Zip code tỉnh Vĩnh Long mới nhất, Mã Bưu Chính tỉnh Vĩnh Long

Zip Code tỉnh Vĩnh Long, Mã Bưu Chính tỉnh Vĩnh Long

Tên Khu Vực Mã Bưu Chính
Zip Code BC. Trung tâm tỉnh Vĩnh Long 85000
Zip Code Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 85001
Zip Code Ban Tổ chức tỉnh ủy 85002
Zip Code Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 85003
Zip Code Ban Dân vận tỉnh ủy 85004
Zip Code Ban Nội chính tỉnh ủy 85005
Zip Code Đảng ủy khối cơ quan 85009
Zip Code Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 85010
Zip Code Đảng ủy khối doanh nghiệp 85011
Zip Code Báo Vĩnh Long 85016
Zip Code Hội đồng nhân dân 85021
Zip Code Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 85030
Zip Code Tòa án nhân dân tỉnh 85035
Zip Code Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 85036
Zip Code Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 85040
Zip Code Sở Công Thương 85041
Zip Code Sở Kế hoạch và Đầu tư 85042
Zip Code Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 85043
Zip Code Sở Tài chính 85045
Zip Code Sở Thông tin và Truyền thông 85046
Zip Code Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 85047
Zip Code Công an tỉnh 85049
Zip Code Sở Nội vụ 85051
Zip Code Sở Tư pháp 85052
Zip Code Sở Giáo dục và Đào tạo 85053
Zip Code Sở Giao thông vận tải 85054
Zip Code Sở Khoa học và Công nghệ 85055
Zip Code Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 85056
Zip Code Sở Tài nguyên và Môi trường 85057
Zip Code Sở Xây dựng 85058
Zip Code Sở Y tế 85060
Zip Code Bộ chỉ huy Quân sự 85061
Zip Code Ban Dân tộc 85062
Zip Code Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 85063
Zip Code Thanh tra tỉnh 85064
Zip Code Trường chính trị tỉnh 85065
Zip Code Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 85066
Zip Code Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 85067
Zip Code Bảo hiểm xã hội tỉnh 85070
Zip Code Cục Thuế 85078
Zip Code Cục Hải quan 85079
Zip Code Cục Thống kê 85080
Zip Code Kho bạc Nhà nước tỉnh 85081
Zip Code Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 85085
Zip Code Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 85086
Zip Code Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 85087
Zip Code Liên đoàn Lao động tỉnh 85088
Zip Code Hội Nông dân tỉnh 85089
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 85090
Zip Code Tỉnh Đoàn 85091
Zip Code Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 85092
Zip Code Hội Cựu chiến binh tỉnh 85093

Zip Code THÀNH PHỐ VĨNH LONG

Zip Code BC. Trung tâm thành phố Vĩnh Long 85100
Zip Code Thành ủy 85101
Zip Code Hội đồng nhân dân 85102
Zip Code Ủy ban nhân dân 85103
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85104
Zip Code P. 1 85106
Zip Code P. 5 85107
Zip Code P. 4 85108
Zip Code P. 3 85109
Zip Code P. 2 85110
Zip Code P. 9 85111
Zip Code P. 8 85112
Zip Code X. Trường An 85113
Zip Code X. Tân Ngãi 85114
Zip Code X. Tân Hòa 85115
Zip Code X. Tân Hội 85116
Zip Code BCP. Vĩnh Long 85150
Zip Code BC. KHL Vĩnh Long 85151
Zip Code BC. Nguyên Huệ 85152
Zip Code BC. Phước Thọ 85153
Zip Code BC. Tân Ngãi 85154
Zip Code BC. Mỹ Phú 85155
Zip Code BC. Hệ 1 Vĩnh Long 85199

Zip Code HUYỆN LONG HỒ

Zip Code BC. Trung tâm huyện Long Hồ 85200
Zip Code Huyện ủy 85201
Zip Code Hội đồng nhân dân 85202
Zip Code Ủy ban nhân dân 85203
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85204
Zip Code TT. Long Hồ 85206
Zip Code X. Thanh Đức 85207
Zip Code X. Bình Hòa Phước 85208
Zip Code X. Đồng Phú 85209
Zip Code X. Hòa Ninh 85210
Zip Code X. An Bình 85211
Zip Code X. Long Phước 85212
Zip Code X. Phước Hậu 85213
Zip Code X. Tân Hạnh 85214
Zip Code X. Thạnh Quới 85215
Zip Code X. Phú Quới 85216
Zip Code X. Hòa Phú 85217
Zip Code X. Lộc Hòa 85218
Zip Code X. Phú Đức 85219
Zip Code X. Long An 85220
Zip Code BCP. Long Hồ 85250
Zip Code BC. KCN Hoà Phú 85251

Zip Code HUYỆN TAM BÌNH

Zip Code BC. Trung tâm huyện Tam Bình 85300
Zip Code Huyện ủy 85301
Zip Code Hội đồng nhân dân 85302
Zip Code Ủy ban nhân dân 85303
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85304
Zip Code TT. Tam Bình 85306
Zip Code X. Tường Lộc 85307
Zip Code X. Hòa Hiệp 85308
Zip Code X. Hòa Thạnh 85309
Zip Code X. Hoà Lộc 85310
Zip Code X. Hậu Lộc 85311
Zip Code X. Tân Lộc 85312
Zip Code X. Phú Lộc 85313
Zip Code X. Song Phú 85314
Zip Code X. Phú Thịnh 85315
Zip Code X. Tân Phú 85316
Zip Code X. Long Phú 85317
Zip Code X. Mỹ Lộc 85318
Zip Code X. Mỹ Thạnh Trung 85319
Zip Code X. Loan Mỹ 85320
Zip Code X. Ngãi Tứ 85321
Zip Code X. Bình Ninh 85322
Zip Code BCP. Tam Bình 85350
Zip Code BC. Ba Càng 85351
Zip Code BC. Mỹ Lộc 85352

Zip Code HUYỆN BÌNH TÂN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Bình Tân 85400
Zip Code Huyện ủy 85401
Zip Code Hội đồng nhân dân 85402
Zip Code Ủy ban nhân dân 85403
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85404
Zip Code X. Tân Quới 85406
Zip Code X. Thành Lợi 85407
Zip Code X. Mỹ Thuận 85408
Zip Code X. Nguyên Văn Thảnh 85409
Zip Code X. Thành Trung 85410
Zip Code X. Thành Đông 85411
Zip Code X. Tân Thành 85412
Zip Code X. Tân Hưng 85413
Zip Code X. Tân Lược 85414
Zip Code X. Tân An Thạnh 85415
Zip Code X. Tân Bình 85416
Zip Code BCP. Bình Tân 85450

Zip Code THỊ XÃ BÌNH MINH

Zip Code BC. Trung tâm thị xã Bình Minh 85500
Zip Code Thị ủy 85501
Zip Code Hội đồng nhân dân 85502
Zip Code Ủy ban nhân dân 85503
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85504
Zip Code P. Cái Vồn 85506
Zip Code P. Đông Thuận 85507
Zip Code X. Thuận An 85508
Zip Code P. Thành Phước 85509
Zip Code X. Mỹ Hòa 85510
Zip Code X. Đông Bình 85511
Zip Code X. Đông Thạnh 85512
Zip Code X. Đông Thành 85513
Zip Code BCP. Bình Minh 85550

Zip Code HUYỆN TRÀ ÔN

Zip Code BC. Trung tâm huyện Trà Ôn 85600
Zip Code Huyện ủy 85601
Zip Code Hội đồng nhân dân 85602
Zip Code Ủy ban nhân dân 85603
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85604
Zip Code TT. Trà Ôn 85606
Zip Code X. Thiện Mỹ 85607
Zip Code X. Tích Thiện 85608
Zip Code X. Vĩnh Xuân 85609
Zip Code X. Tân Mỹ 85610
Zip Code X. Trà Côn 85611
Zip Code X. Thuận Thới 85612
Zip Code X. Hựu Thành 85613
Zip Code X. Thới Hòa 85614
Zip Code X. Hòa Bình 85615
Zip Code X. Xuân Hiệp 85616
Zip Code X. Nhơn Bình 85617
Zip Code X. Lục Sỹ Thành 85618
Zip Code X. Phú Thành 85619
Zip Code BCP. Trà Ôn 85650
Zip Code BC. Hựu Thành 85651

Zip Code HUYỆN VŨNG LIÊM

Zip Code BC. Trung tâm huyện Vũng Liêm 85700
Zip Code Huyện ủy 85701
Zip Code Hội đồng nhân dân 85702
Zip Code Ủy ban nhân dân 85703
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85704
Zip Code TT. Vũng Liêm 85706
Zip Code X. Trung Thành Tây 85707
Zip Code X. Quới An 85708
Zip Code X. Tân Quới Trung 85709
Zip Code X. Trung Chánh 85710
Zip Code X. Tân An Luông 85711
Zip Code X. Trung Hiệp 85712
Zip Code X. Trung Thành Đông 85713
Zip Code X. Trung Thành 85714
Zip Code X. Trung Hiếu 85715
Zip Code X. Hiếu Phụng 85716
Zip Code X. Hiếu Thuận 85717
Zip Code X. Trung An 85718
Zip Code X. Trung Ngãi 85719
Zip Code X. Trung Nghĩa 85720
Zip Code X. Thanh Bình 85721
Zip Code X. Quới Thiện 85722
Zip Code X. Hiếu Nhơn 85723
Zip Code X. Hiếu Thành 85724
Zip Code X. Hiếu Nghĩa 85725
Zip Code BCP. Vũng Liêm 85750
Zip Code BC. Tân An Luông 85751
Zip Code BC. Hiếu Phụng 85752

Zip Code HUYỆN MANG THÍT

Zip Code BC. Trung tâm huyện Mang Thít 85800
Zip Code Huyện ủy 85801
Zip Code Hội đồng nhân dân 85802
Zip Code Ủy ban nhân dân 85803
Zip Code Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 85804
Zip Code TT. Cái Nhum 85806
Zip Code X. Chánh An 85807
Zip Code X. An Phước 85808
Zip Code X. Mỹ Phước 85809
Zip Code X. Mỹ An 85810
Zip Code X. Long Mỹ 85811
Zip Code X. Hòa Tịnh 85812
Zip Code X. Nhơn Phú 85813
Zip Code X. Chánh Hội 85814
Zip Code X. Bình Phước 85815
Zip Code X. Tân An Hội 85816
Zip Code X. Tân Long 85817
Zip Code X. Tân Long Hội 85818
Zip Code BCP. Mang Thít 85850

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Vĩnh Long gồm những gì?

Mã bưu điện (Zip/Postal code) tỉnh Vĩnh Long gồm có 5 chữ số, bao gồm:

  • Dựa vào 2 kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Ba hoặc bốn kí tự đầu tiên, được xem đại diện cho quận, huyện và các đơn vị hành chính tương đương.
  • Năm kí tự xác định là mã bưu chính quốc gia.

Khi mua hàng online, đăng ký các dịch vụ giao hàng tại các bưu điện,… bạn sẽ được yêu cầu nhập zip code tỉnh Vĩnh Long. Trong những trường hợp mua hàng online, giao hàng liên quốc gia, mã zip code tỉnh Vĩnh Long (Postal code tỉnh Vĩnh Long) sẽ giúp việc việc vận chuyển hàng hoá, giao hàng được thuận tiện, chính xác và tốc độ hơn.

Mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long (Zip code tỉnh Vĩnh Long) cũng như mã bưu chính, bưu điện ở những tỉnh thành trên cả nước sẽ được cập nhật thường xuyên. Để tránh sai sót trong việc vận chuyển hàng, đơn vị chuyển phát cần nắm rõ chính xác những thông tin về mã bưu chính, mã bưu điện của khách hàng là một việc rất cần thiết.

Những từ khoá tìm kiếm về Zip code tỉnh Vĩnh Long ở bài viết này:

  • Mã bưu chính tỉnh Vĩnh Long
  • Mã bưu điện tỉnh Vĩnh Long
  • Zip code tỉnh Vĩnh Long
  • Zip postal code tỉnh Vĩnh Long

Trên đây là zip code chi tiết từng khu vực của tỉnh Vĩnh Long chính xác nhất. Chúc bạn có thêm những thông tin hữu ích nhất từ Huy Blogs.