Zip code tỉnh Tây Ninh mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Tây Ninh

Zip Code tỉnh Tây Ninh, Mã Bưu Chính tỉnh Tây Ninh

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Tây Ninh 80000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 80001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 80002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 80003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 80004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 80005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 80009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 80010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 80011
Zip Code Báo Tây Ninh 80016
Zip Code Hội đồng nhân dân 80021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 80030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 80035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 80036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 80040
Zip Code Sở Công Thương 80041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 80042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 80043
Zip Code Sở Ngoại vụ 80044
Zip Code Sở Tài chính 80045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 80046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 80047
Zip Code Công an tỉnh 80049
Zip Code Sở Nội vụ 80051
Zip Code Sở Tư pháp 80052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 80053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 80054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 80055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 80056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 80057
Zip Code Sở Xây dựng 80058
Zip Code Sở Y tế 80060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 80061
Zip Code Ban Dân tộc 80062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 80063
Zip Code Thanh tra tỉnh 80064
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 80067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 80070
Zip Code Cục Thuế 80078
Zip Code Cục Hải quan 80079
Zip Code Cục Thống kê 80080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 80081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 80085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 80086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 80087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 80088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 80089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 80090
Zip Code Tỉnh Đoàn 80091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 80092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 80093

Zip Code THÀNH PHỐ TÂY NINH

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Tây Ninh 80100
Zip Code Thành ủy 80101
Zip Code Hội đồng nhân dân 80102
Zip Code Ủy ban nhân dân 80103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80104
Zip Code P. 1 80106
Zip Code P. 2 80107
Zip Code P. 3 80108
Zip Code P. 4 80109
Zip Code P. Hiệp Ninh 80110
Zip Code P. Ninh Thạnh 80111
Zip Code P. Ninh Sơn 80112
Zip Code X. Thạnh Tân 80113
Zip Code X. Tân Bình 80114
Zip Code X. Bình Minh 80115
Zip Code BCP. Tây Ninh 80150
Zip Code BC. KHL Tây Ninh 80151
Zip Code BC. Phường 1 80152
Zip Code BC. Hiệp Ninh 80153
Zip Code BC. Cửa số 2 80154
Zip Code BC. Ninh Sơn 80155
Zip Code BĐVHX Thạnh Tân 1 80157
Zip Code BC. Hệ 1 Tây Ninh 80199

Zip Code HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Dương Minh Châu 80200
Zip Code Huyện ủy 80201
Zip Code Hội đồng nhân dân 80202
Zip Code Ủy ban nhân dân 80203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80204
Zip Code TT. Dương Minh Châu 80206
Zip Code X. Phan 80207
Zip Code X. Bàu Năng 80208
Zip Code X. Chà Là 80209
Zip Code X. Cầu Khởi 80210
Zip Code X. Truông Mít 80211
Zip Code X. Lộc Ninh 80212
Zip Code X. Bến Củi 80213
Zip Code X. Phước Minh 80214
Zip Code X. Phước Ninh 80215
Zip Code X. Suối Đá 80216
Zip Code BCP. Dương Minh Châu 80250
Zip Code BC. Bàu Năng 80251
Zip Code BĐVHX Phước Minh 1 80252
Zip Code BĐVHX Suối Đá 1 80253

Zip Code HUYỆN TÂN CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Châu 80300
Zip Code Huyện ủy 80301
Zip Code Hội đồng nhân dân 80302
Zip Code Ủy ban nhân dân 80303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80304
Zip Code TT. Tân Châu 80306
Zip Code X. Suối Dây 80307
Zip Code X. Tân Thành 80308
Zip Code X. Tân Hoà 80309
Zip Code X. Suối Ngô 80310
Zip Code X. Tân Đông 80311
Zip Code X. Tân Hà 80312
Zip Code X. Tân Hội 80313
Zip Code X. Tân Hiệp 80314
Zip Code X. Thạnh Đông 80315
Zip Code X. Tân Phú 80316
Zip Code X. Tân Hưng 80317
Zip Code BCP. Tân Châu 80350
Zip Code BC. Tân Đông 80351

Zip Code HUYỆN TÂN BIÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tân Biên 80400
Zip Code Huyện ủy 80401
Zip Code Hội đồng nhân dân 80402
Zip Code Ủy ban nhân dân 80403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80404
Zip Code TT. Tân Biên 80406
Zip Code X. Thạnh Bình 80407
Zip Code X. Thạnh Bắc 80408
Zip Code X. Tân Lập 80409
Zip Code X. Tân Bình 80410
Zip Code X. Thạnh Tây 80411
Zip Code X. Hoà Hiệp 80412
Zip Code X. Tân Phong 80413
Zip Code X. Mỏ Công 80414
Zip Code X. Trà Vong 80415
Zip Code BCP. Tân Biên 80450
Zip Code BC. Tân Lập 80451
Zip Code BC. Mỏ Công 80452

Zip Code HUYỆN CHÂU THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Thành 80500
Zip Code Huyện ủy 80501
Zip Code Hội đồng nhân dân 80502
Zip Code Ủy ban nhân dân 80503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80504
Zip Code TT. Châu Thành 80506
Zip Code X. Đồng Khởi 80507
Zip Code X. Thái Bình 80508
Zip Code X. Hảo Đước 80509
Zip Code X. An Cơ 80510
Zip Code X. Phước Vinh 80511
Zip Code X. Biên Giới 80512
Zip Code X. Hoà Thạnh 80513
Zip Code X. Hoà Hội 80514
Zip Code X. Trí Bình 80515
Zip Code X. Thành Long 80516
Zip Code X. Ninh Điền 80517
Zip Code X. Long Vĩnh 80518
Zip Code X. Thanh Điền 80519
Zip Code X. An Bình 80520
Zip Code BCP. Châu Thành 80550
Zip Code BC. Thái Bình 80551
Zip Code BC. Thành Long 80552

Zip Code HUYỆN HÒA THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Hòa Thành 80600
Zip Code Huyện ủy 80601
Zip Code Hội đồng nhân dân 80602
Zip Code Ủy ban nhân dân 80603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80604
Zip Code TT. Hoà Thành 80606
Zip Code X. Long Thành Bắc 80607
Zip Code X. Hiệp Tân 80608
Zip Code X. Long Thành Trung 80609
Zip Code X. Long Thành Nam 80610
Zip Code X. Trường Tây 80611
Zip Code X. Trường Đông 80612
Zip Code X. Trường Hoà 80613
Zip Code BCP. Hòa Thành 80650
Zip Code BC. Mít Một 80651
Zip Code BĐVHX Hiệp Tân 1 80652
Zip Code BĐVHX Long Thành Nam 1 80653
Zip Code BĐVHX Long Thành Nam 2 80654

Zip Code HUYỆN GÒ DẦU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Gò Dầu 80700
Zip Code Huyện ủy 80701
Zip Code Hội đồng nhân dân 80702
Zip Code Ủy ban nhân dân 80703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80704
Zip Code TT. Gò Dầu 80706
Zip Code X. Thanh Phước 80707
Zip Code X. Phước Thạnh 80708
Zip Code X. Phước Đông 80709
Zip Code X. Bàu Đồn 80710
Zip Code X. Hiệp Thạnh 80711
Zip Code X. Thạnh Đức 80712
Zip Code X. Cẩm Giang 80713
Zip Code X. Phước Trạch 80714
Zip Code BCP. Gò Dầu 80750
Zip Code BĐVHX Thanh Phước 1 80751
Zip Code BĐVHX Phước Đông 1 80752
Zip Code BĐVHX Bàu Đồn 1 80753
Zip Code BĐVHX Hiệp Thạnh 1 80754
Zip Code BĐVHX Cẩm Giang 1 80755

Zip Code HUYỆN BẾN CẦU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bến Cầu 80800
Zip Code Huyện ủy 80801
Zip Code Hội đồng nhân dân 80802
Zip Code Ủy ban nhân dân 80803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80804
Zip Code TT. Bến Cầu 80806
Zip Code X. Tiên Thuận 80807
Zip Code X. Long Chữ 80808
Zip Code X. Long Giang 80809
Zip Code X. Long Phước 80810
Zip Code X. Long Khánh 80811
Zip Code X. Long Thuận 80812
Zip Code X. Lợi Thuận 80813
Zip Code X. An Thạnh 80814
Zip Code BCP. Bến Cầu 80850
Zip Code BC. Long Thuận 80851
Zip Code BC. Mộc Bài 80852
Zip Code BĐVHX Long Phước 80853

Zip Code HUYỆN TRÀNG BẢNG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tràng Bảng 80900
Zip Code Huyện ủy 80901
Zip Code Hội đồng nhân dân 80902
Zip Code Ủy ban nhân dân 80903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 80904
Zip Code TT. Trảng Bàng 80906
Zip Code X. Gia Lộc 80907
Zip Code X. Lộc Hưng 80908
Zip Code X. Hưng Thuận 80909
Zip Code X. Đôn Thuận 80910
Zip Code X. Gia Bình 80911
Zip Code X. Phước Lưu 80912
Zip Code X. Bình Thạnh 80913
Zip Code X. Phước Chỉ 80914
Zip Code X. An Hoà 80915
Zip Code X. An Tịnh 80916
Zip Code BCP. Trảng Bàng 80950
Zip Code BC. Linh Trung 3 80951
Zip Code BC. KCN Trảng Bàng 80952
Zip Code Huyện ủy 34601
Zip Code Hội đồng nhân dân 34602
Zip Code Ủy ban nhân dân 34603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34604
Zip Code TT. Bắc Yên 34606
Zip Code X. Tà Xùa 34607
Zip Code X. Háng Đồng 34608
Zip Code X. Xím Vàng 34609
Zip Code X. Hang Chú 34610
Zip Code X. Pắc Ngà 34611
Zip Code X. Chim Vàn 34612
Zip Code X. Làng Chếu 34613
Zip Code X. Mường Khoa 34614
Zip Code X. Hua Nhàn 34615
Zip Code X. Tạ Khoa 34616
Zip Code X. Phiêng Côn 34617
Zip Code X. Chiềng Sại 34618
Zip Code X. Song Pe 34619
Zip Code X. Hồng Ngài 34620
Zip Code X. Phiêng Ban 34621
Zip Code BCP. Bắc Yên 34630

Zip Code HUYỆN YÊN CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Yên Châu 34650
Zip Code Huyện ủy 34651
Zip Code Hội đồng nhân dân 34652
Zip Code Ủy ban nhân dân 34653
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34654
Zip Code TT. Yên Châu 34656
Zip Code X. Sặp Vạt 34657
Zip Code X. Chiềng Đông 34658
Zip Code X. Chiềng Sàng 34659
Zip Code X. Chiềng Pằn 34660
Zip Code X. Viêng Lán 34661
Zip Code X. Yên Sơn 34662
Zip Code X. Chiềng On 34663
Zip Code X. Phiêng Khoài 34664
Zip Code X. Chiềng Khoi 34665
Zip Code X. Chiềng Hặc 34666
Zip Code X. Lóng Phiêng 34667
Zip Code X. Chiềng Tương 34668
Zip Code X. Tú Nang 34669
Zip Code X. Mường Lựm 34670
Zip Code BCP. Yên Châu 34680
Zip Code BC. Phiêng Khoài 34681

Zip Code HUYỆN MỘC CHÂU

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mộc Châu 34700
Zip Code Huyện ủy 34701
Zip Code Hội đồng nhân dân 34702
Zip Code Ủy ban nhân dân 34703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34704
Zip Code TT. Mộc Châu 34706
Zip Code TT. NT Mộc Châu 34707
Zip Code X. Hua Păng 34708
Zip Code X. Nà Mường 34709
Zip Code X. Qui Hướng 34710
Zip Code X. Tân Hợp 34711
Zip Code X. Tà Lại 34712
Zip Code X. Tân Lập 34713
Zip Code X. Chiềng Hắc 34714
Zip Code X. Chiềng Khừa 34715
Zip Code X. Mường Sang 34716
Zip Code X. Lóng Sập 34717
Zip Code X. Chiềng Sơn 34718
Zip Code X. Đông Sang 34719
Zip Code X. Phiêng Luông 34720
Zip Code BCP. Mộc Châu 34750
Zip Code BC. Thảo Nguyên 34751
Zip Code BC. Chiềng Ve 34752

Zip Code HUYỆN VÂN HỒ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vân Hồ 34800
Zip Code Huyện ủy 34801
Zip Code Hội đồng nhân dân 34802
Zip Code Ủy ban nhân dân 34803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34804
Zip Code X. Vân Hồ 34806
Zip Code X. Lóng Luông 34807
Zip Code X. Chiềng Yên 34808
Zip Code X. Mường Men 34809
Zip Code X. Quang Minh 34810
Zip Code X. Mường Tè 34811
Zip Code X. Song Khủa 34812
Zip Code X. Liên Hoà 34813
Zip Code X. Suối Bàng 34814
Zip Code X. Tô Múa 34815
Zip Code X. Chiềng Khoa 34816
Zip Code X. Chiềng Xuân 34817
Zip Code X. Xuân Nha 34818
Zip Code X. Tân Xuân 34819
Zip Code BCP. Vân Hồ 34850

Zip Code HUYỆN PHÙ YÊN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Phù Yên 34900
Zip Code Huyện ủy 34901
Zip Code Hội đồng nhân dân 34902
Zip Code Ủy ban nhân dân 34903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 34904
Zip Code TT. Phù Yên 34906
Zip Code X. Huy Thượng 34907
Zip Code X. Mường Cơi 34908
Zip Code X. Mường Thải 34909
Zip Code X. Suối Tọ 34910
Zip Code X. Quang Huy 34911
Zip Code X. Huy Bắc 34912
Zip Code X. Huy Tân 34913
Zip Code X. Huy Hạ 34914
Zip Code X. Tường Phù 34915
Zip Code X. Gia Phù 34916
Zip Code X. Suối Bau 34917
Zip Code X. Sập Xa 34918
Zip Code X. Đá Đỏ 34919
Zip Code X. Bắc Phong 34920
Zip Code X. Kim Bon 34921
Zip Code X. Tường Thượng 34922
Zip Code X. Tường Hạ 34923
Zip Code X. Tường Tiến 34924
Zip Code X. Huy Tường 34925
Zip Code X. Tân Lang 34926
Zip Code X. Mường Lang 34927
Zip Code X. Mường Do 34928
Zip Code X. Tường Phong 34929
Zip Code X. Tân Phong 34930
Zip Code X. Nam Phong 34931
Zip Code X. Mường Bang 34932
Zip Code BCP. Phù Yên 34950
Zip Code BC. Gia Phù 34951

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Tây Ninh gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Tây Ninh gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Tây Ninh. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Tây Ninh (Postal code tỉnh Tây Ninh) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Tây Ninh (Zip code tỉnh Tây Ninh) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Tây Ninh ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Tây Ninh
  • Mã bưu điện tỉnh Tây Ninh
  • Zip code tỉnh Tây Ninh
  • Zip postal code tỉnh Tây Ninh

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Tây Ninh chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.