Zip code tỉnh Trà Vinh mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Trà Vinh

Zip Code tỉnh Trà Vinh, Mã Bưu Chính tỉnh Trà Vinh

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Trà Vinh 87000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 87001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 87002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 87003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 87004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 87005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 87009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 87010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 87011
Zip Code Báo Trà Vinh 87016
Zip Code Hội đồng nhân dân 87021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 87030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 87035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 87036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 87040
Zip Code Sở Công Thương 87041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 87042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 87043
Zip Code Sở Tài chính 87045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 87046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 87047
Zip Code Công an tỉnh 87049
Zip Code Sở Nội vụ 87051
Zip Code Sở Tư pháp 87052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 87053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 87054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 87055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 87056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 87057
Zip Code Sở Xây dựng 87058
Zip Code Sở Y tế 87060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 87061
Zip Code Ban Dân tộc 87062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 87063
Zip Code Thanh tra tỉnh 87064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 87065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 87066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 87067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 87070
Zip Code Cục Thuế 87078
Zip Code Cục Thống kê 87080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 87081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 87085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 87086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 87087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 87088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 87089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 87090
Zip Code Tỉnh Đoàn 87091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 87092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 87093

Zip Code THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Trà Vinh 87100
Zip Code Thành ủy 87101
Zip Code Hội đồng nhân dân 87102
Zip Code Ủy ban nhân dân 87103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87104
Zip Code P. 1 87106
Zip Code P. 4 87107
Zip Code P. 3 87108
Zip Code P. 2 87109
Zip Code P. 5 87110
Zip Code P. 6 87111
Zip Code P. 7 87112
Zip Code P. 8 87113
Zip Code P. 9 87114
Zip Code X. Long Đức 87115
Zip Code BCP. Trà Vinh 87150
Zip Code BC. Phan Đình Phùng 87151
Zip Code BC. Mậu Thân 87152
Zip Code BC. HCC Trà Vinh 87198
Zip Code BC. Hệ 1 Trà Vinh 87199

Zip Code HUYỆN CÀNG LONG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Càng Long 87200
Zip Code Huyện ủy 87201
Zip Code Hội đồng nhân dân 87202
Zip Code Ủy ban nhân dân 87203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87204
Zip Code TT. Càng Long 87206
Zip Code X. Nhị Long 87207
Zip Code X. Đại Phước 87208
Zip Code X. Nhị Long Phú 87209
Zip Code X. Đức Mỹ 87210
Zip Code X. Mỹ Cẩm 87211
Zip Code X. An Trường A 87212
Zip Code X. An Trường 87213
Zip Code X. Tân Bình 87214
Zip Code X. Tân An 87215
Zip Code X. Huyền Hội 87216
Zip Code X. Phương Thạnh 87217
Zip Code X. Đại Phúc 87218
Zip Code X. Bình Phú 87219
Zip Code BCP. Càng Long 87250

Zip Code HUYỆN CẦU KÈ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cầu Kè 87300
Zip Code Huyện ủy 87301
Zip Code Hội đồng nhân dân 87302
Zip Code Ủy ban nhân dân 87303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87304
Zip Code TT. Cầu Kè 87306
Zip Code X. Hòa Ân 87307
Zip Code X. Thạnh Phú 87308
Zip Code X. Thông Hòa 87309
Zip Code X. Tam Ngãi 87310
Zip Code X. An Phú Tân 87311
Zip Code X. Hoà Tân 87312
Zip Code X. Châu Điền 87313
Zip Code X. Phong Thạnh 87314
Zip Code X. Phong Phú 87315
Zip Code X. Ninh Thới 87316
Zip Code BCP. Cầu Kè 87350
Zip Code BĐVHX Tân Quy 87351

Zip Code HUYỆN TIỂU CẦN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tiểu Cần 87400
Zip Code Huyện ủy 87401
Zip Code Hội đồng nhân dân 87402
Zip Code Ủy ban nhân dân 87403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87404
Zip Code TT. Tiểu Cần 87406
Zip Code X. Tập Ngãi 87407
Zip Code X. Hiếu Tử 87408
Zip Code X. Hiếu Trung 87409
Zip Code X. Phú Cần 87410
Zip Code X. Long Thới 87411
Zip Code TT. Cầu Quan 87412
Zip Code X. Tân Hòa 87413
Zip Code X. Hùng Hòa 87414
Zip Code X. Tân Hùng 87415
Zip Code X. Ngãi Hùng 87416
Zip Code BCP. Tiểu Cần 87450
Zip Code BC. Cầu Quan 87451

Zip Code HUYỆN TRÀ CÚ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Trà Cú 87500
Zip Code Huyện ủy 87501
Zip Code Hội đồng nhân dân 87502
Zip Code Ủy ban nhân dân 87503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87504
Zip Code TT. Trà Cú 87506
Zip Code X. Thanh Sơn 87507
Zip Code X. Long Hiệp 87508
Zip Code X. Tân Hiệp 87509
Zip Code X. Phước Hưng 87510
Zip Code X. Tập Sơn 87511
Zip Code X. Tân Sơn 87512
Zip Code X. An Quảng Hữu 87513
Zip Code X. Lưu Nghiệp Anh 87514
Zip Code X. Ngãi Xuyên 87515
Zip Code X. Kim Sơn 87516
Zip Code X. Hàm Tân 87517
Zip Code TT. Định An 87518
Zip Code X. Định An 87519
Zip Code X. Đại An 87520
Zip Code X. Hàm Giang 87521
Zip Code X. Ngọc Biên 87522
Zip Code BCP. Trà Cú 87550
Zip Code BC. Phước Hưng 87551
Zip Code BC. Đại An 87552

Zip Code THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Duyên Hải 87600
Zip Code Thị ủy 87601
Zip Code Hội đồng nhân dân 87602
Zip Code Ủy ban nhân dân 87603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87604
Zip Code P. 1 87606
Zip Code P. 2 87607
Zip Code X. Hiệp Thạnh 87608
Zip Code X. Long Hữu 87609
Zip Code X. Long Toàn 87610
Zip Code X. Dân Thành 87611
Zip Code X. Trường Long Hòa 87612
Zip Code BCP. Duyên Hải 87650
Zip Code BC. Long Hữu 87651
Zip Code BC. Dân Thành 87652

Zip Code HUYỆN DUYÊN HẢI

Zip Code BC. Trung tâm huyện Duyên Hải 87700
Zip Code Huyện ủy 87701
Zip Code Hội đồng nhân dân 87702
Zip Code Ủy ban nhân dân 87703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87704
Zip Code TT. Long Thành 87706
Zip Code X. Đôn Xuân 87707
Zip Code X. Đôn Châu 87708
Zip Code X. Long Khánh 87709
Zip Code X. Ngũ Lạc 87710
Zip Code X. Long Vĩnh 87711
Zip Code X. Đông Hải 87712
Zip Code BCP. Duyên Hải 87750

Zip Code HUYỆN CẦU NGANG

Zip Code BC. Trung tâm huyện Cầu Ngang 87800
Zip Code Huyện ủy 87801
Zip Code Hội đồng nhân dân 87802
Zip Code Ủy ban nhân dân 87803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87804
Zip Code TT. Cầu Ngang 87806
Zip Code TT. Mỹ Long 87807
Zip Code X. Mỹ Long Bắc 87808
Zip Code X. Vĩnh Kim 87809
Zip Code X. Kim Hòa 87810
Zip Code X. Mỹ Hòa 87811
Zip Code X. Hiệp Hòa 87812
Zip Code X. Trường Thọ 87813
Zip Code X. Thuận Hòa 87814
Zip Code X. Nhị Trường 87815
Zip Code X. Long Sơn 87816
Zip Code X. Thạnh Hòa Sơn 87817
Zip Code X. Hiệp Mỹ Đông 87818
Zip Code X. Hiệp Mỹ Tây 87819
Zip Code X. Mỹ Long Nam 87820
Zip Code BCP. Cầu Ngang 87850
Zip Code BC. Mỹ Long 87851

Zip Code HUYỆN CHÂU THÀNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Châu Thành 87900
Zip Code Huyện ủy 87901
Zip Code Hội đồng nhân dân 87902
Zip Code Ủy ban nhân dân 87903
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 87904
Zip Code TT. Châu Thành 87906
Zip Code X. Phước Hảo 87907
Zip Code X. Hưng Mỹ 87908
Zip Code X. Hòa Thuận 87909
Zip Code X. Hòa Lợi 87910
Zip Code X. Đa Lộc 87911
Zip Code X. Lương Hoà A 87912
Zip Code X. Lương Hòa 87913
Zip Code X. Nguyệt Hóa 87914
Zip Code X. Song Lộc 87915
Zip Code X. Thanh Mỹ 87916
Zip Code X. Mỹ Chánh 87917
Zip Code X. Hòa Minh 87918
Zip Code X. Long Hòa 87919
Zip Code BCP. Châu Thành 87950

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Trà Vinh gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Trà Vinh gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Trà Vinh. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Trà Vinh (Postal code tỉnh Trà Vinh) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Trà Vinh (Zip code tỉnh Trà Vinh) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Trà Vinh ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Trà Vinh
  • Mã bưu điện tỉnh Trà Vinh
  • Zip code tỉnh Trà Vinh
  • Zip postal code tỉnh Trà Vinh

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Trà Vinh chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.