Zip code tỉnh Quảng Trị mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Quảng Trị

Zip Code tỉnh Quảng Trị, Mã Bưu Chính tỉnh Quảng Trị

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Quảng Trị 48000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 48001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 48002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 48003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 48004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 48005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 48009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 48010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 48011
Zip Code Báo Quảng Trị 48016
Zip Code Hội đồng nhân dân 48021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 48030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 48035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 48036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 48040
Zip Code Sở Công Thương 48041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 48042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 48043
Zip Code Sở Ngoại vụ 48044
Zip Code Sở Tài chính 48045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 48046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 48047
Zip Code Công an tỉnh 48049
Zip Code Sở Nội vụ 48051
Zip Code Sở Tư pháp 48052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 48053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 48054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 48055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 48056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 48057
Zip Code Sở Xây dựng 48058
Zip Code Sở Y tế 48060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 48061
Zip Code Ban Dân tộc 48062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 48063
Zip Code Thanh tra tỉnh 48064
Zip Code Trường chính trị Lê Duẩn 48065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 48066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 48067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 48070
Zip Code Cục Thuế 48078
Zip Code Cục Hải quan 48079
Zip Code Cục Thống kê 48080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 48081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 48085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 48086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 48087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 48088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 48089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 48090
Zip Code Tỉnh đoàn 48091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 48092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 48093

Zip Code THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Đông Hà 48100
Zip Code Huyện ủy 48101
Zip Code Hội đồng nhân dân 48102
Zip Code Ủy ban nhân dân 48103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48104
Zip Code P. 1 48106
Zip Code P. 2 48107
Zip Code P. Đông Giang 48108
Zip Code P. Đông Thanh 48109
Zip Code P. 4 48110
Zip Code P. 3 48111
Zip Code P. 5 48112
Zip Code P. Đông Lễ 48113
Zip Code P. Đông Lương 48114
Zip Code BCP. Đông Hà 48150
Zip Code BC. KHL Đông Hà 48151
Zip Code BC. Sòng 48152
Zip Code BC. Hàm Nghi 48153
Zip Code BC. Hùng Vương 48154
Zip Code BC. Lê Lơi 48155
Zip Code BC. Lương An 48156
Zip Code BC. Hệ 1 Quảng Trị 48199

Zip Code HUYỆN CAM LỘ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cam Lộ 48200
Zip Code Huyện ủy 48201
Zip Code Hội đồng nhân dân 48202
Zip Code Ủy ban nhân dân 48203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48204
Zip Code TT. Cam Lộ 48206
Zip Code X. Cam Thanh 48207
Zip Code X. Cam An 48208
Zip Code X. Cam Thủy 48209
Zip Code X. Cam Tuyền 48210
Zip Code X. Cam Thành 48211
Zip Code X. Cam Hiếu 48212
Zip Code X. Cam Nghĩa 48213
Zip Code X. Cam Chính 48214
Zip Code BCP. Cam Lộ 48250
Zip Code BC. Tân Lâm 48251
Zip Code BC. Chơ Cùa 48252

Zip Code HUYỆN GIO LINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Gio Linh 48300
Zip Code Huyện ủy 48301
Zip Code Hội đồng nhân dân 48302
Zip Code Ủy ban nhân dân 48303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48304
Zip Code TT. Gio Linh 48306
Zip Code X. Gio Mỹ 48307
Zip Code X. Trung Giang 48308
Zip Code X. Trung Hải 48309
Zip Code X. Gio Phong 48310
Zip Code X. Trung Sơn 48311
Zip Code X. Vĩnh Trường 48312
Zip Code X. Gio An 48313
Zip Code X. Gio Bình 48314
Zip Code X. Gio Châu 48315
Zip Code X. Gio Thành 48316
Zip Code X. Gio Hải 48317
Zip Code X. Gio Việt 48318
Zip Code TT. Cửa Việt 48319
Zip Code X. Gio Mai 48320
Zip Code X. Gio Quang 48321
Zip Code X. Gio Hòa 48322
Zip Code X. Gio Sơn 48323
Zip Code X. Hải Thái 48324
Zip Code X. Linh Hải 48325
Zip Code X. Linh Thương 48326
Zip Code BCP. Gio Linh 48350
Zip Code BC. Chơ Kên 48351
Zip Code BC. Băc Cửa Việt 48352
Zip Code BC. Gio Sơn 48353

Zip Code HUYỆN VĨNH LINH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vĩnh Linh 48400
Zip Code Huyện ủy 48401
Zip Code Hội đồng nhân dân 48402
Zip Code Ủy ban nhân dân 48403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48404
Zip Code TT. Hồ Xá 48406
Zip Code X. Vĩnh Nam 48407
Zip Code X. Vĩnh Trung 48408
Zip Code X. Vĩnh Kim 48409
Zip Code X. Vĩnh Thái 48410
Zip Code X. Vĩnh Tú 48411
Zip Code X. Vĩnh Chấp 48412
Zip Code X. Vĩnh Khê 48413
Zip Code X. Vĩnh Long 48414
Zip Code X. Vĩnh Hòa 48415
Zip Code X. Vĩnh Hiền 48416
Zip Code X. Vĩnh Thạch 48417
Zip Code X. Vĩnh Tân 48418
Zip Code TT. Cửa Tùng 48419
Zip Code X. Vĩnh Giang 48420
Zip Code X. Vĩnh Thành 48421
Zip Code X. Vĩnh Lâm 48422
Zip Code TT. Bến Quan 48423
Zip Code X. Vĩnh Thủy 48424
Zip Code X. Vĩnh Sơn 48425
Zip Code X. Vĩnh Hà 48426
Zip Code X. Vĩnh Ô 48427
Zip Code BCP. Vĩnh Linh 48450
Zip Code BC. Rú Lịnh 48451
Zip Code BC. Chơ Do 48452
Zip Code BC. Bến Quan 48453

Zip Code HUYỆN HƯỚNG HÓA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hướng Hóa 48500
Zip Code Huyện ủy 48501
Zip Code Hội đồng nhân dân 48502
Zip Code Ủy ban nhân dân 48503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48504
Zip Code TT. Khe Sanh 48506
Zip Code X. Tân Hơp 48507
Zip Code X. Hướng Linh 48508
Zip Code X. Hướng Sơn 48509
Zip Code X. Hướng Lập 48510
Zip Code X. Hướng Việt 48511
Zip Code X. Hướng Phùng 48512
Zip Code X. Tân Thành 48513
Zip Code X. Hướng Tân 48514
Zip Code TT. Lao Bảo 48515
Zip Code X. Tân Long 48516
Zip Code X. Tân Lập 48517
Zip Code X. Tân Liên 48518
Zip Code X. Húc 48519
Zip Code X. Hướng Lộc 48520
Zip Code X. Thuận 48521
Zip Code X. Thanh 48522
Zip Code X. A Xing 48523
Zip Code X. Ba Tầng 48524
Zip Code X. A Túc 48525
Zip Code X. A Dơi 48526
Zip Code X. Xy 48527
Zip Code BCP. Hướng Hóa 48550
Zip Code BC. Tân Thành 48551
Zip Code BC. Rào Quán 48552
Zip Code BC. Lao Bảo 48553

Zip Code HUYỆN ĐA KRÔNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Đa Krông 48600
Zip Code Huyện ủy 48601
Zip Code Hội đồng nhân dân 48602
Zip Code Ủy ban nhân dân 48603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48604
Zip Code TT. Krông Klang 48606
Zip Code X. Hướng Hiệp 48607
Zip Code X. Đa Krông 48608
Zip Code X. Mò Ó 48609
Zip Code X. Ba Nang 48610
Zip Code X. Triệu Nguyên 48611
Zip Code X. Ba Lòng 48612
Zip Code X. Hải Phúc 48613
Zip Code X. Tà Long 48614
Zip Code X. Húc Nghì 48615
Zip Code X. A Vao 48616
Zip Code X. Tà Rụt 48617
Zip Code X. A Bung 48618
Zip Code X. A Ngo 48619
Zip Code BCP. Đa Krông 48650
Zip Code BC. Ba Lòng 48651
Zip Code BC. Tà Rụt 48652

Zip Code HUYỆN TRIỆU PHONG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Triệu Phong 48700
Zip Code Huyện ủy 48701
Zip Code Hội đồng nhân dân 48702
Zip Code Ủy ban nhân dân 48703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48704
Zip Code TT. Ái Tử 48706
Zip Code X. Triệu Thành 48707
Zip Code X. Triệu Đông 48708
Zip Code X. Triệu Tài 48709
Zip Code X. Triệu Trung 48710
Zip Code X. Triệu Sơn 48711
Zip Code X. Triệu Lăng 48712
Zip Code X. Triệu Trạch 48713
Zip Code X. Triệu Vân 48714
Zip Code X. Triệu An 48715
Zip Code X. Triệu Phước 48716
Zip Code X. Triệu Độ 48717
Zip Code X. Triệu Đại 48718
Zip Code X. Triệu Thuận 48719
Zip Code X. Triệu Hòa 48720
Zip Code X. Triệu Long 48721
Zip Code X. Triệu Giang 48722
Zip Code X. Triệu Ái 48723
Zip Code X. Triệu Thương 48724
Zip Code BCP. Triệu Phong 48750
Zip Code BC. Chơ Cạn 48751
Zip Code BC. Nam Cửa Việt 48752
Zip Code BC. Bồ Bản 48753
Zip Code BC. Triệu Độ 48754
Zip Code BC. Chơ Thuận 48755

Zip Code THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Quảng Trị 48800
Zip Code Thị ủy 48801
Zip Code Hội đồng nhân dân 48802
Zip Code Ủy ban nhân dân 48803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48804
Zip Code P. 2 48806
Zip Code P. 3 48807
Zip Code P. 1 48808
Zip Code P. An Đôn 48809
Zip Code X. Hải Lệ 48810
Zip Code BCP. Quảng Trị 48750
Zip Code BC. Thạch Hãn 48751

Zip Code HUYỆN HẢI LĂNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hải Lăng 48900
Zip Code Huyện ủy 48901
Zip Code Hội đồng nhân dân 48902
Zip Code Ủy ban nhân dân 48903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48904
Zip Code TT. Hải Lăng 48906
Zip Code X. Hải Thiện 48907
Zip Code X. Hải Thành 48908
Zip Code X. Hải Hòa 48909
Zip Code X. Hải Dương 48910
Zip Code X. Hải Khê 48911
Zip Code X. Hải An 48912
Zip Code X. Hải Quế 48913
Zip Code X. Hải Ba 48914
Zip Code X. Hải Vĩnh 48915
Zip Code X. Hải Xuân 48916
Zip Code X. Hải Quy 48917
Zip Code X. Hải Thương 48918
Zip Code X. Hải Phú 48919
Zip Code X. Hải Tân 48920
Zip Code X. Hải Thọ 48921
Zip Code X. Hải Trường 48922
Zip Code X. Hải Lâm 48923
Zip Code X. Hải Sơn 48924
Zip Code X. Hải Chánh 48925
Zip Code BCP. Hải Lăng 48930
Zip Code BC. Hội Yên 48931
Zip Code BC. Phương Lang 48932
Zip Code BC. Mỹ Chánh 48933

Zip Code HUYỆN CỒN CỎ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cồn Cỏ 48950
Zip Code Huyện ủy 48951
Zip Code Hội đồng nhân dân 48952
Zip Code Ủy ban nhân dân 48953
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 48954
Zip Code BCP. Cồn Cỏ 48975

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Quảng Trị gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Quảng Trị gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Quảng Trị. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Quảng Trị (Postal code tỉnh Quảng Trị) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Quảng Trị (Zip code tỉnh Quảng Trị) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Quảng Trị ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Quảng Trị chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.