Zip code tỉnh Sơn La mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Sơn La

Zip Code tỉnh Sơn La, Mã Bưu Chính tỉnh Sơn La

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Sơn La 34000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 34001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 34002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 34003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 34004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 34005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 34009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 34010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 34011
Zip Code Báo Sơn La 34016
Zip Code Hội đồng nhân dân 34021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 34030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 34035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 34036
Zip Code Các cơ quan, tổ chức tại tỉnh 34040 – 34072
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 34040
Zip Code Sở Công Thương 34041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 34042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 34043
Zip Code Sở Ngoại vụ 34044
Zip Code Sở Tài chính 34045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 34046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 34047
Zip Code Công an tỉnh 34049
Zip Code Sở Nội vụ 34051
Zip Code Sở Tư pháp 34052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 34053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 34054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 34055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 34056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 34057
Zip Code Sở Xây dựng 34058
Zip Code Sở Y tế 34060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 34061
Zip Code Ban Dân tộc 34062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 34063
Zip Code Thanh tra tỉnh 34064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 34065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 34066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 34067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 34070
Zip Code Cục Thuế 34078
Zip Code Cục Hải quan 34079
Zip Code Cục Thống kê 34080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 34081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 34085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 34086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 34087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 34088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 34089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 34090
Zip Code Tỉnh Đoàn 34091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 34092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 34093

Zip Code THÀNH PHỐ SƠN LA

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Sơn La 34100
Zip Code Thành ủy 34101
Zip Code Hội đồng nhân dân 34102
Zip Code Ủy ban nhân dân 34103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34104
Zip Code P. Chiềng Lề 34106
Zip Code P. Chiềng An 34107
Zip Code X. Chiềng Xôm 34108
Zip Code X. Chiềng Đen 34109
Zip Code X. Chiềng Cọ 34110
Zip Code P. Chiềng Cơi 34111
Zip Code P. Tô Hiệu 34112
Zip Code P. Quyết Thắng 34113
Zip Code P. Quyết Tâm 34114
Zip Code X. Hua La 34115
Zip Code P. Chiềng Sinh 34116
Zip Code X. Chiềng Ngần 34117
Zip Code BCP. Sơn La 34150
Zip Code BC. KHL Sơn La 34151
Zip Code BC. Chiềng Lề 34152
Zip Code BC. Cầu 308 34153
Zip Code BC. Bó Ẩn 34154
Zip Code BC. Đại Học Tây Bắc 34155
Zip Code BC. Ân Sinh 34156
Zip Code BC. Chiềng Sinh 34157
Zip Code BC. HCC Sơn La 34198
Zip Code BC. Hệ 1 Sơn La 34199

Zip Code HUYỆN MƯỜNG LA

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mường La 34200
Zip Code Huyện ủy 34201
Zip Code Hội đồng nhân dân 34202
Zip Code Ủy ban nhân dân 34203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34204
Zip Code TT. Ít Ong 34206
Zip Code X. Nậm Păm 34207
Zip Code X. Ngọc Chiến 34208
Zip Code X. Hua Trai 34209
Zip Code X. Chiềng Lao 34210
Zip Code X. Nậm Giôn 34211
Zip Code X. Mường Trai 34212
Zip Code X. Pi Toong 34213
Zip Code X. Tạ Bú 34214
Zip Code X. Chiềng San 34215
Zip Code X. Mường Bú 34216
Zip Code X. Mường Chùm 34217
Zip Code X. Chiềng Hoa 34218
Zip Code X. Chiềng Công 34219
Zip Code X. Chiềng Ân 34220
Zip Code X. Chiềng Muôn 34221
Zip Code BCP. Mường La 34230
Zip Code BC. Thủy Điện 34231
Zip Code BC. Mường Bú 34232

Zip Code HUYỆN QUỲNH NHAI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Quỳnh Nhai 34250
Zip Code Huyện ủy 34251
Zip Code Hội đồng nhân dân 34252
Zip Code Ủy ban nhân dân 34253
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34254
Zip Code X. Mường Chiên 34256
Zip Code X. Chiềng Khay 34257
Zip Code X. Cà Nàng 34258
Zip Code X. Pá Ma Pha Khinh 34259
Zip Code X. Mường Giàng 34260
Zip Code X. Chiềng Bằng 34261
Zip Code X. Chiềng Khoang 34262
Zip Code X. Nậm Ét 34263
Zip Code X. Mường Sại 34264
Zip Code X. Chiềng Ơn 34265
Zip Code X. Mường Giôn 34266
Zip Code BCP. Quỳnh Nhai 34275

Zip Code HUYỆN THUẬN CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Thuận Châu 34300
Zip Code Huyện ủy 34301
Zip Code Hội đồng nhân dân 34302
Zip Code Ủy ban nhân dân 34303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34304
Zip Code TT. Thuận Châu 34306
Zip Code X. Chiềng La 34307
Zip Code X. Tông Lạnh 34308
Zip Code X. Tòng Cọ 34309
Zip Code X. Bó Mười 34310
Zip Code X. Mường Khiêng 34311
Zip Code X. Liệp Tè 34312
Zip Code X. Chiềng Ngàm 34313
Zip Code X. Noong Lay 34314
Zip Code X. Chiềng Ly 34315
Zip Code X. Chiềng Pha 34316
Zip Code X. Phổng Lái 34317
Zip Code X. Mường É 34318
Zip Code X. Phổng Lập 34319
Zip Code X. Phổng Lăng 34320
Zip Code X. Chiềng Bôm 34321
Zip Code X. Long Hẹ 34322
Zip Code X. É Tòng 34323
Zip Code X. Mường Bám 34324
Zip Code X. Co Mạ 34325
Zip Code X. Co Tòng 34326
Zip Code X. Pá Lông 34327
Zip Code X. Púng Tra 34328
Zip Code X. Thôm Mòn 34329
Zip Code X. Chiềng Pấc 34330
Zip Code X. Bon Phặng 34331
Zip Code X. Nậm Lầu 34332
Zip Code X. Bản Lầm 34333
Zip Code X. Muổi Nọi 34334
Zip Code BCP. Thuận Châu 34350
Zip Code BC. Chiềng Pấc 34351

Zip Code HUYỆN SÔNG MÃ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sông Mã 34400
Zip Code Huyện ủy 34401
Zip Code Hội đồng nhân dân 34402
Zip Code Ủy ban nhân dân 34403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34404
Zip Code TT. Sông Mã 34406
Zip Code X. Chiềng Khoong 34407
Zip Code X. Nà Ngựu 34408
Zip Code X. Nậm Ty 34409
Zip Code X. Chiềng Phung 34410
Zip Code X. Mường Lầm 34411
Zip Code X. Bó Sinh 34412
Zip Code X. Pú Bẩu 34413
Zip Code X. Chiềng En 34414
Zip Code X. Đứa Mòn 34415
Zip Code X. Yên Hưng 34416
Zip Code X. Chiềng Sơ 34417
Zip Code X. Nậm Mằn 34418
Zip Code X. Huổi Một 34419
Zip Code X. Mường Cai 34420
Zip Code X. Mường Hung 34421
Zip Code X. Chiềng Khương 34422
Zip Code X. Mường Sai 34423
Zip Code X. Chiềng Cang 34424
Zip Code BCP. Sông Mã 34430
Zip Code BC. Chiềng Khương 34431

Zip Code HUYỆN SỐP CỘP

Zip Code BC. Trung tâm huyện Sốp Cộp 34450
Zip Code Huyện ủy 34451
Zip Code Hội đồng nhân dân 34452
Zip Code Ủy ban nhân dân 34453
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34454
Zip Code X. Sốp Cộp 34456
Zip Code X. Dồm Cang 34457
Zip Code X. Púng Bánh 34458
Zip Code X. Sam Kha 34459
Zip Code X. Mường Lèo 34460
Zip Code X. Nậm Lạnh 34461
Zip Code X. Mường Và 34462
Zip Code X. Mường Lạn 34463
Zip Code BCP. Sốp Cộp 34475

Zip Code HUYỆN MAI SƠN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mai Sơn 34500
Zip Code Huyện ủy 34501
Zip Code Hội đồng nhân dân 34502
Zip Code Ủy ban nhân dân 34503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34504
Zip Code TT. Hát Lót 34506
Zip Code X. Nà Bó 34507
Zip Code X. Tà Hộc 34508
Zip Code X. Chiềng Chăn 34509
Zip Code X. Chiềng Sung 34510
Zip Code X. Mường Bằng 34511
Zip Code X. Mường Bon 34512
Zip Code X. Chiềng Mung 34513
Zip Code X. Chiềng Ban 34514
Zip Code X. Chiềng Chung 34515
Zip Code X. Mường Chanh 34516
Zip Code X. Chiềng Nơi 34517
Zip Code X. Phiêng Cằm 34518
Zip Code X. Chiềng Dong 34519
Zip Code X. Chiềng Mai 34520
Zip Code X. Chiềng Kheo 34521
Zip Code X. Chiềng Ve 34522
Zip Code X. Nà Ơt 34523
Zip Code X. Phiêng Pằn 34524
Zip Code X. Hát Lót 34525
Zip Code X. Chiềng Lương 34526
Zip Code X. Cò Nòi 34527
Zip Code BCP. Mai Sơn 34550
Zip Code BC. Nà Sản 34551
Zip Code BC. Cò Nòi 34552
Zip Code BĐVHX Chiềng Mai 34553

Zip Code HUYỆN BẮC YÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bắc Yên 34600
Zip Code Huyện ủy 34601
Zip Code Hội đồng nhân dân 34602
Zip Code Ủy ban nhân dân 34603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34604
Zip Code TT. Bắc Yên 34606
Zip Code X. Tà Xùa 34607
Zip Code X. Háng Đồng 34608
Zip Code X. Xím Vàng 34609
Zip Code X. Hang Chú 34610
Zip Code X. Pắc Ngà 34611
Zip Code X. Chim Vàn 34612
Zip Code X. Làng Chếu 34613
Zip Code X. Mường Khoa 34614
Zip Code X. Hua Nhàn 34615
Zip Code X. Tạ Khoa 34616
Zip Code X. Phiêng Côn 34617
Zip Code X. Chiềng Sại 34618
Zip Code X. Song Pe 34619
Zip Code X. Hồng Ngài 34620
Zip Code X. Phiêng Ban 34621
Zip Code BCP. Bắc Yên 34630
Zip Code HUYỆN YÊN CHÂU
Zip Code BC. Trung tâm huyện Yên Châu 34650
Zip Code Huyện ủy 34651
Zip Code Hội đồng nhân dân 34652
Zip Code Ủy ban nhân dân 34653
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34654
Zip Code TT. Yên Châu 34656
Zip Code X. Sặp Vạt 34657
Zip Code X. Chiềng Đông 34658
Zip Code X. Chiềng Sàng 34659
Zip Code X. Chiềng Pằn 34660
Zip Code X. Viêng Lán 34661
Zip Code X. Yên Sơn 34662
Zip Code X. Chiềng On 34663
Zip Code X. Phiêng Khoài 34664
Zip Code X. Chiềng Khoi 34665
Zip Code X. Chiềng Hặc 34666
Zip Code X. Lóng Phiêng 34667
Zip Code X. Chiềng Tương 34668
Zip Code X. Tú Nang 34669
Zip Code X. Mường Lựm 34670
Zip Code BCP. Yên Châu 34680
Zip Code BC. Phiêng Khoài 34681

Zip Code HUYỆN MỘC CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mộc Châu 34700
Zip Code Huyện ủy 34701
Zip Code Hội đồng nhân dân 34702
Zip Code Ủy ban nhân dân 34703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34704
Zip Code TT. Mộc Châu 34706
Zip Code TT. NT Mộc Châu 34707
Zip Code X. Hua Păng 34708
Zip Code X. Nà Mường 34709
Zip Code X. Qui Hướng 34710
Zip Code X. Tân Hợp 34711
Zip Code X. Tà Lại 34712
Zip Code X. Tân Lập 34713
Zip Code X. Chiềng Hắc 34714
Zip Code X. Chiềng Khừa 34715
Zip Code X. Mường Sang 34716
Zip Code X. Lóng Sập 34717
Zip Code X. Chiềng Sơn 34718
Zip Code X. Đông Sang 34719
Zip Code X. Phiêng Luông 34720
Zip Code BCP. Mộc Châu 34750
Zip Code BC. Thảo Nguyên 34751
Zip Code BC. Chiềng Ve 34752

Zip Code HUYỆN VÂN HỒ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vân Hồ 34800
Zip Code Huyện ủy 34801
Zip Code Hội đồng nhân dân 34802
Zip Code Ủy ban nhân dân 34803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34804
Zip Code X. Vân Hồ 34806
Zip Code X. Lóng Luông 34807
Zip Code X. Chiềng Yên 34808
Zip Code X. Mường Men 34809
Zip Code X. Quang Minh 34810
Zip Code X. Mường Tè 34811
Zip Code X. Song Khủa 34812
Zip Code X. Liên Hoà 34813
Zip Code X. Suối Bàng 34814
Zip Code X. Tô Múa 34815
Zip Code X. Chiềng Khoa 34816
Zip Code X. Chiềng Xuân 34817
Zip Code X. Xuân Nha 34818
Zip Code X. Tân Xuân 34819
Zip Code BCP. Vân Hồ 34850

Zip Code HUYỆN PHÙ YÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phù Yên 34900
Zip Code Huyện ủy 34901
Zip Code Hội đồng nhân dân 34902
Zip Code Ủy ban nhân dân 34903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34904
Zip Code TT. Phù Yên 34906
Zip Code X. Huy Thượng 34907
Zip Code X. Mường Cơi 34908
Zip Code X. Mường Thải 34909
Zip Code X. Suối Tọ 34910
Zip Code X. Quang Huy 34911
Zip Code X. Huy Bắc 34912
Zip Code X. Huy Tân 34913
Zip Code X. Huy Hạ 34914
Zip Code X. Tường Phù 34915
Zip Code X. Gia Phù 34916
Zip Code X. Suối Bau 34917
Zip Code X. Sập Xa 34918
Zip Code X. Đá Đỏ 34919
Zip Code X. Bắc Phong 34920
Zip Code X. Kim Bon 34921
Zip Code X. Tường Thượng 34922
Zip Code X. Tường Hạ 34923
Zip Code X. Tường Tiến 34924
Zip Code X. Huy Tường 34925
Zip Code X. Tân Lang 34926
Zip Code X. Mường Lang 34927
Zip Code X. Mường Do 34928
Zip Code X. Tường Phong 34929
Zip Code X. Tân Phong 34930
Zip Code X. Nam Phong 34931
Zip Code X. Mường Bang 34932
Zip Code BCP. Phù Yên 34950
Zip Code BC. Gia Phù 34951

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Sơn La gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Sơn La gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Sơn La. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Sơn La (Postal code tỉnh Sơn La) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Sơn La (Zip code tỉnh Sơn La) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Sơn La ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Sơn La
  • Mã bưu điện tỉnh Sơn La
  • Zip code tỉnh Sơn La
  • Zip postal code tỉnh Sơn La

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Sơn La chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.