Zip code tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Zip Code tỉnh Thừa Thiên Huế, Mã Bưu Chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code Bưu cục Trung tâm tỉnh Thừa Thiên – Huế 49000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Thừa Thiên – Huế 49009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế 49011
Zip Code Báo Thừa Thiên Huế 49016
Zip Code Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế 49021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế 49030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế 49035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Thừa Thiên – Huế 49036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế 49040
Zip Code Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên – Huế 49041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên – Huế 49042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế 49043
Zip Code Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế 49044
Zip Code Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên – Huế 49045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên – Huế 49046
Zip Code Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên – Huế 49047
Zip Code Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế 49048
Zip Code Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế 49049
Zip Code Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên – Huế 49050
Zip Code Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế 49051
Zip Code Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên – Huế 49052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế 49053
Zip Code Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên – Huế 49054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên – Huế 49055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế 49056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên – Huế 49057
Zip Code Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế 49058
Zip Code Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế 49060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế 49061
Zip Code Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên – Huế 49062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên – Huế 49063
Zip Code Thanh tra tỉnh Thừa Thiên – Huế 49064
Zip Code Trường chính trị tỉnh Thừa Thiên – Huế 49065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tỉnh Thừa Thiên – Huế 49066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên – Huế 49067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế 49070
Zip Code Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên – Huế 49078
Zip Code Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên – Huế 49079
Zip Code Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên – Huế 49080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên – Huế 49081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế 49085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên – Huế 49086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế 49087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên – Huế 49088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên – Huế 49089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên – Huế 49090
Zip Code Tỉnh đoàn tỉnh Thừa Thiên – Huế 49091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên – Huế 49092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên – Huế 49093

Zip Code Thành phố Huế

Zip Code Bưu cục Trung tâm thành phố Huế 49100
Zip Code Thành ủy 49101
Zip Code Hội đồng nhân dân 49102
Zip Code Ủy ban nhân dân 49103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49104
Zip Code Phường Xuân Phú 49106
Zip Code Phường Vĩ Dạ 49107
Zip Code Phường Phú Cát 49108
Zip Code Phường Phú Hiệp 49109
Zip Code Phường Phú Hậu 49110
Zip Code Phường Phú Bình 49111
Zip Code Phường Thuận Lộc 49112
Zip Code Phường Hương Sơ 49113
Zip Code Phường An Hòa 49114
Zip Code Phường Tây Lộc 49115
Zip Code Phường Thuận Thành 49116
Zip Code Phường Phú Hòa 49117
Zip Code Phường Phú Hội 49118
Zip Code Phường Phú Nhuận 49119
Zip Code Phường Vĩnh Ninh 49120
Zip Code Phường Thuận Hòa 49121
Zip Code Phường Kim Long 49122
Zip Code Phường Hương Long 49123
Zip Code Phường Phường Đúc 49124
Zip Code Phường Phú Thuận 49125
Zip Code Phường Phước Vĩnh 49126
Zip Code Phường An Tây 49127
Zip Code Phường An Đông 49128
Zip Code Phường An Cựu 49129
Zip Code Phường Trường An 49130
Zip Code Phường Thủy Xuân 49131
Zip Code Phường Thủy Biều 49132
Zip Code Bưu cục phát Huế 49150
Zip Code Bưu cục Thương Mại Điện Tử 49151
Zip Code Bưu cục Tây Lộc 49152
Zip Code Bưu cục Huế Thành 49153
Zip Code Bưu cục Trần Hưng Đạo 49154
Zip Code Bưu cục Lê Lợi 49155
Zip Code Bưu cục Lý Thường Kiệt 49156
Zip Code Bưu cục Kim Long 49157
Zip Code Bưu cục Huế Ga 49158
Zip Code Bưu cục An Hoà 49159
Zip Code Bưu cục An Dương Vương 49160
Zip Code Bưu cục KHL – HCC Thừa Thiên – Huế 49198
Zip Code Bưu cục Hệ 1 Thừa Thiên – Huế 49199

Zip Code Huyện Quảng Điền

Zip Code Bưu cục Trung tâm huyện Quảng Điền 49200
Zip Code Huyện ủy 49201
Zip Code Hội đồng nhân dân 49202
Zip Code Ủy ban nhân dân 49203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49204
Zip Code Thị trấn Sịa 49206
Zip Code Xã Quảng Phước 49207
Zip Code Xã Quảng Công 49208
Zip Code Xã Quảng Ngạn 49209
Zip Code Xã Quảng Thái 49210
Zip Code Xã Quảng Lợi 49211
Zip Code Xã Quảng Vinh 49212
Zip Code Xã Quảng Phú 49213
Zip Code Xã Quảng Thọ 49214
Zip Code Xã Quảng An 49215
Zip Code Xã Quảng Thành 49216
Zip Code Bưu cục phát Quảng Điền 49250
Zip Code Bưu cục Quảng Công 49251
Zip Code Bưu cục Quảng Thành 49252

Zip Code Huyện Phong Điền

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49300
Zip Code Huyện ủy 49301
Zip Code Hội đồng nhân dân 49302
Zip Code Ủy ban nhân dân 49303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49304
Zip Code Thị trấn Phong Điền 49306
Zip Code Xã Phong Hiền 49307
Zip Code Xã Phong Chương 49308
Zip Code Xã Điền Lộc 49309
Zip Code Xã Điền Hòa 49310
Zip Code Xã Điền Hải 49311
Zip Code Xã Phong Hải 49312
Zip Code Xã Điền Môn 49313
Zip Code Xã Điền Hương 49314
Zip Code Xã Phong Bình 49315
Zip Code Xã Phong Hòa 49316
Zip Code Xã Phong Thu 49317
Zip Code Xã Phong Mỹ 49318
Zip Code Xã Phong An 49319
Zip Code Xã Phong Sơn 49320
Zip Code Xã Phong Xuân 49321
Zip Code Bưu cục phát Phong Điền 49350
Zip Code Bưu cục An Lỗ 49351
Zip Code Bưu cục Điền Hòa 49352
Zip Code Bưu cục Phong Xuân 49353

Zip Code Thị xã Hương Trà

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49400
Zip Code Thị ủy 49401
Zip Code Hội đồng nhân dân 49402
Zip Code Ủy ban nhân dân 49403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49404
Zip Code Phường Tứ Hạ 49406
Zip Code Xã Hương Toàn 49407
Zip Code Xã Hương Vinh 49408
Zip Code Xã Hương Phong 49409
Zip Code Xã Hải Dương 49410
Zip Code Phường Hương Văn 49411
Zip Code Phường Hương Xuân 49412
Zip Code Phường Hương Chữ 49413
Zip Code Phường Hương An 49414
Zip Code Phường Hương Hồ 49415
Zip Code Xã Hương Bình 49416
Zip Code Phường Hương Vân 49417
Zip Code Xã Bình Điền 49418
Zip Code Xã Hồng Tiến 49419
Zip Code Xã Hương Thọ 49420
Zip Code Xã Bình Thành 49421
Zip Code Bưu cục phát Hương Trà 49450
Zip Code Bưu cục Bình Điền 49451
Zip Code Bưu cục Hương Chữ 49452

Zip Code Huyện A Lưới

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49500
Zip Code Huyện ủy 49501
Zip Code Hội đồng nhân dân 49502
Zip Code Ủy ban nhân dân 49503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49504
Zip Code Thị trấn A Lưới 49506
Zip Code Xã Hồng Hạ 49507
Zip Code Xã Hồng Kim 49508
Zip Code Xã Hồng Vân 49509
Zip Code Xã Hồng Thủy 49510
Zip Code Xã Hồng Trung 49511
Zip Code Xã Bắc Sơn 49512
Zip Code Xã Hồng Bắc 49513
Zip Code Xã Hồng Quảng 49514
Zip Code Xã A Ngo 49515
Zip Code Xã Sơn Thủy 49516
Zip Code Xã Nhâm 49517
Zip Code Xã Phú Vinh 49518
Zip Code Xã Hồng Thượng 49519
Zip Code Xã Hồng Thái 49520
Zip Code Xã Hương Phong 49521
Zip Code Xã Hương Nguyên 49522
Zip Code Xã Hương Lâm 49523
Zip Code Xã Đông Sơn 49524
Zip Code Xã A Đớt 49525
Zip Code Xã A Roằng 49526
Zip Code Bưu cục phát A Lưới 49550
Zip Code Bưu cục Bốt Đỏ 49551

Zip Code Thị xã Hương Thủy

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49600
Zip Code Thị ủy 49601
Zip Code Hội đồng nhân dân 49602
Zip Code Ủy ban nhân dân 49603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49604
Zip Code Phường Thủy Châu 49606
Zip Code Xã Thủy Thanh 49607
Zip Code Xã Thủy Vân 49608
Zip Code Phường Thủy Dương 49609
Zip Code Xã Thủy Bằng 49610
Zip Code Phường Thủy Phương 49611
Zip Code Phường Phú Bài 49612
Zip Code Phường Thủy Lương 49613
Zip Code Xã Thủy Tân 49614
Zip Code Xã Thủy Phù 49615
Zip Code Xã Phú Sơn 49616
Zip Code Xã Dương Hòa 49617
Zip Code Bưu cục phát Hương Thủy 49650
Zip Code Bưu cục Thủy Dương 49651
Zip Code Bưu điện văn hóa xã Thủy Châu 49652

Zip Code Huyện Nam Đông

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49700
Zip Code Huyện ủy 49701
Zip Code Hội đồng nhân dân 49702
Zip Code Ủy ban nhân dân 49703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49704
Zip Code Thị trấn Khe Tre 49706
Zip Code Xã Hương Lộc 49707
Zip Code Xã Hương Phú 49708
Zip Code Xã Hương Sơn 49709
Zip Code Xã Hương Hòa 49710
Zip Code Xã Hương Giang 49711
Zip Code Xã Hương Hữu 49712
Zip Code Xã Thượng Quảng 49713
Zip Code Xã Thượng Lộ 49714
Zip Code Xã Thượng Long 49715
Zip Code Xã Thượng Nhật 49716
Zip Code Bưu cục phát Nam Đông 49750

Zip Code Huyện Phú Lộc

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49800
Zip Code Huyện ủy 49801
Zip Code Hội đồng nhân dân 49802
Zip Code Ủy ban nhân dân 49803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49804
Zip Code Thị trấn Phú Lộc 49806
Zip Code Xã Lộc Bình 49807
Zip Code Xã Lộc Vĩnh 49808
Zip Code Xã Vinh Hải 49809
Zip Code Xã Vinh Mỹ 49810
Zip Code Xã Vinh Hưng 49811
Zip Code Xã Vinh Giang 49812
Zip Code Xã Vinh Hiền 49813
Zip Code Xã Lộc An 49814
Zip Code Xã Lộc Sơn 49815
Zip Code Xã Lộc Bổn 49816
Zip Code Xã Xuân Lộc 49817
Zip Code Xã Lộc Hòa 49818
Zip Code Xã Lộc Điền 49819
Zip Code Xã Lộc Tiến 49820
Zip Code Xã Lộc Trì 49821
Zip Code Xã Lộc Thủy 49822
Zip Code Thị trấn Lăng Cô 49823
Zip Code Bưu cục phát Phú Lộc 49850
Zip Code Bưu cục Cửa Tư Hiền 49851
Zip Code Bưu cục La Sơn 49852
Zip Code Bưu cục Lăng Cô 49853
Zip Code Bưu cục Phụng Chánh 49854
Zip Code Bưu cục Thừa Lưu 49855
Zip Code Bưu cục Truồi 49856

Zip Code Huyện Phú Vang

Zip Code Bưu cục Trung tâm 49900
Zip Code Huyện ủy 49901
Zip Code Hội đồng nhân dân 49902
Zip Code Ủy ban nhân dân 49903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 49904
Zip Code Thị trấn Phú Đa 49906
Zip Code Xã Phú Xuân 49907
Zip Code Xã Phú Lương 49908
Zip Code Xã Vinh Thái 49909
Zip Code Xã Vinh Hà 49910
Zip Code Xã Vinh Phú 49911
Zip Code Xã Vinh An 49912
Zip Code Xã Vinh Thanh 49913
Zip Code Xã Vinh Xuân 49914
Zip Code Xã Phú Diên 49915
Zip Code Xã Phú Hải 49916
Zip Code Xã Phú Thuận 49917
Zip Code Thị trấn Thuận An 49918
Zip Code Xã Phú Thanh 49919
Zip Code Xã Phú Mậu 49920
Zip Code Xã Phú Thượng 49921
Zip Code Xã Phú Dương 49922
Zip Code Xã Phú An 49923
Zip Code Xã Phú Mỹ 49924
Zip Code Xã Phú Hồ 49925
Zip Code Bưu cục phát Phú Vang 49950
Zip Code Bưu cục Cửa Thuận 49951
Zip Code Bưu cục Phú Tân 49952
Zip Code Bưu cục Trung Đông 49953
Zip Code Bưu cục Viễn Trình 49954
Zip Code Bưu cục Vinh An 49955
Zip Code Bưu cục Vinh Thái 49956
Zip Code Bưu điện văn hóa xã Phú Diên 49957
Zip Code Bưu điện văn hóa xã Tân An 49958

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Thừa Thiên Huế gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Thừa Thiên Huế (Postal code tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế (Zip code tỉnh Thừa Thiên Huế) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Thừa Thiên Huế ở bài viết này:

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.