47807
Zip Code X. Ngư Thủy Bắc 47808
Zip Code X. Thanh Thủy 47809
Zip Code X. Hồng Thủy 47810
Zip Code X. Hoa Thủy 47811
Zip Code X. Lộc Thủy 47812
Zip Code X. Phong Thủy 47813
Zip Code X. An Thủy 47814
Zip Code X. Liên Thủy 47815
Zip Code X. Xuân Thủy 47816
Zip Code X. Hưng Thủy 47817
Zip Code X. Ngư Thủy Trung 47818
Zip Code X. Ngư Thủy Nam 47819
Zip Code X. Sen Thủy 47820
Zip Code X. Tân Thủy 47821
Zip Code X. Dương Thủy 47822
Zip Code X. Mỹ Thủy 47823
Zip Code X. Mai Thủy 47824
Zip Code X. Phú Thủy 47825
Zip Code X. Sơn Thủy 47826
Zip Code TT. Nông Trường Lệ Ninh 47827
Zip Code X. Ngân Thủy 47828
Zip Code X. Trường Thủy 47829
Zip Code X. Văn Thủy 47830
Zip Code X. Thái Thủy 47831
Zip Code X. Kim Thủy 47832
Zip Code X. Lâm Thủy 47833
Zip Code BCP. Lệ Thủy 47850
Zip Code BC. Chợ Chè 47851
Zip Code BC. Chợ Cưỡi 47852
Zip Code BC. Chợ Mai 47853
Zip Code BC. Chợ Trạm 47854
Zip Code BC. Mỹ Đức 47855
Zip Code BC. Sen Thủy 47856

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Quảng Bình gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Quảng Bình gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Quảng Bình. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Quảng Bình (Postal code tỉnh Quảng Bình) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Quảng Bình (Zip code tỉnh Quảng Bình) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Quảng Bình ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Quảng Bình chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.